Wapiti

De kracht van Vriendschap


Geplande
Opleidingen en workshops


die richting en begeleiding geven 
bij persoonlijke groei en bewustwording

Elke opleiding is erop gericht om jezelf op een ander en dieper niveau te leren kennen, waardoor je gaat beseffen dat alles nodig was wat plaatsvond en je veel meer ´in huis hebt´ dan waar je gebruik van maakt. Afgescheiden delen van jezelf gaan we ´op schoot´ nemen om zo gaandeweg de Eenheid te herstellen en de vreugde van het leven te ervaren die in elk avontuur ligt opgeslagen. Door het verleden in het Nu te betrekken zal elk hartsverlangen een toekomst krijgen in een vrije liefdevolle wereld, waar gelijkgestemden elkaar inspireren om te groeien. 

Onze unieke waarheid,
en eigen wijsheden,
liggen verhuld in meeslepende reisverslagen,
die spreken over persoonlijke inspanningen,
en vertellen waartoe we in staat zijn.

Elke opleiding haalt ervaringen naar boven,
die zich versmelten met nieuwe avonturen,
waardoor de lessen die zij bevatten vrijkomen,
en ons levenswerk bestaansrecht geven.

Wapiti
verzorgt opleidingen vanuit het sjamanisme:Voorjaar 2020

Opleiding Sjamanisme


De dertien Oorspronkelijke Clanmoeders


Het Zusterschap van de dertien Manen


op zaterdag 23/2, 8/3, 19/4 en 17/5

Alles is zoals het is

en is zoals het moet zijn.


Oordeel niet,

maar heb aandacht,

voor het godsgeschenk dat jij vertegenwoordigt.

De Maan is een Hemelwezen met een eigen ziel en dus een autonome rol in het geheel der schepping. Elke levensvorm, waaronder jij, maakt deel uit van de schepping. Als deel van het geheel ben jij 'heel', ondanks angsten, kwaadheid, jalousie of eender welke emotie. Het geheel is Heel en zal altijd heel zijn, in welke wereld, tijdsgeest of in welke fase van het leven je je ook bevindt. Het verleden is weids en blijft zich afspelen totdat in elk facet evenwicht is bereikt. Elk facet is een fundament voor de toekomst, die jij zelf kunt scheppen. Dit is de goddelijke betekenis van ´het eeuwige leven´. Zolang je het verleden blijft ontkennen, zal de toekomst haar gelijke zijn. Dit gegeven geeft uitdrukking aan: ´Tijdloosheid´. Alles wat eens was is nog steeds en zal altijd zijn, wat een universele waarheid is. Het zijn de mensen, jij bent het, die is voorbestemd om een nieuwe wereld te creëren.

Elke Maan is een Clanmoeder en een ware Grootmoeder der mensheid. Daar waar de Zon naar buiten schijnt, schijnt de Maan naar binnen. De Zon verlicht de buitenwereld en de Maan verlicht de binnenwereld. De binnenwereld is de gevoelswereld, de belevingswereld, die voor elk mens volledig uniek is. Het is een ware levenskunst om je naast de heersende wetenschap weer terug te gaan herenigen (verbinden) met het Hart en haar signalen te ontvangen. Deze hereniging geeft vertrouwen in die innerlijke en puur persoonlijke belevingswereld waarin jouw intenties en gevoelens leven. 

De Maan refereert aan gevoelens. Zij wil je in contact brengen met je zielsbestemming, door je bewust te maken wat in deze moderne 'welvaart' weinig tot geen aandacht meer krijgt. Dit maakt dat we ons bij Volle Maan zo onzeker en zo onrustig kunnen voelen.

Elke Clanmoeder is een deel van de Oorspronkelijke Droom der Schepping. Deze droom symboliseert een wereld van vrede, waarin elk individu het recht heeft om zichzelf te zijn en gerespecteerd wordt om diens eigen waarheid. Zij zijn de Droom, die jouw dromen tot leven wekken, zodat je weer gaan geloven in het ´sprookje´ van ‘wereldvrede’. De dertien Clanmoeders zijn ware Grootmoeders, die je onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk bijstaan gedurende je leven op Aarde.

Elke Maan is een Clanmoeder die ons gedurende 28 dagen inspireert om jou lessen te leren van waaruit je jouw waarheid kunt ontwikkelen. Dit betekent dat er in een kalenderjaar 13 Manen zijn met elk geheel specifieke leringen. 

De lessen die zij je leren vinden hun oorsprong in de vrouwelijke aspecten der schepping en in die van elk mens. Zij verkondigen een universele waarheid, waarin de waarheid van elk mens een plaats heeft. Een waarheid is als een zaadje, dat in de rijke, vochtige baarmoeder van Moeder Aarde de reis begint naar bewustzijn. Al het leven komt voort uit het vrouwelijke en waar het ook naar terugkeert als het wordt ontkent. Elke emotie die geen levenskans krijgt wordt in de moederschoot gekoesterd en verzorgd. Dit geldt voor zowel vrouwen als voor mannen. Jouw scheppend vermogen vraagt om de vrouwelijke aspecten van je natuur in ere te herstellen, zodat je liefdevol en vol vertrouwen je lotsbestemming kunt vervullen. 

De leringen van elke Clanmoeder is universeel en geven je een beter zicht op de vaak verwarrende gevoelswereld, die doorgaans haaks staat op de rationele maatschappelijke wereld. Hoe beter je jezelf leren kennen, des te vrediger je jouw maatschappelijke rol kan aanvaarden en om deze rol steeds meer te verfijnen totdat je kunt manifesteren wat je diep van binnen voelt.

