Wapiti

De kracht van Vriendschap


E-Learning over Loslaten

Via de media (mail en skype) begeleid ik je in een proces naar vernieuwing.

Hierbij nemen we de natuur als leidraad en zullen haar fenomenen inzicht geven in je persoonlijke ontwikkeling en verduidelijking geven in aangelegenheden die vast zitten. Het Medicijnwiel en specifiek de vier windrichtingen gaan je richting geven in de verwarring van de strijd tussen overtuigingen en gevoelens. Deze cursus is opgebouwd uit 4 delen die naar bewustwording leiden en die zijn verspreid over enkele maanden, aangepast aan jouw tempo.
De inhoud van elk deel is samengesteld uit schrijfopdrachten, een syllabus over de desbetreffende windrichting, het totemdier van dat moment en een skype-sessie.


De natuur laat ons zien wat nodig is om te vernieuwen. Wij noemen dit regeneratie, waarbij in de natuur automatische cel vernieuwing plaatsvindt en beschadigde of afgestorven delen op een natuurlijke wijze zich volledig herstellen. In de natuurlijke wereld is alles gericht op ‘leven’ en door te leven is de ‘Focus’ niet gericht op de dood maar op geboorte. Deze energie maakt van het leven een ontdekkingsreis naar het potentieel dat we allemaal in huis hebben. Voor ons is de natuur bedoeld als Bron van hulp om onze focus te verleggen, waardoor het fenomeen van ‘Loslaten’ een andere betekenis gaat krijgen en een onderdeel wordt van de natuurlijke kringloop, die elke overgang als ‘natuurlijk’ en ‘levens verrijkend’ beschouwt.

In onze huidige maatschappij is loslaten een op zich staand gegeven geworden, wat het zo zwaar en ingewikkeld maakt om ons over te geven aan het leven. Vernieuwing wil zeggen dat we onszelf ontwikkelen en groeien als individu. Door de ontwikkelingen in welvaart en door de afnemende vrijheid van zelfbeschikking is het fenomeen ‘Dood’ een levensbedreigende en een op zich staande bedreiging geworden dat we mogelijks alles verliezen. De reden van deze angst is de gehechtheid aan alles wat dierbaar is in een wereld van uiterlijkheden. Het bewustzijn wordt immens op de proef gesteld omdat we ons steeds minder bewust mogen zijn van persoonlijke waarden en normen. We worden geacht om de trends te volgen en te gehoorzamen aan de meerderheid. Het gevolg van deze evolutie is, dat het onderbewustzijn steeds rijker gevuld wordt met puur persoonlijke zaken die zich in deze wereld niet herkennen en geen plaats vinden. De natuur helpt ons inzien dat zin en onzin vaste waarden zijn, die van de Aarde de plaats maken waar we bewust voor kiezen om te kunnen groeien. In de natuur bestaan geen oordelen, geen veroordelingen, geen waardeoordelen en leeft alles in harmonie samen, ook al lijken sommige situaties te moeten overleven. Elke natuurlijke kringloop loopt van begin of geboorte naar een nieuw begin of wedergeboorte. Ergens in deze natuurlijke cirkelbeweging vindt de dood plaats, die wordt opgevolgd door een geboorte.

PRAKTISCH:


Deze cursus is erop gericht om ‘Loslaten’ niet langer centraal te stellen waardoor het een natuurlijk gevolg is van beweging en verandering. Hoe meer we het ons bewust gaan worden dat we overleven, des te meer motivatie we gaan krijgen om te leven, wat ervoor zorgt dat deze verandering of ontwikkeling in bewustzijn het loslaten als vanzelfsprekend gaat ervaren en de overgang van oud naar nieuw als een geboortefeest kan vieren.


De cursus bestaat uit vier deel-gebieden, die elkaar na ongeveer een maand opvolgen, afgestemd op jouw tempo.

In overleg zal elk deel worden aangeboden en een afspraak worden gepland voor Skype.


Het eerste deel is het begin met als opbouw:

  • Schijfopdrachten
  • naslagwerk over de symboliek en de toepasbaarheid van het Oosten
  • naslagwerk met uitleg over het totemdier van het Oosten
  • het persoonlijke totemdier van dat moment
  • een skype – moment om alle ‘leerstof’ een plaats te geven

De drie volgende delen bevatten dezelfde inhoud, behalve dat na het Oosten, het Zuiden, het Westen en het Noorden volgt.


kostprijs van de opleiding is 190 euro


Inschrijving volstaat door je wens kenbaar te maken.

Deelname aan de E-Learning vindt plaats na overschrijving van het cursusbedrag.