Wapiti

De kracht van Vriendschap

Wapiti
wil mensen samenbrengen om zich te verenigen,
door overeenkomstige ervaringen te delen,
zodat de kracht van vriendschap,
de innerlijke motivatie wordt om vriendschap met jezelf te sluiten. 

Wapiti komt van Wapitihert, die zijn eigen tempo volgt, ongeacht het gevaar dat hem dreigt of andere vormen van obstakels die hij op zijn levenspad tegenkomt. Deze kracht houdt hem in leven zonder opgebrand te raken door emoties of tegenslag. Als we ons eigen tempo vinden en deze trilling respecteren, zijn we opgewassen om elke blokkade het hoofd te bieden en zal het leven geen opgave zijn maar een ontdekkingsreis, waarin we vreugde beleven in alles wat het te bieden heeft.

Wapiti vertoeft graag onder soortgenoten van hetzelfde geslacht, om overeenkomstige ervaringen te delen en zo de identiteit als uniek individu te ontwikkelen en te vervolmaken. Deze kracht leert de ware betekenis van vriendschap, die elke vorm van concurrentie of jaloezie overstijgt.

De naam Wapiti is zorgvuldig gekozen vanuit mijn liefde en bewondering voor dieren. Het sjamanisme maakt geen onderscheidt tussen de vele verschillen in verschijningsvormen en heeft respect voor elke vorm van leven. Vanuit deze visie of levensovertuiging is verwantschap de essentie van het leven, wat wordt uitgedrukt als ‘Mitakuye Oyasin’ en betekent: ‘We are All Related’. Sjamanisme is geen modern woord maar meer een benaming voor de cultuur van vele ‘oude volkeren’ die dicht bij en met de natuur ‘leefden’. Dat oude volkeren en leefden tussen aanhalingstekens staan wil zeggen, dat hun gedachtegoed nog steeds springlevend is omdat elke cirkelbeweging van het leven geen begin en geen einde kent.

Het zijn niet alleen de Native Americans die worden gelinkt aan het sjamanisme, maar bijvoorbeeld ook de Kelten, de Druïden en de Wicca. Met Hart en Ziel voel ik me het meest verbonden met de Native Americans, waardoor ik vanuit dat gedachtegoed en hun rituelen mijn opleidingen en ceremonieën vormgeef en zelfontwikkeling bevorder, omdat het de basis vormt die tot zelfverwezenlijking leidt. De natuur is een veilige 'thuisbasis' die het platform vormt om te bezinnen, zodat we ons terug met haar kunnen verbinden en elk antwoord op de vele vragen naar boven kunnen halen. Het is deze reis vol ontdekkingen die het dagelijks leven weer kleur en glans geven en vreugde verschaft bij elke stap richting nieuw verworven inzichten.                                       Veranderen, 

is een proces, 
van zekerheid naar onzekerheid,
waar veel durf en wilskracht voor nodig is. 

Wie zegt, 

dat veranderen eenvoudig is,
heeft die weg nog niet bewandeld.

Aanbod opleidingen en workshops:


Vanwege het Coronavirus is alles geannuleerd


JANUARI 2020:

31e: MannencirkelFEBRUARI 2020:

9e  : Open je Hart

12e: Trancereis

23e: de Dertien Oorspronkelijke Clanmoeders

28e: MannencirkelMAART 2020:

8e  : de Dertien Oospronkelijke Clanmoeders

11e: Trancereis

27e: MannencirkelAPRIL 2020:

5e  : Zelf je Dreamcatcher maken

8e  : Trancereis

19e: de Dertien Oorspronkelijke Clanmoeders

24e: MannencirkelMEI 2020:

2e  : Als stenen konden speken

6e  : Trancereis

17e: de Dertien Oorspronkelijke Clanmoeders

30 en 31e: Detox op zielsniveauJUNI 2020:

14e: Jouw Levensboom

17e: Trancereis

28e: Je natuur-mandala makenAUGUSTUS 2020: SEPTEMBER 2020: OKTOBER 2020: NOVEMBER 2020: DECEMBER 2020: 
Door mijn contact met dieren en mijn respect voor hun meesterschap maak ik veel gebruik van de leringen en specifieke kwaliteiten van deze verwanten. Er zijn vele vormen van communicatie mogelijk, die in wezen een verbondenheid of verbinding zijn van Hart tot Hart, dus een hartsverbinding zijn. Elk dier, maar ook bijvoorbeeld een Boom, een Steen, een Plant, de Zon, de Maan, de Wind, Water en ga zo maar door is een verwant.