Deze opleiding maakt je bewust wat onbewust je leven bepaald. Door de natuurlijke wereld te spiegelen aan het dagelijks leven, verwerf je inzicht in je eigen natuur. Elke Clanmoeder wordt gedurende de vijf dagen uitvoerig behandeld waardoor je de lessen kan ontvangen van de symboliek van elk natuurverschijnsel, met in het bijzonder die van de dertien manen. Door je bewust te worden wie je nu bent kun je veranderen naar de persoon die je in essentie bent.

Het sjamanisme is een wereld die spreekt en die werkt met onzichtbare krachten uit onbekende dimensies. Deze dimensies vind je terug in de natuur met al haar verschijnselen. Deze dimensies leven ook in jou, waardoor de natuur de veiligheid biedt om jezelf te kunnen zijn. Zij oordeelt niet, heeft je lief en zal je onbaatzuchtig bijstaan op de momenten dat je er om vraagt. Door de natuur te bestuderen word je jouw grote potentieel aan talenten bewust en ben je in staat om met andere ogen naar jezelf, de natuur en naar de wereld te kijken. Hierdoor zul je met andere ogen naar je oude leven kijken en de reden gaan begrijpen van je bestaan op Aarde. De begeleiding is erop gericht om patronen, die je beperken te doorbreken, zodat de dingen die dwars zitten op kunnen lossen en de weg vrij wordt om je talenten te ontdekken en te gebruiken. Om het proces van bewustwording van elk individu te respecteren, zal elke opleidingsdag in rust en harmonie verlopen, waardoor je de uitnodigingen uit die andere dimensies gaat opmerken in je innerlijke en vaak moeilijk te begrijpen belevingswereld. Je gaat een motivatie voelen oplaaien die je bij de zingeving der dingen en bij je bestemming zal brengen. Door middel van rituelen, oefeningen, trancereizen, healingsessies, zuiveringen, activiteiten en gesprekken ga je jouw unieke talenten en kwaliteiten in beeld krijgen, waardoor je ze dagelijks kunt toepassen en kunt verfijnen.

Dieren spelen een grote rol in de natuurlijke wereld omdat zij als leraar onze spiegels zijn. 

Zij zijn geschapen om ons de veelheid aan kwaliteiten te tonen die ‘het Leven’ te bieden heeft. 

We halen veel uit boeken, maar de hartsaangelegenheden die er wezenlijk toe doen worden ons vrijelijk geschonken. 

Elke opleidingsdag communiceren we met de dieren, zodat deze ‘gesprekken’ ons zullen helpen om onszelf terug gestalte te geven. 

We gaan ontdekken welke dieren onze ‘Totem’ zijn zodat zij ons met raad en daad kunnen bijstaan.

Wat kun je zoal verwachten?


 • Inzicht in de werking van de ziel. De ziel is de essentie van jouw bestaan, die zich tijdens deze aardwandeling ontwikkelt. De goddelijke eenheid van lichaam en ziel krijgen specifieke aandacht.

 • werken en communiceren met dieren. Via de Medicijnkaarten en visioenen krijg je zicht op jouw totemdieren.

 • Je krijgt inzicht in je gevoelswereld. Je wordt in staat gesteld om negatieve programmeringen zoals angst, kwaadheid, eenzaamheid of jaloezie te herprogrammeren. 

 • Verder maak je kennis met trancereizen, met de vier seizoenen en de werking van de natuurlijke kringloop als spiegel van het Medicijnwiel.

 •  Een uitgebreid naslagwerk over elke Clanmoeder.

 • Daarnaast creëer je gedurende de opleiding je eigen Maanschild.  

De vijf opleidingsdagen gaan door op:

zondag 23 februari,

zondag 8 maart,

zondag 19 april 

en op zondag 17 mei.


elke dag van 10 uur tot ongeveer 17 uur

bij de Tipi in Buggenhout (adres volgt na inschrijving).


Kostprijs van de opleiding is 380 euro.

    Open je Hart


herken de signalen van het leven 


zondag 9 februari

Jij,
bent het vuur,
het scheppend vermogen,
om vrede te stichten
in de onbekende wereld van onwetendheid.


Heb waarachtig aandacht
en verwarm wat koud is,
zodat jij
een wereld tot leven wekt,
ongekend van aard,
als een magische verschijning van verwondering.

Jij bent ongekend krachtig.
Jouw kracht heeft het genezend vermogen om jezelf en anderen te begeleiden in het proces van zelfverwezenlijking. Accepteer je gaven want ze behoren alleen jou toe.
Op het moment dat je jezelf toestaat om uniek te zijn, zal elke strijd wegvallen en zal elke emotie de sleutel zijn tot zelfbevrijding. De weg die zich dan opent zal het Hart met vreugde vullen en ontvankelijk zijn voor elk geschenk.

Het leven zelf is het grote Mysterie. In dit mysterie leeft naast onze stoffelijke werkelijkheid, een werkelijkheid van spirits, die als onwerkelijk worden bestempeld. Vanuit deze wereld wordt het aardse leven ‘bestuurd’ in ieders voordeel. De paradox van het leven is, dat een voordeel vaak een jasje draagt van nadeel. Zodra je ontdekt dat elke situatie is voorbestemd, ga je een ‘voor’-liefde krijgen voor verrassingen omdat je de signalen gaat herkennen die als boodschappen je energieveld bevolken.

Deze dagopleiding zal je persoonlijke bewustzijn bevestigen en herkenning brengen van de wijsheid die je onbewust in huis hebt. Je gaat oog krijgen voor de puur persoonlijke geschenken, die jou ten deel vallen. De zoektocht is voorbij. Je best doen is verleden tijd. Jij bent een deel van de mysterieuze kosmos, die zorg draagt voor al haar kinderen.

Hierdoor ga je jouw unieke kracht voelen die zwaarwegende problemen zal relativeren en zal veranderen in bronnen van inspiratie. Je gaat een soort vrijheid voelen die vreugde terugbrengt en het leven weer omarmt als een paradijs vol ontdekkingen. Een angst zal niet meer angstaanjagend zijn en teleurstellingen zullen niet langer je leven bepalen.

Via een trancereis krijg je boodschappen, die je helpen om je bewust te worden wat je onbewust in de weg staat om gelukkig te zijn. Via een oefening veranker je je wortels diep in Moeder Aarde en verbindt je jouw gaven met het Hemelrijk. Hierdoor zal je lichaam weer het instrument van jouw levenslied zijn, die je als mens in staat stelt evenwicht te scheppen in elke onevenwichtigheid die je beperkt. Ook gaan we het dierenrijk vragen om jouw dierentotem kenbaar te maken.

Er is geen goed en slecht,
maar slechts de aanwezigheid van beiden,
op hetzelfde moment,
met een gelijke waarheid.

PRACTISCH:


Deze dag workshop gaat door op:

zondag 9 februari

van 10 uur tot ongeveer 17 uur,

bij de Tipi in Buggenhout (adres volgt na inschrijving).


kostprijs is 85 euro
Trancereis


Je visioenen begrijpen

 jouw unieke communicatie met je gidsen

op woensdagavond 12/2, 11/3, 8/4, 6/5 en 17/6

Een droom komt uit,
zoals een bloem zich opent,
elke ochtend weer,
om het meesterwerk te tonen,
vervaardigd door de meester zelf,
gesigneerd met jouw naam.

Dromen zijn boodschappen uit je onderbewustzijn. Ze zijn een brug tussen vraag en antwoord en ze verbinden het verleden met de toekomst. Ze spreken een taal, die het verstand aanspoort om ongeloof en onwetendheid te onderzoeken. In wezen zijn dromen de brug tussen het Hoofd en het Hart. Ze maken je bewust van onbewuste patronen die levensvreugde beperken. Dromen zijn een vorm van communicatie tussen Jouw dagelijkse werkelijkheid en jouw ware zelf. In wezen zijn het gesprekken met God, met de Vader die je geschapen heeft. Je bent namelijk veel meer als dat je jezelf toestaat te zijn. Je bent je van veel bewust, maar het is een fractie van wat er in je onderbewustzijn leeft. Alles wat je nodig hebt om te zijn wat je diep van binnen voelt is aanwezig binnen in jezelf. Elke vraag is een boodschap van het antwoord. Dromen leiden je naar de antwoorden op de vragen die gedurende de dag onbeantwoord blijven. Er zijn veel vragen waarvan je het antwoord buiten jezelf kunt zoeken, maar de essentiële antwoorden vind je alleen binnen in jezelf. Het samenspel van vraag en antwoord over de essentie van het leven gaan namelijk alleen over jou als individu. Jij staat centraal in elke levenscirkel. God heeft met elk mens een plan en communiceert dagelijks over de inhoud daarvan. Dromen zijn, naast intuïtie en gevoelens, een voorbeeld van deze gesprekken. Het is niet voor niets dat je inspanningen moet verrichten om bij jouw antwoorden te geraken. Alles wat jij nodig hebt om jezelf te zijn, wat er om je heen ook gebeurt en welke druk er van buiten ook op je wordt uitgeoefend, huist binnen in jouw zelf.

Schaamte en het gevoel van schuld zorgen ervoor dat je bepaalde facetten van jezelf ontkent, over het hoofd ziet of waar je zelfs geen weet van hebt. Dromen geven openheid en opheldering in de ‘blinde vlekken’ die je leven beheersen. Domen zijn de ogen naar de ziel, je geestesoog dat ziet wat aandacht nodig heeft. De belangrijkste functie van dromen is, dat je de zoektocht naar jezelf stopt en naar binnen keert, je laat leiden om aandacht te geven aan elk facet van een droom. Alles gaat over jou en het is de kunst om je de taal eigen te maken, waarmee God met jou communiceert.

Deze opleiding bied je de kans om opheldering te verkrijgen in de taal van jouw dromen. Elke boodschap geeft opheldering in de verwarring van gedachten. Het Hart zal opengaan en je de werelden terugbrengen die je als kind zoveel vreugde schonken.

De magie van Dromen


Het analyseren van je domen is een fascinerend proces dat veel onthult over je gedachten, gevoelens, overtuigingen, vastgeroeste patronen en je relatie met anderen.

 

Een droom is een weerspiegeling van gedachten en de wereld om je heen. 

Het toont beelden en gevoelens over wat er is gebeurd, wat er gaat gebeuren en wat er zou kunnen gebeuren. 


Dromen laten je wensen, verwachtingen en ambities zien.


Dromen helpen je om jezelf beter te begrijpen.


De sleutel tot het verklaren van dromen is het bestuderen van details,

want alles heeft een betekenis.


Je begrijpt jezelf,

als je jouw dromen begrijpt.

Onthul de geheimen van je onderbewustzijn en

ontdek de ware betekenis van de tekens en symbolen in je dromen.

Praktisch


De workshop gaat door op de avond van:

woensdag 12 februari, 11 maart, 8 april, 6 mei en 17 juni

elke avond van 19 tot ongeveer 21.30 uur.


Kostprijs van de gehele workshop is 200 euro

Bij de workshop is een compleet droom-boekwerk


Deze 4 daagse workshop is een aaneengesloten geheel.

De avonden kunnen niet apart gevolgd worden.

Ik kijk er naar uit je te mogen ontvangen,

om samen 

de schatten van het onderbewustzijn te ontdekken.

