Wapiti

De kracht van Vriendschap


Geplande
Opleidingen en workshops


die richting en begeleiding geven 
bij persoonlijke groei en bewustwording

Elke opleiding is erop gericht om jezelf op een ander en dieper niveau te leren kennen, waardoor je gaat beseffen dat alles nodig was wat plaatsvond en je veel meer ´in huis hebt´ dan waar je gebruik van maakt. Afgescheiden delen van jezelf gaan we ´op schoot´ nemen om zo gaandeweg de Eenheid te herstellen en de vreugde van het leven te ervaren die in elk avontuur ligt opgeslagen. Door het verleden in het Nu te betrekken zal elk hartsverlangen een toekomst krijgen in een vrije liefdevolle wereld, waar gelijkgestemden elkaar inspireren om te groeien. 

Onze unieke waarheid,
en eigen wijsheden,
liggen verhuld in meeslepende reisverslagen,
die spreken over persoonlijke inspanningen,
en vertellen waartoe we in staat zijn.

Elke opleiding haalt ervaringen naar boven,
die zich versmelten met nieuwe avonturen,
waardoor de lessen die zij bevatten vrijkomen,
en ons levenswerk bestaansrecht geven.

Wapiti
verzorgt opleidingen vanuit het sjamanisme:Voorjaar 2019

Mannencirkels
op vrijdagavond 15/2, 15/3, 12/4 en 10/5

Als ik luister

wil ik horen,

om te verstaan.


Elk verhaal is een spiegel, 

die je uitnodigt

te kijken

en te zien wat wordt bedoeld.

Wapiti beoogt mannen te verenigen om alle mannelijke aspecten in ere te kunnen herstellen, in ieder geval die binnen in onszelf zodat we vrede kunnen stichten in de oudste strijd der mensheid; de strijd tussen ‘man’ en ‘vrouw’. Deze vrede zal rust brengen en ruimte geven om man en vrouw te verenigen. De natuurlijke kracht van een vrouw is dat zij openstaat voor vernieuwing en daarvoor persoonlijke groei en bewustwording nastreeft. Dit is niet vreemd omdat ‘Het willen leren’ een vrouwelijk aspect is van het leven. Vrouwen zijn van nature bereid om zich open te stellen om te vernieuwen en om ervaringen te delen. Mannen zitten vaak vast in onbewuste oude patronen die het hun niet toestaan om de controle te verliezen; zeker niet bij de gedachte alleen al om het niet meer te weten. Een man dient te leiden en heeft daardoor vaak een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Wapiti beoogt mannen te bevestigen in hun ‘Zijn’ en vanuit vriendschap het vertrouwen te geven dat de krijger in hen niet langer hoeft te gehoorzamen aan eeuwenoude patronen die niet meer van deze tijd zijn.

Graag wil ik mijn ervaringen delen om veiligheid en houvast te scheppen in de hectiek van alledag. Het leven zelf heeft me doen inzien dat ik zonder veiligheid op de vlucht blijf voor de angsten binnen in mezelf. Ik heb aan den lijve mogen ondervinden dat de grootste vijand binnen in ons schuilt. De natuur schonk me de veiligheid en het vertrouwen om het leven te zien als een natuurlijke kringloop van beweging en verandering, waarin ik als individu deel uitmaak. Dit gevoel wil ik uitdragen en doorgeven aan hen, die op zoek zijn naar veiligheid en vertrouwen om in vrijheid te kunnen leven.

Vrienden spreken doorgaans af op plaatsen die gangbaar en bekend zijn om hun vriendschap te versterken. 

Deze Mannencirkels trachten op een andere, op een meer diepgaandere manier een band te smeden die mannen verenigt. Deze samenkomsten beoogt een veiligheid te bieden waarin vriendschap het vertrouwen geeft om jezelf te kunnen zijn. Hierdoor leer je te zeggen wat op het Hart ligt zonder je te verschuilen achter maskers die jouw schoonheid verbergt.
Ware vriendschap stelt prijs op verschillen en is uitnodigend naar de ervaringen en meningen van anderen.

Ik ben een man,

maar wie ben ik?

en wat ben ik?

Ik kijk ernaar uit je te mogen begroeten op vrijdagavond 

15 februari, 15 maart, 12 april en 10 mei

bij de Tipi op het adres dat je krijgt bij aanmelding.


Vanaf 19.00 uur ben je welkom aan de Tipi, waar een Vuur zal branden. 

Deze ontmoeting zal in een ontspannen sfeer plaatsvinden, 

waarbij niets moet en aan elk idee of wens aandacht wordt gegeven. 

Bij elke mannencirkel staat een thema centraal die voor iedereen herkenbaar is en uit het dagelijks leven is gegrepen. 


Hoe kan ik me als man beter ontwikkelen en inzicht krijgen in 'mannenzaken', 

als bij en tussen mannen. 