Een verwant is een vriend waarmee we, ongeacht zijn of haar lichaam en of we het willen of niet een relatie hebben. Deze relatie is de basis van het leven, dat vraagt om te relateren en elke verwant te gaan beschouwen als een spiegel, leermeester of geschenk om onze eigen talenten te ontwikkelen. Door ons te verdiepen in de natuurlijke wereld met al haar aspecten kunnen we een veilige basis creëren om ons in de menselijke wereld staande te houden en zelfs te groeien als individu en te streven naar heelheid van bestaan. Elk mens is van zichzelf een cirkel van eenheid met een mannelijke en een vrouwelijke natuur. Om evenwicht te scheppen dienen we hand in eigen boezem te steken en eerst als individu vrede scheppen in onszelf, waarna we kunnen bijdragen aan de vrede in de mensheid buiten onszelf. Hoe meer we de natuur gaan begrijpen, des te meer Zin het leven zal krijgen en we gaan ervaren dat alles buiten ons, de zogenaamde ‘Buitenwereld’ een reflectie of een spiegel is van onze ‘Binnenwereld’. Veiligheid en vertrouwen zijn essentieel om het Hart te openen en haar het leven te laten meebepalen.

Alle opleidingen, elke Healing, rituelen en overige werkzaamheden zijn voor iedereen toegankelijk. Daarnaast tracht ik mannen te verenigen om zich aan te sluiten bij de ‘Cirkel van Broederschap’, om hen te inspireren door me zelf als verwant en spiegel te tonen. 

Wapiti is de geboorte van een mannencirkel zoals die gold bij oude culturen, om mannen te verenigen waardoor wij ons kunnen verdiepen in de ware betekenis van alle mannelijke aspecten der schepping. 

Via deze weg zijn we in staat om vastgeroeste mannelijke dogma’s te onderzoeken, waardoor we onze vrijheid en ware aard als man kunnen herwinnen. Wapiti is een Hert, die ons leert dat zachtheid meer overwinningen behaald dan een krijger op oorlogspad. Het zijn niet de overwinningen op een vijand die ons aanzien geven, maar eerder de overgave aan onze grootste vijand, die binnen in onszelf.

Het enige constante in deze wereld is beweging,

en elke beweging brengt verandering. 

Zonder oordeel en vanuit begrip en mededogen ga ik met je mee op reis, om aandacht te geven aan die ervaringen die niet eerder het licht zagen van oprechte aandacht. Gaandeweg zal blijken dat in elke angst een talent aanwezig is die deel uitmaakt van je ware kracht. Via concrete en tastbare manieren ga je leren hoe de natuurlijke kringloop in elkaar zit en hoe je die kringloop der seizoenen kunt gebruiken om opheldering te verkrijgen in vastgeroeste onbewuste patronen. Deze natuurlijke cirkelbeweging zal helderheid verschaffen, daadkracht bevorderen, je nieuwe doelen bezorgen en je uiteindelijk leiden naar de wijsheid van je ware aard. Samen ontrafelen we elke verwarring waardoor je vreugde en de geneugten van het leven zal gaan ontvangen. Chaos zal plaats gaan maken voor rust en strijd zal zijn plaats afstaan aan innerlijke vrede. Liefde zal weer allesomvattend zijn, waarin jij centraal staat in elke levenscirkel.

Als mens heb je het recht op volledige vrijheid! Dit is ons grootste goed. Als uniek wezen verdien je respect omdat het is geoorloofd anders te zijn en je te onderscheiden van de grote meerderheid. Gedurende het leven kun je verward zijn geraakt door de vele tegenstrijdigheden die je pad hebben gekruist. Evenwicht vinden is een ´hartstocht, die vraagt om elk stukje onbegrip te onderzoeken, wat zeker geen gemakkelijke weg is. Het is een levenskunst om door alle vertwijfelingen heen je weg te vinden en deze weer een tocht van het Hart te laten zijn!  Om tot optimale balans te komen moeten we vaak vaststellen dat het ons aan energie en inzicht ontbreekt. Hoeveel we ook slapen of rusten, we komen innerlijk niet tot rust om opgewekt en gepassioneerd al onze plannen te realiseren. Relaties willen maar niet lukken, onze financiën stromen niet zoals het zou moeten, vaak hebben we gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde, kunnen we geen keuzes maken en voelen we ons vaak onmachtig in het leven. In wezen hebben vele teleurstellingen bepaalde delen van onszelf in de kou gezet en houden ons daar gevangen. Door af te dalen in de ziel en in zijn totaliteit te gaan kijken, kan ik gekwetste energieplekken opsporen, liefde brengen en patronen onderzoeken, zodat je je standaardreacties op de dingen des levens kunt veranderen!

Wat geeft je energie en wat ontneemt je energie? Door kleine veranderingen teweeg te brengen heb je plots minder last van wat je beperkt! Je gedachten zijn niet wie je werkelijk bent maar wie je denkt te zijn. Patronen inzien, gedrag begrijpen, emoties verwerken en angsten leren loslaten zijn een greep uit de ‘tools’ die leiden tot transformatie en dus tot innerlijke VREDE en VRIJHEID!

Investeren in jezelf doe je met een gevoel van tijdloosheid…..

Een vijand,
is niet een mens,
die iets teweeg brengt,
maar de ontkenning,
van wat in beweging wordt gebracht.