Zelf je Dreamcatcher maken


op zondag 5 april


Je eigen creatie toont je ware kracht,

die de liefde voor jezelf ontwikkelt,

waarin jij jezelf vorm geeft,

als bescherming

wat nog geen vorm heeft.

Een Dreamcatcher is een krachtvoorwerp die bestaat uit een cirkel met daarbinnen het web van spin. Origineel bestaat de cirkel uit Wilgentakken. de Wilg is de Boom van Liefde. Aan een Dreamcatcher worden veren, edelstenen, kralen, hout en andere voorwerpen bevestigd om de krachten van deze bondgenoten met die van de Dreamcatcher te bundelen.

Bondgenoten zijn behalve versieringen delen van andere levensvormen zoals de veren van vogels. Een veer bijvoorbeeld herbergt de volledigheid aan krachten van de vogel die hem droeg. Dit is vergelijkbaar met een spiegel die in stukjes breekt. In elke stukje spiegel blijven we onze volledige Zelf zien. Stenen zijn het oudste volk op Aarde die ook een Ziel hebben, waardoor zij ons vele wijsheden te vertellen hebben. De Indianen beschouwen elk levend wezen als hun gelijke die respect verdient zoals zij zelf gerespecteerd willen worden. Elk Schepselwezen heeft een Ziel en wordt geschapen uit Groot Mysterie, wat ons allemaal tot verwanten maakt. Elke Ziel is gelijk en alleen de verschijningsvormen verschillen. Indianen zien elke andere verschijningsvorm als leermeester, omdat zij ons iets anders en iets nieuws te brengen hebben. De dieren, maar ook de stenen hebben een Ziel wat een energetische verbondenheid aangeeft tussen mens en alle andere levens. Deze verbondenheid maakt ons allemaal tot bondgenoot om elkaar op Aarde naar een ‘Hoger’ plan te tillen.  

De cirkel staat voor de oneindigheid van het leven en het web van een Dreamcatcher staat symbool voor de vele wegen die we bewandelen. Een Dreamcatcher is een weerspiegeling van het Medicijnwiel. De cirkel is ‘The Circle of Life’ waarin elke Ziel een unieke plaats heeft. Elke cirkel omvat ‘alles Wat Is’, wat door Grote Geest is geschapen en wat ons tot broeders en zusters maakt.

Voor ieder Mens is het web van het leven bij de geboorte reeds geweven. Alles is voorbestemd en heeft een doel. We hebben allemaal unieke talenten en gaven, die bedoeld zijn om ze ons bewust te worden. Daarvoor hebben we vele wegen nodig om bij onze krachten te komen en ze te accepteren zodat we ze kunnen ontwikkelen.

Een Legende over de Dreamcatcher


Lang geleden toen de wereld nog jong was had een oude spirituele Lakota leider een visioen. In dit visioen verscheen Iktomi, de geest van de wijsheid in de gedaante van een spin. Iktomi sprak met hem in een geheime taal die alleen de spirituele leiders konden begrijpen. Tijdens dit gesprek begon de spin een web te spinnen in een hoepel versierd met veren.

Hij vertelde het verhaal over de cirkel van het leven, hoe we beginnen als kinderen en hoe we opgroeien tot volwassenen. Uiteindelijk worden we oud waarna we weer als kinderen verzorgd moeten worden zodat de cirkel weer rond is. Maar, zei Iktomi, in iedere cirkel van het leven spelen er veel krachten, sommige zijn goed en sommige zijn slecht. Als je naar de goede krachten luistert, zullen ze je in de goede richting leiden, maar de slechte krachten zullen je beschadigen en in de verkeerde richting sturen. Toen de spin uitgesproken was gaf hij de Lakota het web en zei: 'Zie het web is een perfecte cirkel. Gebruik het web om jezelf en je volk te helpen om goed gebruik te maken van de goede ideeën en dromen. De Dreamcatcher zal de goede ideeën en dromen vangen en vasthouden, en de slechte door het web laten ontsnappen'. De Lakota ging terug naar zijn mensen en vanaf die tijd gebruiken ze de Dreamcatcher als een vast onderdeel van hun leven. Het hangt boven hun bed en in hun huizen om hun dromen te vangen en vast te houden en hun kinderen te beschermen tegen boze dromen.

Zodra je iets doet,
wat je nog nooit deed,
ben je vernieuwend,
en verwerf je wijsheid.

PRAKTISCH:


De workshop gaat door op:

zondag 5 april

van 10 tot ongeveer 17 uur

in de praktijk van Wapiti:

Vincent Evrardlaan 1 bus 105, 9050 Gentbrugge.


De kostprijs bedraagt 85 euro.

Inbegrepen is de Dreamcatcher 

en een verklarende tekst van de gekozen edelstenen en veren.

Alle voorwerpen zijn aanwezig, maar voorwerpen van jezelf mogen ook gebruikt worden.


Deze workshop biedt plaats aan maximaal 6 deelnemers.


Als lunch is er bio-soep. Breng eventueel zelf een lunch mee.


Laat het me weten als je geïnteresseerd bent, zodat je verzekerd bent deelname.Als stenen konden spreken


jouw wijsheid spreekt


op zaterdag 2 mei

Wanneer je jezelf de Goddelijke schoonheid ontzegt die je omringt,
kan jouw schoonheid zich niet ontplooien.

Het Stenen Volk is het oudste volk wat op Aarde leeft. Elke steen bevat het collectieve menselijk geheugen en draagt deze kennis als wijsheid. Het Stenen Volk zijn de archivarissen van Moeder Aarde. Deze grote Leraren kunnen de zoeker veel kennis verschaffen omtrent de geschiedenis van onze planeet en haar kinderen. De dienstverlenende taak van de Stenen is energie vasthouden. Dat wil zeggen: het lichaam van Moeder Aarde bestaat uit rots die onder invloed van het weer breekt en beweegt, waarbij ze uiteenvalt in kleinere Stenen die later bodem worden. Rotsen bevatten gegevens en vervoeren elektromagnetische energie over het oppervlak van Moeder Aarde. Het Stenen Volk verzamelt de energie en bewaart deze. Het delfstoffenrijk bestaat uit compacte materie met magnetische eigenschappen die de Stenen in staat stellen alles wat op de planeet gebeurt op te slaan. Van verschillende leden van de Stenen Clan worden momenteel vele helende toepassingen ontdekt. Indianen hebben altijd heldere kwartskristallen gebruikt om focus en helderheid te verkrijgen. Medicijnmensen in het noorden van Schildpadeiland hebben eeuwenlang vele fetisjen uit kristal gesneden en gedragen. De heldere kwartskristallen zijn van grote hulp geweest bij het vergroten van kennis en van het vermogen om helder door de stoffelijke illusie heen te zien. Door de eeuwen heen zijn vele gekleurde Stenen voor genezende doeleinden gebruikt. Dit zijn meestal specifieke mineralen, die een heler, wanneer ze bij een genezingsproces worden gebruikt, over hun gaven en talenten kunnen vertellen.

Deze dagopleiding gaat je terug verbinden met stenen. Of het nu edelstenen zijn of ogenschijnlijk ‘gewone’ stenen, we gaan door te voelen onze intuïtie versterken. Door de berichten die je binnenkrijgt zal het vertrouwen groeien in eigen kunnen.

Er zal voor jou een persoonlijke steen aanwezig zijn. Deze steen nemen we mee op een trancereis om voor jou een levenssymbool te zoeken. Dit symbool zal op jouw steen worden aangebracht, zodat deze eenheid een gids wordt in je dagelijks leven.


De Taal van de Stenen is voor elk individu een persoonlijke ontdekking met vele boodschappen. Daar we allemaal een unieke smaak hebben, zullen we ons tot verschillende Stenen Personen voelen aangetrokken.


Het feit dat elk Rotsblok een deel van het lichaam van onze Moeder is, spreekt voor zichzelf. Wanneer we proberen onze geest langzamer te laten werken en de grondende invloed te voelen die evenwicht en sereniteit teweegbrengt, is een Stenen persoon het hulpmiddel. Wanneer we van nerveuze gewoonten doodop raken, voelen we ons niet met Moeder Aarde verbonden. Tekenen die er zonder enige twijfel op wijzen dat iemand uit zijn of haar evenwicht is, zijn: te veel eten, te veel praten, verslavingen, dwanghandelingen of wispelturig gedrag. Om het lichaam, de geest of de ziel rustig te maken, hoeven we slechts een Stenen Persoon vast te houden en te ademen totdat de nervositeit voorbijgaat. Deze grondende werking helpt het lichaam als het ware in Moeder Aarde verankerd te raken en de veiligheid van haar koesterende invloed te voelen. De lichamen van de Stenen Personen bevatten de afdrukken van elke Scheppingsdaad, vanaf de tijd dat onze planeet afkoelde tot heden. Over deze grote schatkamer van wijsheid, dit geschenk, kunnen we beschikken als we bereid zijn met de Stenen Leraren in contact te komen. Het kalmerend effect dat we ondergaan, is de wijsheid van deze Stenen Oudsten, die de eerste historici voor Al Onze Verwanten waren. Hun opdracht is de tweevoeters van dienst te zijn. Het is nu aan ons om hun geschenken te zoeken en te aanvaarden.

Deze dagopleiding wil kennis openbaren, die specifiek voor jou bestemd is. De steen die je geschonken krijgt bevat je persoonlijke gegevens. Er kunnen herinneringen aan je kindertijd terugkeren, waardoor je in staat zult zijn een deel van je persoonlijke puzzel samen te voegen. Herinneringen aan vorige levens of déjà vu’s zouden nieuw bewustzijn teweeg kunnen brengen.

De geest zal door muziek en drum tot rust komen en zich te openen. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten jouw kant opkomen. Deze kennis is op Aardannalen gebaseerd en kan je kijk op het leven veranderen. Deze oude vrienden zijn de oudste Kinderen van de Aarde; ze vragen ons alleen maar om stil te houden en te luisteren. 

PRACTISCH:


Deze dag workshop gaat door op:

zaterdag 2 mei

van 10 uur tot ongeveer 17 uur,

bij de Tipi in Buggenhout (adres volgt na inschrijving).


kostprijs is 85 euro


Detox op zielsniveau

het weekeind van 30 en 31 mei

De natuur past zich aan,
zonder klagen
en zonder strijd,
uit respect voor elke manifestatie,
als uiting van haar heelheid.

Met jouw geboorte bracht je de Hemel op Aarde. Je kreeg een lichaam geschonken waarin de ziel plaats nam en zich in die veiligheid verenigde met de verschijningsvorm, die haar op Aarde zou beschermen. Niets vermoedend, je van geen kwaad bewust en vol vertrouwen begon je ontdekkingsreis.

De ziel is het goddelijke deel, dat op Aarde door ‘gevoels’-ervaringen wil leren, waardoor jij je steeds meer bewust wordt van de kracht die jij in huis hebt. De Hemel is de dimensie waar jij vandaan kwam en waarnaar je terugkeert na je aardwandeling. Het lichaam is sterfelijk en zal worden teruggegeven aan de koesterende zorg van Moeder Aarde. De ziel is onsterfelijk en zal huiswaarts keren. 

