Wapiti

De kracht van Vriendschap

Domenverteller!

Onze verbeeldingswereld is Groot Mysterie,
onbegrensd, onverklaarbaar en ongelooflijk.
De droomwereld is onze kracht van verbeelding,
de wereld vanwaar onze dromen zich afspelen,
 boodschappen als uiting van liefde,
van Hem.....voor ons.

De grens,
wat het verstand te boven gaat,
is de poort,
naar een diepere werkelijkheid,

waar onze doom leeft.


Dromen zijn afkomstig van onze diepste Zelf, de plaats binnen in onszelf waar al onze antwoorden liggen opgeslagen. Deze plaats is onze Ziel, welke wordt gedragen door ons innerlijke kind. Onze Ziel is onze ware Ik en daar liggen alle soorten van ervaringen uit alle levens te wachten om herinnerd te worden. Dromen kunnen alleen bij ons binnen komen als we in een gedachteloze staat van 'zijn' verkeren. Dit is tijdens onze slaap als ook wanneer we overdag in een staat verkeren, waarin het verstand zogezegd op nul staat en ons doel op oneindig. 
In de Indiaanse cultuur zijn dromen van groot belang, zowel voor het individu als voor het gehele volk. Als iemand een dromer is dan geniet deze persoon hoog aanzien van het volk.
Dromen zijn geschenken van Grote Geest en worden met eerbied en respect ontvangen en behandeld. Elke stam heeft zijn eigen dromers en zij ontvangen concrete Dromen waarin een visie wordt gegeven, een zogenaamd visioen. Zo’n droom kan de richting van een heel volk bepalen, waaraan dan ook gehoor wordt gegeven om eventueel een andere weg in te slaan.
Je kwam naar de Aarde met een Droom,
die als een hartsverlangen, 
blijft wachten,
totdat je weer in haar gaat geloven.

Ons Aardse leven is bedoeld om ons Zelf te ontwikkelen binnen het grote potentieel van onze Ziel. Deze ontwikkeling is de bewustwording van onze werkelijke 'Ik'.
Gedurende ons leven zijn we verward geraakt in en door de vele tegenstrijdigheden op Aarde, waardoor we steeds meer van het leven niet begrijpen.
Dromen kunnen voorspellend zijn en vragen in feite om ons gedrag en onze gedachtepatronen te onderzoeken.  Dit onderzoek is een innerlijk proces van bewustwording, waarbij we helderheid kunnen scheppen in de verwarring binnen in onszelf. Hierdoor gaan we steeds meer begrijpen over wat er zich heeft afgespeeld in ons leven. Dromen zijn hierbij een wezenlijke bron van informatie. Innerlijk onderzoek kost ons moeite en vergt veel moed en wilskracht. Het is om deze reden dat dromen altijd een paradoxale betekenis hebben, wanneer we het kwetsuur of de angst, waar de droom over gaat in onszelf negeren. Ze geven nooit letterlijk weer wat we te zien krijgen. De boodschappen worden gegeven in een zogenaamde beeldspraak met de bedoeling, om vertrouwd te raken met de verbeeldingswereld, dus vertrouwd te geraken met Groot Mysterie. Met elke droom worden we aangespoord om weer de wondere wereld van onze verbeelding binnen te gaan.

Als je om opheldering over je dromen vraagt, reis ik onder leiding van Grote Geest naar binnen en maak contact met je ziel. Zo krijg ik rechtstreeks van jouw Zelf alle informatie waardoor ik in staat ben om elke droom te onderzoeken en te verklaren. Mijn licht 'verlicht' je blokkades zodat elke angst en elk gekwetste deel zich voor me openen en ik je talenten en kwaliteiten kenbaar kan maken.
Ik geef uitleg over elke droom zodat je die kan plaatsen in je leven en deze kan toepassen. Deze bewustwording zal je leven begrijpelijker maken waardoor je in staat bent om de innerlijke verwarring te ontrafelen. Je krijgt concrete handvatten aangereikt om het dagelijkse leven beter vorm te geven en af te stemmen op je ware Zelf. Wanneer dromen tastbaar worden zal het leven weer een tocht van het Hart worden, vol passie en levenslust. 

Om het kwade niet te veroordelen hebben we dromen nodig, waarin we worden geconfronteerd met de geheime donkere gebieden van onze Ziel, zodat we het goede met het kwade kunnen verenigen.
Dromen weerspiegelen vaak onze angsten, pijnen en verdriet, die we angstvallig geheim proberen te houden. Het is Grote Geest die ons lijden en onze persoonlijke strijd om te overleven ziet, voelt en volgt. 
Omdat kinderen vanuit hun onschuld niet luisteren geeft Grote Geest ons onze dromen.
Dromen zijn Zijn geschenken om onze ogen te openen en ons uit te nodigen om op ontdekkingsreis te gaan naar de wereld van Groot Mysterie,
binnen in onszelf.

illusie,
is een veelzijdige denkwereld,
die kwetsuren verbloemt om ze draagbaar te maken,
in een maatschappij die alleen oog heeft voor afleiding.

Eenmaal voorbij de illusie,
ervaar je ware liefde,
die dromen brengen,
en kan vergeving plaatsvinden.

-4:45