Wapiti

De kracht van Vriendschap


Opleiding sjamanisme
de natuurlijke weg naar de liefde van jouw zelf
op zaterdag 22/9, 20/10, 17/11 en 15/12 

De natuur

is gelijk aan de menselijke natuur.
De symboliek
en de diepere betekenis van elk schepsel der natuur,
leert je jezelf kennen.

Deze opleiding bestaat uit vier, niet aaneen gesloten dagen, die in het teken staan van bewustwording van een nieuwe dimensie binnen in jezelf. De vier dagen staan in het teken van de vier seizoenen van het Medicijnwiel, waarbij je hun specifieke kwaliteiten leert gebruiken om orde te scheppen in onbegrepen en onverwerkte ervaringen uit het verleden. Door inzichten te verkrijgen in ervaringen ga je delen daarvan onderscheiden die je beperken in je (bewegings)vrijheid. We gaan de natuur in, om je bewust te worden van haar natuurlijke kringloop. De natuur is niet gebonden aan tijd, rangorde of een competitie om bestaansrecht. Deze opleiding leert je dat wij als mens precies dezelfde kringloop ondergaan, waardoor we in staat zijn te veranderen en te groeien. Hierdoor zal de natuurlijke kringloop je het nut laten zien van het leven met al haar facetten, zodat je vertrouwen gaat krijgen in de zin en onzin van het leven. Door de natuur leer je je eigen natuur kennen zodat niets meer onmogelijk is en je een toekomst kunt creëren die je op het lijf is geschreven. Je gaat je bewust worden wie je nu bent en wie je in potentie, dus diep van binnen bent. Datgene wat je diep van binnen voelt, dus wat je 'in wezen' bent lijkt vaak ver weg te liggen van de persoon, die je nu blijkt te zijn. Maar niets is minder waar. Je gaat een diepere werkelijkheid ervaren waarin je jouw eigenheid gaat ontdekken, zodat er zich een gevoel van ´Eigenwaarde´ gaat ontwikkelen.

Deze opleiding zal de wereld op Aarde grootser en inzichtelijker maken en je visie op het leven verruimen. Als het ware zal de Hemel op Aarde gebracht worden. De opleiding gaat dieper in op verschillende rituelen van de indiaanse tradities en zal vele nieuwe gevoels-ervaringen geven, waardoor je vertrouwt raakt met persoonlijke processen die je helderheid en inzichten zullen brengen. Het sjamanisme is een wereld die spreekt tot- en werkt met onzichtbare krachten uit onbekende dimensies. Door je te verdiepen in deze werelden, ga je met andere ogen naar het leven kijken en de reden gaan begrijpen van je bestaan op Aarde. Gedurende de vier dagen zullen veel verwarrende en onverteerde ervaringen de revue passeren om ze nader te bezien, waardoor je hun lessen gaat begrijpen. Gaandeweg wordt je bedreven in het ontrafelen van verwarring en ga je een vrijheid herwinnen die je voor onmogelijk hield. Je word je vele ongewone en onzichtbare fenomenen bewust, waardoor het leven de vreugde zal gaan geven als inspiratie om je ware Zelf te kunnen zijn. Je leert jezelf lief te hebben, waardoor de wereld binnen in je de wegen zullen openen naar de antwoorden op al je vragen.  Zo gaan we een kijkje nemen in parallelle werelden van het onderbewustzijn door middel van bijvoorbeeld trancereizen, waardoor je jezelf gaat bekwamen om de nodige informatie en antwoorden te halen binnen in jezelf. Je zal in staat zijn om dagelijkse problemen en blokkades met andere ogen te bekijken, waardoor je in staat bent om elke situatie met andere ogen te beschouwen. Hiedoor ontwikkel je een andere manier van handelen, waardoor je vele problemen gaat begrijpen. De ervaringen van een trancereis geven het vertrouwen, dat je Zelf met deze ‘spirituele realiteit’ kan werken en in direct contact staat met je gidsen. Op deze manier betreed je heel bewust de cirkel van eenheid, wat een gevoel geeft dat wordt beschreven als ‘thuiskomen’. Met de liefde van mededogen gaan we op onderzoek naar de vele schatten, die in het onderbewustzijn liggen te wachten om ontdekt te worden.

