Wapiti

De kracht van Vriendschap

Gemengde Zweethut-ceremonie
op zaterdag 6 oktober

Gevoel 
is als water,
die je meeneemt op een reis,
langs oude leringen,
naar het diepste punt van jouw wezen
waar wijsheid woont.
 

De zweethut ceremonie of in het Lakota "Inipi" is een zeer oud ritueel dat men praktisch over de hele wereld terugvindt. Zweten is een van de dingen die je in een zweethut doet, maar het is niet de reden dat je meedoet aan de ceremonie van de hut. Het doel van een zweethut is om het lichaam, de geest en de ziel te zuiveren zodat een nieuw zelfgevoel op je levenspad aanwezig kan zijn.

De tegenstijdigheid van het leven op Aarde heeft een wezenlijke functie, maar zolang deze kracht van polarisatie alle volken, geloofsovertuigingen en rassen de kinderen der Aarde verdeeld, worden we erdoor geteisterd. Zuiveren is van belang omdat onzuiverheden ongemerkt binnensluipen door de veelzijdigheid en alle mysteries van het leven. Dualiteit is de kracht op Aarde waardoor we kunnen kiezen om ons als individu te ontwikkelen. De vele volkeren, culturen, geloofsovertuigingen en religies maken het zeer ingewikkeld om geloof te hechten aan onze eigenheid van gevoelens en gedachten. Die zogenaamde overheersing van algemeen aangenomen opvattingen, afspraken, regels en wetten kunnen ertoe leiden dat we wantrouwend staan tegenover anderen en is de verleiding groot om andere gewoonten en houdingen af te keuren vanwege de bedreiging die ze vormen voor onze eigen individuele geloofssystemen. Die overheersing kan zelfs ontaarden in haat. Zuiveren is daarom zo belangrijk om ons te ontdoen van die negatieve energieën, zodat die ons niet langer beperken en gevangenhouden in de vicieuze cirkels van angst en strijd.

Onze opvattingen kunnen vol misvattingen en meningen van anderen zitten, wat onzuiverheden kan creëren. Ze kunnen vol zitten met verwarring en gevoelens, dat omdat iemand anders zegt dat het zo is, het ook zo is. Dit zijn onzuiverheden die reiniging behoeven.

Het doel van zuiveren bestaat ook uit het herstellen van gebed. Als we vergeten te bidden om liefde en vrede in het hart van onszelf en in de harten van alle rassen, volkeren en geloofsovertuigingen, vernietigen we de zuivere bedoeling van die gebeden.

Het doel van een zweethut is om het lichaam, de geest en de ziel te zuiveren van ‘ballast’, zodat een nieuw zelfgevoel op je levenspad aanwezig kan zijn. 

Deze ceremonie zal in het teken staan van 'veranderen' en zal je Zelf-vertrouwen brengen door de bewustwording van elke vorm van overgangsrite. 

Bij deze ceremonie vragen we Zwaan om zijn krachten met ons te bundelen.


Niets is zinloos
omdat alles betekenis heeft


We vragen Zwaan om haar krachten met ons te bundelen. Zij leert je om vertrouwen te hebben in elke spiegel van zelfreflectie die de natuurlijke wereld aanbiedt, zodat je jezelf steeds beter gaat herkennen in elk natuurlijk verschijnsel. Haar kracht is om zelfs haar grootste vijand toe te staan zich te tonen, waarna zij hem in haar liefde zal opnemen. Door dit vertrouwen zal er een verwantschap groeien die deel uitmaakt van haar kracht. Elke ronde van de ceremonie is een overgangsrite, die nieuw leven zal brengen waardoor je je steeds meer thuis gaat voelen in jezelf en op deze moederplaneet.

Voordat een zweethut wordt betreden worden de deelnemers gezuiverd middels salie- of cederrook, om onzuivere intenties weg te nemen zodat aan het potentieel van de ceremonie geen schade wordt toegebracht.

Wanneer de zweethut sluit met de gloeiende stenen in haar centrum en al het licht wordt tegenhouden, wordt zij de moederschoot. Dit volledige duister wekt het gevoel op van de terugkeer naar de baarmoeder en verschaft de hut een veilige ruimte om alle dingen los te laten die in onze levens vast zijn gaan zitten. De temperatuur in de hut stijgt zeer snel, onze bloedstroom wordt opgejaagd en het zweten brengt een fysische zuivering op gang.

Daarmee komen onze angsten bovendrijven en worden we geconfronteerd met ‘vluchtgedrag’. Alhoewel we vrij zijn om de hut te verlaten als het echt niet meer gaat, is het de kunst om ons over te geven aan- en om in de spiegel te kijken van deze angsten, zodat we ons daarvan kunnen bevrijden. De stoom die vrijkomt van het ‘Stenen Volk’ zal de leegtes die vrijkomen opvullen met hun eeuwenoude wijsheid. Het resultaat van de zweethut zal een vreugdevolle herkenning zijn van een hernieuwd deel van jezelf en een verlossing zijn van ‘opgesloten’ te zitten in beperkende overtuigingen.

Praktisch


Daar we de hele dag buiten doorbrengen :


-- kleding aangepast aan de weersomstandigheden en die vuil mogen worden,

-- 2 badhanddoeken, een voor in de hut op te zitten en een voor na de ceremonie,

-- als het kan op de dag zelf vasten en als het niet anders kan mag je een tussendoortje meebrengen,

-- een dunne omslagdoek waarmee we in de hut gaan.

Geen onderkleding of badpak. 

In het donker van de zweethut kan de omslagdoek eventueel af waardoor je volledig vrij bent om de ceremonie te ervaren.

Vrouwen en Mannen zijn welkom.


Enkel uit gezondheidsredenen kunnen zwangere- en vrouwen tijdens hun maanstonden niet deelnemen aan de ceremonie. Ook wordt om deze reden deelname afgeraden voor mensen met hartproblemen.


Deelname: 60 € per persoon.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij