Wapiti

De kracht van Vriendschap

De visie van Wapiti

De natuur is de thuisenergie,
die ons alles geeft,
en laat zien wat nodig is,

om ons op Aarde 'Thuis' te voelen,
zodat groei in vreugde kan plaatsvinden.

Wapiti is een speciaal soort krijgers-energie, die vriendschap en loyaliteit als hoge waarde heeft en deze waarden boven concurrentie of jaloezie stelt. Deze waarden zijn de basis van ‘Verwantschap’ en die essentieel zijn om als persoon te kunnen groeien en om ons als individu te kunnen onderscheiden.

Wapiti komt van Wapitihert, die zijn eigen tempo volgt, ongeacht het gevaar dat hem dreigt of andere vormen van obstakels die hij op zijn levenspad tegenkomt. Deze kracht houdt hem in leven zonder opgebrand te raken door emoties of tegenslag. Als we ons eigen tempo vinden en deze trilling respecteren, zijn we opgewassen om elke blokkade het hoofd te bieden en zal het leven geen opgave zijn maar een ontdekkingsreis, waarin we vreugde beleven in alles wat we tegenkomen. De naam Wapiti is mij zorgvuldig gegeven vanuit mijn liefde en bewondering voor dieren en in het bijzonder voor Hert, die een rotsvast geloof ten toon spreidt in de genezende kracht van liefde.

Wapiti belichaamt de natuur en al haar verschijnselen, die als spiegel dienen voor persoonlijke ontwikkeling en de bewustwording van onszelf en onze plaats in ‘The Circle of Life’. Deze cirkel betreft de natuurlijke Kringloop, die wordt weergegeven in ‘het Medicijnwiel’. Elke opleiding, workshop, gesprek, ritueel of Healing is gebaseerd op dit Levenswiel, met de bedoeling om elke ‘Natuurlijke’ beweging inzichtelijk en toepasbaar te maken in het dagelijks leven. Elk natuurlijk verschijnsel, zoals bijvoorbeeld het Oosten of de Zon heeft naast een zichtbare en stoffelijke taak op Aarde ook een dieperliggende taak, wat de hemelse variant is van de Aarde. Zo zien we in de Lente dat de Zon opkomt en dat er nieuw leven ontspruit vanuit de Aarde. Deze zichtbare bewegingen hebben tegelijkertijd een onzichtbare werking op ons, die is bedoeld om ons te leiden en te helpen bij ons persoonlijk transformatieproces, ook wel het proces van bewustwording genoemd. Met toewijding en respect voor elke levensvorm tracht ik de vele natuurverschijnselen terug onder de aandacht te brengen en haar symbolische betekenissen te verduidelijken waardoor het leven een ontdekkingstocht kan worden vol onverwachte verrassingen en wendingen.

De natuurlijke kringloop,
is de opeenvolging der seizoenen,
die als blauwdruk van het Levenswiel,
op elk pad wegwijzers heeft,
om richting te geven naar zelfkennis.

Wapiti brengt de leer, die Hemel en Aarde verbindt door inzicht te geven in de symboliek of diepere betekenis achter elk natuurverschijnsel. De natuur is de basis van alles wat leeft en als Zij sterft zullen wij sterven omdat we onze ‘Thuisbasis’ verliezen. De natuur biedt veiligheid en maakt ons vertrouwd met elke levenscyclus. In haar wereld bestaan geen oordelen, geen veroordelingen, geen strijd en krijgt elk waardeoordeel bestaansrecht. Het is liefde die deze wereld verbindt, in leven houdt en zal doen uitstijgen boven elke vorm van destructie of aantasting. Wij maken deel uit van deze wereld en van elke natuurlijke kringloop. Zorg voor de natuur wil zeggen dat we zorg gaan krijgen voor onszelf. Als individu zijn we niet opgewassen om de industriële grootmachten en de zogenaamde welvaart te veranderen, dat het beter is onszelf te ontwikkelen waardoor we de natuur met andere ogen gaan bekijken. Deze zingeving is zo krachtig, dat de positieve energie die dit oplevert een uitstraling zal hebben die zonder onze inbreng toch onze intentie zal voortzetten op globaal niveau. Als we meer gaan weten over de natuur en elk natuurlijk verschijnsel zullen we vrede gaan krijgen met de toestand in de wereld, omdat de natuur zelf ons leert dat haar kracht van regeneratie haar altijd zal doen zegevieren. Regeneratie is de kracht van pure liefde, die elke onvolkomenheid zal gladstrijken en geneest wat gewond is. Deze kracht van zelf genezend vermogen bezitten wij ook in de vorm van Veerkracht, Eigenwaarde en het talent om onszelf lief te hebben.