De bijdage voor deze avond is 10 euro 


Detox op zielsniveau

het weekeind van 4 en 5 mei

Een belevingswereld,
is omvangrijker dan de werkelijkheid,
om vrede te ervaren 
en je welzijn te kunnen verkiezen boven strijd.

Met jouw geboorte bracht je de Hemel op Aarde. Je kreeg een lichaam geschonken waarin de ziel plaats nam en zich in die veiligheid verenigde met de verschijningsvorm, die haar op Aarde zou beschermen. Niets vermoedend, je van geen kwaad bewust en vol vertrouwen begon je ontdekkingsreis. De ziel is het goddelijke deel, dat op Aarde door ‘gevoels’-ervaringen wil leren, waardoor jij je steeds meer bewust wordt van de kracht die jij in huis hebt. De Hemel is de dimensie waar jij vandaan kwam en waarnaar je terugkeert na je aardwandeling. Het lichaam is sterfelijk en zal worden teruggegeven aan de koesterende zorg van Moeder Aarde. De ziel is onsterfelijk en zal huiswaarts keren. 

Lichaam en ziel zijn één geheel en voor dit leven als eenheid met elkaar verbonden. De ziel is het goddelijke deel van jouw verschijning en je lichaam het aardse deel. Beiden zijn van goddelijke afkomst. Als mens bewandel je de Aarde, vanuit een sterke ziels-verbinding met de ‘thuisenergie’, de Oorspronkelijke Bron der Schepping. Het lichaam is het voertuig van de ziel, als levend bewijs dat Hemel en Aarde zijn verenigd in elke verschijningsvorm. Het lichaam beleeft elke ervaring en in de ziel wordt die ervaring opgeslagen als eeuwige herinnering. In de ziel leeft elke herinnering voort, totdat de lessen ten volle zijn geleerd. Daarna wordt de ervaring een naslagwerk, die als persoonlijke kracht een plaats heeft in de akashakronieken der schepping.

Je kreeg een lichaam geschonken dat voorbestemd was om uiting te geven aan jouw ziels-missie gedurende deze reis op Aarde. Je kwam met een bepaalde ‘Lotsbestemming’ naar de Aarde, om jouw specifieke talenten vorm te geven en in navolging van die manifestatie om bepaalde lessen te leren. Het lichaam ‘weet’ welke missie je wil volbrengen.

Je bent het je doorgaans niet bewust dat bepaalde zielscontracten, die je in vorige levens bent aangegaan, niet meer van deze tijd zijn en die je daardoor beperken om jezelf in vrijheid vorm te geven. Dit zijn zogenaamde ‘blinde vlekken’, die als taboe je ontwikkeling beperken en je ongewild dwingen om te blijven gehoorzamen aan eeuwenoude principes en overtuigingen. Zo kun je vastzitten aan een bepaalde gelofte, waarin je trouw zweerde aan een god buiten jezelf en je onbewust het boetekleed der mensheid bent gaan dragen.

Ook liggen in je ziel de wonden opgeslagen, waarvan je je niet meer bewust bent. Daar krijgen zij de zorg die ze nodig hebben om in leven te blijven. Hierdoor komen emoties vrij die je terug in contact willen brengen met de vergeten delen van jezelf. Deze wonden bevatten namelijk in hun kern jouw talenten. De ziel is jouw wezen. Hoe meer je aandacht geeft aan wat binnen in je leeft, des te meer je bewust wordt van wat je in huis hebt.

Dit weekeind verdiepen we ons in de ziel, in zielsverwantschap, zielsverbindingen en geven we aandacht aan jouw zielsmissie.

Om het lichaam krachtig te houden krijgt het elke dag de voeding die nodig is om gezond en fit te blijven. Ook de ziel krijgt elke dag voeding door de vele ervaringen, waarin je bewust en vaak onbewust een unieke rol vervult. Voeding zorgt ervoor dat je in leven blijft. De ‘spirituele’ voeding voor de ziel houd je in beweging door blijheid met somberheid af te wisselen, in een poging je te motiveren om je te blijven voeden, waarbij afwisseling van essentieel belang is.

Met de voeding komen er afvalstoffen vrij, die op fysiek niveau via je uitscheidingsorganen worden verwijderd. Op zielsniveau is het even belangrijk dat negativiteit of beperkende ballast kan worden afgevoerd. Deze ontgifting vindt plaats door het proces van transformatie, waarin loslaten een cruciale rol speelt. Pas wanneer je je bewust wordt van een beperking, kun je het vastpakken om het vervolgens los te laten. Dit proces benadrukt 'bewustwording' en vraagt om inzicht in de werking van lichaam en ziel. Deze opleiding richt zich op de ziel,  om je op zielsniveau te reinigen, te ontgiften en je unieke kracht gewaar te worden.

Ontgiften op zielsniveau vraagt om het gif te onderzoeken zodat het een medicijn wordt. Wanneer voeding is verteerd, komen afvalstoffen vrij. Daarnaast is er ook ‘verkeerde’ voeding, die een extra belasting vormt voor de verwerking van emoties en voor je persoonlijke ontwikkeling. Ziektes die zich lichamelijk uiten hebben vaak een geestelijke oorzaak.