Deze opleiding is gericht op bewustwording, door de natuurlijke wereld te spiegelen aan het dagelijks leven en door de lessen te ontvangen van de symboliek van elk natuurverschijnsel. Door je bewust te worden wie je nu bent kun je veranderen naar de persoon die je verlangt te zijn. Het sjamanisme is een wereld die spreekt en die werkt met onzichtbare krachten uit onbekende dimensies. Deze dimensies vinden we terug in de natuur met al haar verschijnselen. Deze dimensies leven ook in jou, waardoor de natuur de veiligheid biedt om jezelf te kunnen zijn. Zij oordeelt niet, heeft lief en zal je onbaatzuchtig bijstaan op de momenten dat je er om vraagt. Door de natuur te bestuderen word je jouw grote potentieel aan talenten bewust en ben je in staat om met andere ogen naar jezelf, de natuur en naar de wereld te kijken. Hierdoor zul je met andere ogen naar je oude leven kijken en de reden gaan begrijpen van je bestaan op Aarde. De begeleiding is erop gericht om patronen, die je beperken, te doorbreken zodat de dingen die dwars zitten op kunnen lossen en de weg vrij wordt om je talenten te ontdekken en te gebruiken. Om het proces van bewustwording van elk individu te respecteren, zal elke opleidingsdag in rust en harmonie verlopen, waardoor je de uitnodigingen uit die andere dimensies gaat opmerken in je innerlijke en vaak moeilijk te begrijpen belevingswereld. Je gaat een motivatie voelen oplaaien die je bij de zingeving der dingen en bij je bestemming zal brengen. Door middel van rituelen, oefeningen, trancereizen, healingsessies, zuiveringen, activiteiten en gesprekken ga je jouw unieke talenten en kwaliteiten in beeld krijgen, waardoor je ze dagelijks kunt toepassen en kunt verfijnen.

COMMUNICEREN MET DIEREN 


Dieren spelen een grote rol in de natuurlijke wereld omdat zij als leraar onze spiegels zijn. Zij zijn geschapen om ons de veelheid aan kwaliteiten te tonen die ‘het Leven’ te bieden heeft. We halen veel uit boeken, maar de hartsaangelegenheden die er wezenlijk toe doen worden ons vrijelijk geschonken. Elke opleidingsdag gaan we communiceren met de dieren, zodat deze ‘gesprekken’ ons zullen helpen om onszelf terug gestalte te geven. We gaan ontdekken welke dieren onze ‘Totem’ zijn zodat zij ons met raad en daad kunnen bijstaan.

Tijdens deze opleiding komen er verschillende rituelen aan bod 

en leer je om je terug te verbinden met de natuur en al haar aspecten. 

Je gaat je eigen krachtdieren leren kennen 

en een manier vinden om met hen te communiceren. 

Via verschillende trancereizen leer je de veiligheid in jezelf kennen 

waardoor deze plaats een vaste waarde wordt 

voor elke storm die het leven brengt.


Wat kan je zoal verwachten?


  • een zweethut-ceremonie, waarbij de ware betekenis wordt toegelicht vanuit de veiligheid van een persoonlijke begeleiding. De zweethut gaat door in afstemming met het groepsproces.
  • Een medicijnwandeling, die ons met 'andere ogen' leert kijken en ons opmerkzaam maakt van de geschenken die het leven ons dagelijks schenkt.
  • Verder maak je kennis met trancereizen, met de vier seizoenen en de werking van de natuurlijke kringloop als spiegel van het Medicijnwiel. 
  • Daarnaast creëer je gedurende de opleiding je eigen krachtvoorwerp.  

De 4 opleidingsdagen vinden plaats in de natuur om onze verwantschap te versterken en haar ongesproken taal gewoon te worden. 

De vier opleidingsdagen gaan door op:

zaterdag 22 september,

zaterdag 20 oktober,

zaterdag 17 november 

en op zaterdag 15 december 2018.

Elke dag van 10 uur tot 17 uur,

bij de Tipi in Buggenhout (adres volgt na inschrijving)


kostprijs van de opleiding is 360 euro


De inschrijving van deelname vindt plaats door het voorschot 

                                        van 90 euro te voldoen. Rekeningnummer volgt na opgave.

                        Het restbedrag mag in delen betaald worden, 

                      maar dient uiterlijk voldaan te zijn op 30 augustus 2018.