Dieren spelen een cruciale rol bij Wapiti omdat zij sprekende voorbeelden zijn van specifieke kwaliteiten die zij met veel naastenliefde kenbaar willen maken, zodat wij ons aan deze talenten kunnen spiegelen. Het zijn de dieren bij uitstek die onze kwaliteiten in ons naar boven halen door ons te begeleiden en leiding te geven in de schaduwzijden van het onderbewustzijn. De grootste fundamenten om ons te durven overgeven aan begeleiding en leiding zijn veiligheid en vertrouwen. Dieren, als deel van de natuur, hebben altijd al een speciale plaats gehad in de mensheid. Zij zijn trouw, loyaal, open en oprecht, zonder (voor)oordeel en ze zijn wie ze zijn waardoor ze veiligheid bieden en vertrouwen geven in hun aanwezigheid. Deze kwaliteiten maakt van hen uitstekende leermeesters.

                                                                         Het begin naar inzicht,
                                                                   begint bij acceptatie van wat plaatsvind,
                                                                           zonder dit te willen beïnvloeden.

                                                              Het is als de wind die een boodschap brengt,
                                                                               in de vorm van een indruk,
                                                                          die niet vraagt om een oplossing,
                                                                          maar aandacht voor dit geschenk.

De natuur laat zien wat het leven te bieden heeft. In wezen is de natuur het leven zelf. Elke verschijningsvorm heeft een eigen en unieke taak in het geheel. Elke verschijningsvorm heeft een eigen waarheid die essentieel is in het proces van bewustwording. Zonder verschillen is het onmogelijk om te vernieuwen en je te ontwikkelen. De essentie van het leven is verwantschap, de zielsverbinding tussen alles wat leeft, die elke aardse bloedverwantschap overstijgt. Wapiti wil mensen verenigen op basis van hun verschillen. Het zijn de verschillen die het mogelijk maken om vriendschap te sluiten met jezelf en van daaruit met anderen. De natuur bestaat uitsluitend uit verschillen die in staat zijn om op een harmonieuze samen te werken. Elke levensvorm wordt gerespecteerd waaraan het zijn of haar bestaansrecht ontleend en waardoor het kan bijdragen aan de eenheid van elke natuurlijke kringloop. Het zijn de verschillen die eenheid creëren en het is de kracht van verschillen die ontwikkeling mogelijk maakt. De symboliek van het Levenswiel is beweging en verandering. Het natuurlijke gevolg van beweging is verandering en deze krachten beïnvloeden elke cirkelbeweging naar vernieuwing. Om ons te kunnen onderscheiden is het nodig om eerst onszelf te leren kennen. Naarmate we vrede krijgen met wie we nu zijn, zijn we in staat om te veranderen en te groeien naar de persoon die we in wezen, dus in potentie zijn. Deze innerlijke vrede geeft anderen de toestemming om ook hun authenticiteit te tonen. De natuur biedt hiervoor de veiligheid die vaak ontbreekt onder mensen, temeer omdat Zij onze thuisbasis belichaamt. Zij oordeelt niet, straft niet en beschouwd elke ziel als verwant. Hoe meer we gefocust zijn om ons levensverhaal te vertellen, des te vaker zullen we ons niet begrepen voelen, omdat woorden niet weergeven wat we bedoelen te zeggen als het gaat om persoonlijke hartsaangelegenheden. Door ons te verdiepen in de natuurlijke wereld kunnen we een veilige basis creëren om ons in de menselijke wereld staande te houden en zelfs te groeien als individu en ons te onderscheiden in onze eigenheid van bestaan. Elk mens is van zichzelf een cirkel van eenheid met een mannelijke en een vrouwelijke natuur. Om evenwicht te scheppen dienen we hand in eigen boezem te steken en eerst als individu vrede te scheppen waarna we kunnen bijdragen aan de vrede in de mensheid. Hoe meer we de natuur gaan begrijpen, des te beter we onszelf gaan begrijpen en des te meer Zin het leven zal krijgen. We gaan ervaren dat de wereld buiten ons een reflectie of een spiegel is van onze ‘Binnenwereld’. Veiligheid en vertrouwen zijn essentieel om het Hart te openen en haar het leven te laten meebepalen.

Alle opleidingen, elke Healing, alle rituelen en overige werkzaamheden zijn voor iedereen toegankelijk. Voorkennis is niet vereist en vaak zelfs een voordeel. Daarnaast tracht ik mannen te verenigen om zich aan te sluiten bij de ‘Cirkel van Broederschap’, om hen te inspireren de waarde van broederschap te onderzoeken en zo de man te worden die in staat is vrede te brengen en te handhaven.