Lichaam en ziel zijn één geheel en voor dit leven als eenheid met elkaar verbonden. De ziel is het goddelijke deel van jouw verschijning en je lichaam het aardse deel. Beiden zijn van goddelijke afkomst. Als mens bewandel je de Aarde, vanuit een sterke ziels-verbinding met de ‘thuisenergie’, de Oorspronkelijke Bron der Schepping. Het lichaam is het voertuig van de ziel, als levend bewijs dat Hemel en Aarde zijn verenigd in elke verschijningsvorm. Het lichaam beleeft elke ervaring en in de ziel wordt die ervaring opgeslagen als eeuwige herinnering. In de ziel leeft elke herinnering voort, totdat de lessen ten volle zijn geleerd. Daarna wordt de ervaring een naslagwerk, die als persoonlijke kracht een plaats heeft in de akashakronieken der schepping.

Je kreeg een lichaam geschonken dat voorbestemd was om uiting te geven aan jouw ziels-missie gedurende deze reis op Aarde. Je kwam met een bepaalde ‘Lotsbestemming’ naar de Aarde, om jouw specifieke talenten vorm te geven en in navolging van die manifestatie om bepaalde lessen te leren. Het lichaam ‘weet’ welke missie je wil volbrengen. Hierdoor is het belangrijk dat je jouw lichaam aanvoelt en leert kennen.

Je bent het je doorgaans niet bewust dat bepaalde zielscontracten, die je in vorige levens bent aangegaan, niet meer van deze tijd zijn en die je daardoor beperken om jezelf in vrijheid vorm te geven. Dit zijn zogenaamde ‘blinde vlekken’, die als een taboe je ontwikkeling beperken en je ongewild dwingen om te blijven gehoorzamen aan eeuwenoude principes en overtuigingen. Zo kun je vastzitten aan een bepaalde gelofte, waarin je trouw zweerde aan een god buiten jezelf en je onbewust het boetekleed der mensheid bent gaan dragen.

Ook liggen in je ziel de wonden opgeslagen, waarvan je je niet meer bewust bent. Daar krijgen zij de zorg die ze nodig hebben om in leven te blijven. Hierdoor komen emoties vrij die je terug in contact willen brengen met die vergeten delen van jezelf. Deze wonden bevatten namelijk in hun kern jouw talenten. De ziel is jouw wezen. Hoe meer je aandacht geeft aan wat binnen in je leeft, des te beter begrijp je het geheel en ben je in staat om jezelf in vrijheid vorm te geven.

Dit weekeind verdiepen we ons in de ziel, in zielsverwantschap, zielsverbindingen en geven we aandacht aan jouw zielsmissie.

Om het lichaam krachtig te houden krijgt het elke dag de voeding die nodig is om gezond en fit te blijven. Ook de ziel krijgt elke dag voeding door de vele ervaringen, waarin je bewust en vaak onbewust een unieke rol vervult. Voeding zorgt ervoor dat je in leven blijft. De ‘spirituele’ voeding voor de ziel houd je in beweging door blijheid met somberheid af te wisselen, in een poging je te motiveren om je te blijven voeden, waarbij afwisseling van essentieel belang is.

Met de voeding komen er afvalstoffen vrij, die op fysiek niveau via je uitscheidingsorganen worden verwijderd. Op zielsniveau is het even belangrijk dat negativiteit of beperkende ballast kan worden afgevoerd. Deze ontgifting vindt plaats door het proces van transformatie, waarin loslaten een cruciale rol speelt. Pas wanneer je je bewust wordt van een beperking, kun je het vastpakken om het vervolgens los te laten. Dit proces benadrukt 'bewustwording' en vraagt om inzicht in de samenwerking tussen lichaam en ziel. Deze opleiding richt zich op de ziel,  om je op zielsniveau te reinigen, te ontgiften en je unieke kracht gewaar te worden.

Ontgiften op zielsniveau vraagt om het gif te onderzoeken zodat het een medicijn wordt. Wanneer voeding is verteerd, komen afvalstoffen vrij. Daarnaast is er ook ‘verkeerde’ voeding, die een extra belasting vormt voor de verwerking van emoties en voor je persoonlijke ontwikkeling. Ziektes die zich lichamelijk uiten hebben vaak een geestelijke oorzaak.

Deze tweedaagse geeft inzicht in de ‘werking’ van de ziel.

Wat kun je verwachten:


 • We verdiepen ons in het goddelijke deel van onszelf en brengen de ziel in kaart.
 • Via trancereizen dalen we af naar de ziel om bepaalde contracten te herschrijven, oude wonden te genezen en bepaalde schatten te ontdekken waarvan we ons niet bewust zijn.
 • In de nacht van zaterdag op zondag zal er een Zweethut-ceremonie plaatsvinden om de ziel te zuiveren.
 • We behandelen Noodlot en Lotsbestemming.
 • Na de zweethut is er de mogelijkheid om in de Tipi te slapen.

PRACTISCH:


Het weekeind gaat door op:

zaterdag 30 en zondag 31 mei

zaterdag van 11 uur tot zondag ongeveer 15 uur,

bij de Tipi in Buggenhout (adres volgt na inschrijving).


kostprijs is 210 euro


Jouw persoonlijke levensboom


de kracht die jou uniek maakt


op zondag 14 juni

Verwantschap,
is een zielsverbinding,
waarbij onzichtbare vonken elkaar ontmoeten,
om jou naar een hoger plan te brengen.

Elke ontmoeting is een ceremonie,
een feest van vreugde,
bedoeld om elke deelnemer te eerbiedigen,
zodat eenheid
de schepping is van nieuw leven.

