Wapiti

De kracht van Vriendschap

Het enige constante in de wereld is beweging

en elke beweging brengt verandering,

ongeacht tijd die de mens zich bewust is.

Diepgang brengt je bij de antwoorden van een waarachtig leven. De Geest weet veel en doet elke dag zijn best om kennis te vergaren. Dit vermogen, om te kennis te vergaren, komt van de innerlijke wens om het leven te begrijpen en antwoorden te vinden op persoonlijke vraagstukken. Het leven is een puzzel met een onbekend aantal puzzelstukjes waarvan geen afbeelding bestaat. De Geest vergaart kennis, die wordt opgeslagen in het verstand van waaruit overtuigingen en gedachtepatronen ontstaan.

Deze kennis dient in de praktijk te worden gebracht door middel van gedrag. Klinisch bekeken zou dit eenvoudig moeten zijn, maar niets is minder waar. Zou de mens niet vastzitten aan schuld en boetedoening, dat was het leven eenvoudig om kennis naar wijsheid te transformeren. Kennis is namelijk een soort materie, die voor iedereen begrijpelijk en verklaarbaar is. Een stoel bijvoorbeeld is voor iedereen een voorwerp om op te zitten. Kennis is voeding voor de wetenschap, die onomstotelijk bewezen kan worden. Deze waarheid is slechts een deel van de volledige waarheid, want waar de wetenschap, of het verstand, stopt begint het ondenkbare, of het Hart.

Het leven blijkt ingewikkelder als dat je zou denken wanneer je op zoek gaat naar de diepgang van alledaagse zaken, zoals bijvoorbeeld de opkomende Zon, of een angst die zich ineens de kop opsteekt. Dan blijkt dat alleen jij een andere beleving hebt bij een zonsopkomst, of van een angst, omdat die alleen jouw gedrag en wel-zijn beïnvloed.

Wanneer je de weg van waarachtigheid bent ingeslagen en je eerlijk en oprecht in de spiegel wil kijken, ervaar je dat er geen weg meer terug is naar een ‘veilig’ en onbezonnen leven. De zin en zingeving worden belangrijker dan je elke keer omver te laten slaan door alle zinloosheid die je leven dagelijks beheersen. Dat ‘dieper willen weten’ naar ‘iets binnen in jezelf’ is jouw persoonlijke kracht. Die kracht leeft in het Hart en stuurt je heel subtiel aansporingen om verder te kijken dan je neus lang is. Deze kracht is onvoorwaardelijk en wil je helpen om elke zelfgeschapen demon het hoofd te bieden. Je hebt zelf het leven gecreëerd zoals het nu is, maar dat wil niet zeggen dat het zo moet blijven en dat je boete moet doen vooraleer je mag veranderen.

Kennis is een start, een begin om deze wetenschap in wijsheid om te zetten. Weten is een persoonlijke beleving wanneer dit een innerlijk weten betreft. Dit weten is wijsheid en komt dan van het Hart. Wanneer kennis twijfel oproept is dat een signaal van persoonlijke wijsheid om bepaalde levenspatronen te herzien en zodanig te veranderen dat ze meer passen bij jouw authenticiteit. Kennis is namelijk eensgezind en als een puzzelstukje bedoeld om er een persoonlijke waarheid van te maken. Waarheid is een momentopname, die zich gaandeweg ontwikkelt naarmate jij je meer bewust wordt van jezelf.

Begrijpen doet een beroep op voelen, wat alleen mogelijk is via het Hart. Het is onmogelijk om het leven te begrijpen, omdat elk levensfacet op zichzelf veelzijdig is en alle facetten met elkaar verweven zijn. Het leven vraagt je alleen om eraan deel te nemen. Het is een puzzel zonder afbeelding die geen eindresultaat heeft. Het gaat om de vreugde van het spel, om de ontdekking van elk nieuw stukje van jezelf, van jouw gehele en unieke zelf.VERNIEUWING


Deze site wordt vernieuwd


voorlopig wordt er ook geen persoonlijke begeleiding gegeven