Zonder oordeel en vanuit begrip en mededogen ga ik met je mee op reis, om aandacht te geven aan die ervaringen die niet eerder het licht zagen van oprechte aandacht. Gaandeweg zal blijken dat in elke angst een talent aanwezig is die deel uitmaakt van je ware kracht. Via concrete en tastbare ervaringen ga je leren hoe de natuurlijke kringloop in elkaar zit en hoe je die kringloop der seizoenen kunt gebruiken om opheldering te verkrijgen in vastgeroeste persoonlijke patronen. Deze natuurlijke cirkelbeweging zal helderheid verschaffen, daadkracht bevorderen, je nieuwe doelen bezorgen die je uiteindelijk leiden naar de wijsheid van je ware aard. Samen ontrafelen we elke verwarring waardoor je vreugde en de geneugten van het leven zal gaan ontvangen. Chaos zal plaats gaan maken voor rust en strijd zal zijn plaats afstaan aan innerlijke vrede. Liefde zal weer allesomvattend zijn, waarin jij centraal staat in elke levenscirkel.

Als mens heb je het recht op volledige vrijheid! Dit is ons grootste goed. Als uniek wezen verdien je respect omdat het is geoorloofd anders te zijn en je te onderscheiden van de grote meerderheid. Gedurende het leven kun je verward zijn geraakt door ongeloof, gebrek aan aandacht en de vele tegenstrijdigheden die je pad hebben gekruist. Evenwicht vinden is een ´hartstocht’, die vraagt om elk stukje onbegrip te onderzoeken, wat zeker geen gemakkelijke weg is. Om tot optimale balans te komen moeten we vaak vaststellen dat het ons aan energie en inzicht ontbreekt. Hoeveel we ook slapen of rusten, we komen innerlijk niet tot rust om opgewekt en gepassioneerd al onze plannen te realiseren. Relaties willen maar niet lukken, onze financiën stromen niet zoals het zou moeten, vaak hebben we gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde, kunnen we geen keuzes maken en voelen we ons vaak onmachtig in het leven. In wezen hebben vele teleurstellingen bepaalde delen van onszelf in de kou gezet en houden ons daar gevangen. Door af te dalen in de ziel en in zijn totaliteit te gaan kijken, kunnen we gekwetste energieplekken opsporen, liefde brengen en patronen onderzoeken, zodat je je standaardreacties op de dingen des levens kunt veranderen!

Wat geeft je energie en wat ontneemt je energie? Door kleine veranderingen teweeg te brengen heb je plots minder last van wat je beperkt! Je gedachten zijn niet wie je werkelijk bent maar wie je denkt te zijn. Patronen inzien, gedrag begrijpen, emoties verwerken en angsten leren loslaten zijn een greep uit de ‘tools’ die leiden tot transformatie en dus tot innerlijke VREDE en VRIJHEID!

Investeren in jezelf doe je met een gevoel van tijdloosheid…..

Onze Geest is als de Wind, die elke natuurlijke beweging gadeslaat en meebeleeft. Het sjamanisme richt zich op de Natuur met al haar fenomenen, zoals de vier windrichtingen met hun seizoenen, de dieren, het Stenen Volk, het Wolkenvolk en ga zo maar door. Alles wat er buiten ons afspeelt heeft een invloed op onze innerlijke belevingswereld. Tijdens de opleidingen tracht ik de kijk op het leven te vergroten door de buitenwereld te verbinden met onze binnenwereld. Hierdoor zal het dagelijks leven meer uitdagingen gaan brengen en durven we ons weer laten verrassen, als toen we een klein kind waren. De opleidingen brengen een nieuwe werkelijkheid, waarin alle voortekenen van de natuur worden opgemerkt en als persoonlijke boodschap aangenomen. Door middel van voorbeelden, rituelen en persoonlijke begeleiding worden de nieuwe inzichten toepasbaar gemaakt voor het dagelijks leven. De natuurlijke wereld is een spiegel van ons persoonlijk leven, waarin de symboliek van de vele verschijnselen individueel worden toegelicht.

Vreugde is een van de grootste deugden, die door de opleidingen wordt aangewakkerd en wordt benoemd, elke keer als deze liefdevolle energie zich openbaard.

Persoonlijke begeleiding staat altijd centraal, waarbij elk ritueel, elke trancereis, elke medicijnwandeling en elke oefening individueel wordt gekoppeld aan het dagelijks leven. Via de dieren wordt zichtbaar gemaakt welke totems je begeleiden en welke talenten meer aandacht mogen krijgen. Het medicijnwiel, als innerlijk kompas is het uitgangspunt en de rode draad van elke opleiding, waarop we de natuurlijke wereld begrijpelijk en toepasbaar maken. Het Medicijnwiel zal een vaste waarde krijgen waardoor we elke situatie gaan behandelen als het natuurlijke verloop der seizoenen. Zodra we weten waar we staan geeft het Levenswiel de volgende stap aan.

Op de pagina ´Opleidingen´ van deze site staan verscheidene opleidingen aangekondigd. Mocht de data niet passen mag je je interesse aangeven en kan ik bij voldoende deelname een nieuwe opleiding aankondigen.