De Levensboom wordt gezien als symbool voor het Leven zelf. De Boom is geworteld in de aarde en tegelijkertijd groeit hij omhoog naar het licht. Hij laat zich voeden door de aarde, is bestand tegen stormen en groeit door alle seizoenen heen. Hij overleeft vele generaties, waardoor de Levensboom de kracht heeft van onsterfelijkheid.
De Levensboom is een universeel symbool dat in verschillende culturen bekend staat als de Kosmische Boom, the World Tree, de Heilige Boom of the Tree of Life. Het is een krachtig symbool van groei en evenwicht. Elke boom heeft een specifieke kracht. In de overlevering van het christendom plantte God midden in het paradijs de Levensboom met daarnaast de Boom van goed en kwaad. Deze laatste is de Appelboom. De Levensboom is niet gespecificeerd en is voor elk mens anders. De vrucht van de Levensboom zou onsterfelijk maken.

Deze dagopleiding gaat dieper in op de symboliek van bomen en zijn functie als Levensboom.

We gaan op trancereis om jouw Levensboom inzichtelijk te maken.

We betreden de stilte, zoals bomen in stilte leven, zodat je kunt zien wat er in jouw bos aan het groeien is. We gaan naar je Levensboom, naar de kracht die door je Voorouders wordt geschonken. Na deze ervaring ben je in staat je takken hoog op te tillen, terwijl je het licht van Grootvader Zon opzoekt en je zult zien hoe je wortels jou van de Aarde maken en hoe je tegelijkertijd een brug naar de Hemelwereld bent.

Vrede,
kan bestaan
als er niemand hoeft te winnen.

Wanneer jij je zegeningen leeft,
zal elk talent gevierd worden.


Van de natuurlijke wereld is de Boom de verwant die het dichtste bij de mens staat.

Het Staande Volk, de bomen, zijn onze Zusters en Broeders. Zij zijn de Opperhoofden van het plantenrijk. Het Staande Volk verschaft zuurstof aan de rest van de Kinderen van de Aarde. Met hun stammen en takken bieden bomen beschutting aan de Gevleugelden. Met hun wortels verschaffen bomen holletjes voor de kleinere Viervoetige schepselen. Materiaal waarmee hun menselijke verwanten huizen kunnen bouwen, vormt nog een geschenk van het Boomvolk.
De Cherokezen onderwijzen dat het Stenen Volk energie voor Moeder Aarde vasthoudt en specifiek alles bijhoudt wat op een plek is gebeurd. Zij onderwijzen dat het Staande Volk en alle andere leden van het plantenrijk gevers zijn die voortdurend in de behoeften van anderen voorzien. Het Stenen Volk en het Staande Volk houden elkaar als vasthouders en gevers in evenwicht. Het Staande Volk ziet de behoeften van alle Kinderen van de Aarde en legt zich erop toe hierin te voorzien. Elke boom heeft z’n eigen gaven, talenten en capaciteiten die hij met anderen kan delen. Sommige bomen dragen bijvoorbeeld fruit en andere verschaffen heling op emotioneel of lichamelijk niveau. Elke Staande Persoon heeft behalve stoffelijke gaven een speciale les aan de mensheid te geven.

Deze dag verdiepen we ons in de diepere betekenis van de kracht van bomen. 

We gaan kijken hoe bij jou het evenwicht is tussen geven en ontvangen. We herstellen het evenwicht waar de balans is verstoord, waardoor je vrijelijk kunt geven zonder uitgeput te raken. 

De wortel van het Zelf ligt daar waar kracht wordt verzameld. Deze wortel aarden we stevig in de bodem van onze Moederplaneet. 

Door de verbondenheid die ontstaat, kunnen dromen zich manifesteren en kan het geven worden gecompenseerd door Moeder Aarde.

PRACTISCH:


Deze dag workshop gaat door op:

zondag 14 juni

van 10 uur tot ongeveer 17 uur,

bij de Tipi in Buggenhout (adres volgt na inschrijving).


kostprijs is 85 euro

Mannencirkels

op vrijdagavond 31/1, 28/2, 27/3 en 24/4

Als ik luister,
kan ik horen

om te verstaan.


Elk verhaal is een spiegel, 

die uitnodigt

om te kijken

en te zien wat wordt bedoeld.

Wapiti beoogt mannen te verenigen om alle mannelijke aspecten in ere te kunnen herstellen, in ieder geval die binnen in onszelf zodat we vrede kunnen stichten in de oudste strijd der mensheid; de strijd tussen ‘man’ en ‘vrouw’. Deze vrede zal rust brengen en ruimte geven om man en vrouw te verenigen. De natuurlijke kracht van een vrouw is dat zij openstaat voor vernieuwing en daarvoor persoonlijke groei en bewustwording nastreeft. Dit is niet vreemd omdat ‘Het willen leren’ een vrouwelijk aspect is van het leven. Vrouwen zijn van nature bereid om zich open te stellen om te vernieuwen en om ervaringen te delen. Mannen zitten vaak vast in onbewuste oude patronen die het hun niet toestaan om de controle te verliezen; zeker niet bij de gedachte alleen al om het niet meer te weten. Een man dient te leiden en heeft daardoor vaak een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Wapiti beoogt mannen te bevestigen in hun ‘Zijn’ en vanuit vriendschap het vertrouwen te geven dat de krijger in hen niet langer hoeft te gehoorzamen aan eeuwenoude patronen die niet meer van deze tijd zijn.

Graag wil ik mijn ervaringen delen om veiligheid en houvast te scheppen in de hectiek van alledag. Het leven zelf heeft me doen inzien dat ik zonder veiligheid op de vlucht blijf voor de angsten binnen in mezelf. Ik heb aan den lijve mogen ondervinden dat de grootste vijand binnen in ons schuilt. De natuur schonk me de veiligheid en het vertrouwen om het leven te zien als een natuurlijke kringloop van beweging en verandering, waarin ik als individu deel uitmaak. Dit gevoel wil ik uitdragen en doorgeven aan hen, die op zoek zijn naar veiligheid en vertrouwen om in vrijheid te kunnen leven.

Vrienden spreken doorgaans af op plaatsen die gangbaar en bekend zijn om hun vriendschap te versterken. 

Deze Mannencirkels trachten op een andere, op een meer diepgaandere manier een band te smeden die mannen verenigt. Deze samenkomsten beoogt een veiligheid te bieden waarin vriendschap het vertrouwen geeft om jezelf te kunnen zijn. Hierdoor leer je te zeggen wat op het Hart ligt zonder je te verschuilen achter maskers die jouw schoonheid verbergt.
Ware vriendschap stelt prijs op verschillen en is uitnodigend naar de ervaringen en meningen van anderen.

Ik ben een man,

maar wie ben ik?

en wat ben ik?

Ik kijk ernaar uit je te mogen begroeten op vrijdagavond 

31 januari, 28 februari, 27 maart en 24 april

bij de Tipi in Buggenhout, op het adres dat je krijgt bij aanmelding.

Vanaf 19.00 uur ben je welkom aan de Tipi, waar een Vuur zal branden. 


Deze ontmoeting zal in een ontspannen sfeer plaatsvinden, 

waarbij niets moet en aan elk idee of wens aandacht wordt gegeven. 

Bij elke mannencirkel staat een thema centraal die voor iedereen herkenbaar is en uit het dagelijks leven is gegrepen. 

Hoe kan ik me als man beter ontwikkelen en inzicht krijgen in 'mannenzaken', 

als bij en tussen mannen. 

De bijdrage voor deze avond is 10 euro 

Laat me weten als je wilt komen.......


Je eigen Natuur-mandala


op zondag 28 juni

Jij bent jouw creatie.

Jouw creatie is jouw kracht.


Jij bent krachtig

en elke creatie ben jij,

die jouw kracht vertegenwoordigt.

De mens is visueel ingesteld en heeft bij voorkeur iets tastbaars in handen. Wat het oog ziet krijgt een betekenis die te begrijpen is. Wanneer het oog ziet wat handen voelen, ontstaat er een gekaderd proces, waarbij gevoelens moeten overeenkomen met de betekenis van het denken. Toch, vaak onbewust, komen er gevoelens boven die geen oorsprong hebben. Deze gevoelens zijn boodschappen uit de wereld van de Spirits.

Het blijft ingewikkeld om de energetische wereld van de Spirits als werkelijkheid te aanvaarden, zeker op momenten dat je wordt overvallen door emoties of als een innerlijke strijd al je aandacht opeist.

Het is de kunst, de bedoeling, om juist op die momenten van zogenaamde onachtzaamheid terug tot rust te komen. Deze rust vindt je wanneer je in die situaties accepteert dat het is zoals het is. Dat is overgave aan een kracht die groter is dan jouw kracht als mens. Dat is overgave aan het leven zelf.

Om deze overgave tastbaar te maken en om je te helpen tot rust te komen, zijn er vele bronnen van hulp. Een ervan is een krachtvoorwerp die is opgebouwd uit natuurlijke elementen, waarin de 4 elementen, Lucht, Vuur, Water en Aarde zijn vertegenwoordigd. Tevens worden met die elementen ook de 4 windrichtingen vertegenwoordigd.

In het bosgebied rond de tipi gaan we op zoek naar natuurlijke voorwerpen die verlangen naar jouw aandacht en om zich in jouw krachtvoorwerp te mogen vervoegen. Er is een grote verscheidenheid aan veren en stenen aanwezig. Elk voorwerp krijgt een plaats in een cirkel van gevlochten wilgentakken, de Boom van liefde.

Tijdens deze workshop maken we tijd om aandacht te besteden aan de gevoelens, die als bij verrassing uit een ‘hoek’ komen (vanuit het onderbewustzijn) waar je ze niet verwacht. Deze boodschappen zijn zuiver en aan jou persoonlijk gericht en daarom zeer belangrijk. Door deze kant van jouw zelf (je goddelijke kant) aandacht te geven wordt de harde stem van het denken minder dominant en krijgt de stem van het Hart medezeggenschap.

Het doel van deze workshop is creatie. Creatie is een samenwerking tussen man en vrouw en bevordert hun evenwicht binnen jouw energie.

Elk natuurlijk voorwerp wordt via een ritueel met jou verbonden, waarna de creatie wordt gereinigd en afgestemd op jouw energie.

Jouw natuur-mandala gaat mee naar huis, omdat het een volwaardige verwant is geworden.

Deze energie van liefde zal je als een ware vriend bijstaan en helpen in het dagelijks leven. Om deze reden droegen de indianen Medicijnbuidels. Elk mens kent voorspoed en tegenslag. Tegenslag heeft vele gezichten en kan zeer zwaar wegen. Om ons te helpen en terzijde te staan geeft elk natuurwezen zijn en haar volledige zelf om liefde te brengen op die plaatsen en op die momenten dat zij het meeste nodig is.

PRACTISCH:


Deze dag workshop gaat door op:

zondag 28 juni 2020

van 10 uur tot ongeveer 17 uur,

bij de Tipi in Buggenhout (adres volgt na inschrijving).


kostprijs is 95 euro
Tunkasila
pilamayaye
wicozanni wan
mayak´u ca
pilimayayelo

Grootvader
ik dank u
U, die mij het leven geeft
                                                                        ik dank u