Deze tweedaagse geeft inzicht in de ‘werking’ van de ziel.

Wat kun je verwachten:


 • We verdiepen ons in het goddelijke deel van onszelf en brengen de ziel in kaart.
 • Via trancereizen dalen we af naar de ziel om bepaalde contracten te herschrijven, oude wonden te genezen en bepaalde schatten te ontdekken waarvan we ons niet bewust zijn.
 • In de nacht van zaterdag op zondag zal er een Zweethut-ceremonie plaatsvinden om de ziel te zuiveren.
 • We behandelen Noodlot en Lotsbestemming.
 • Na de zweethut is er de mogelijkheid om in de Tipi te slapen.
 • De twee dagen zijn aaneensluitend. We slapen in de Tipi.

Het weekeind gaat door op:

zaterdag 4 en zondag 5 mei


zaterdag van 11 uur tot zondag ongeveer 15 uur,

bij de Tipi in Buggenhout (adres volgt na inschrijving)


kostprijs is 180 euro


De inschrijving van deelname vindt plaats door de kostprijs te voldoen.

Rekeningnummer volgt na opgave.
Najaar 2019

Holistische opleiding over de Ziel


Wat is je Zielentaak?


'Stap in je Lotsbestemming'


De eeuwige verbondenheid van lichaam en ziel


op zaterdag 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11 en 14/12

Wat is een ziel?

Wat is je zielentaak?

Hoe ontvang je de informatie van de ziel?


‘’Als de ziel een taak heeft in dit leven, dan bezit de ziel ook alle kwaliteiten om die taak te kunnen uitvoeren’’.


We gaan op zoek naar de bewuste heelheid, het “waarom” van je leven en wat je te doen staat. Jouw Zielentaak vult de zingeving van je bestaan in, het “waarom” van dit specifieke leven van jou in deze tijd. Het leerproces In het hier en nu met al je weerstand en hindernissen op je levenspad, komen tot de “Kracht” die nodig is om je Zielentaak te ontwikkelen.

Wat in je vorige levens gebeurd is, herhaalt zich in een andere vorm en hoe je met die herhaling omgaat, zal het vervolg zijn om jouw Zielentaak tot ontwikkeling te brengen.

Dat is wat we in die 7 dagen gaan onderzoeken om toe te passen.

Er leeft veel onduidelijkheid rond de ziel. Verstandelijk is veel te begrijpen, maar hoe pas ik die informatie toe in het dagelijks leven? Wat kom ik hier doen op Aarde? Hoe kom ik in contact met dieperliggende gevoelens, die onbegrijpelijkerwijs het leven zo ingewikkeld maken?

De eerste jaren van je leven ben je je niet bewust van het aardse leven. Deze jaren voltrekken zich volgens kosmisch plan en jij geeft aan wat je behoeften zijn. Door de ontwikkeling van je verstandelijke vermogens is het kosmisch bewustzijn vervaagt en daarmee jouw missie op Aarde. Niets is onomkeerbaar omdat jouw ziel elke ervaring en elk voornemen als een eeuwige herinnering heeft vastgelegd.

De universele 3-eenheid

God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

spreekt over jouw heelheid

Wanneer je op zoek bent naar wezenlijke verdieping, inzicht en inspiratie op het gebied van de ziel. Wanneer je jouw potentieel wil ontdekken van wat binnen in je verborgen ligt en deze verborgen schatten praktisch en effectief wil kunnen toepassen. Dan is deze opleiding een aanvulling om jezelf beter te leren kennen, zodat je jouw levenstaak gewaar kunt worden. Deze persoonlijke reis zal antwoorden geven op verschillende existentiële thema’s van het leven. Jouw mening is belangrijk, als dragende energie van verandering en vernieuwing. Zoals de opkomende Zon helderheid verschaft, zo zal de mist der illusie van overtuigingen optrekken en jouw persoonlijke belevingswereld openen. De Hemel verschijnt op Aarde. Het lichaam zal zich de ziel bewust worden en zich haar taak als tempel terug herinneren. In deze eenheid zal het samenspel van Geest en Hart de betekenis brengen die zin geeft aan het leven. Tevens zal deze opleiding je verbinden met elke medereiziger en andere levensvormen der schepping. Je gaat je bewust worden van een ‘hogere kracht’, die vanuit het kosmische eenheidsbewustzijn alles verbindt als broeder en zuster.

De diversiteit van jou als mens,

opgeslagen in de ziel,

als fonkelende sterren aan een donkere Hemel

wachtend,

om gemanifesteerd te worden door het lichaam.

Wat kun je zoal verwachten:


 • Door de ziel in kaart te brengen krijgt het lichaam een nieuwe functie
 • Via trancereizen, oefeningen, rituelen en gesprekken halen we boven wat binnen in je verborgen zit
 • Via astrologie belichten en behandelen we jouw spirituele punten 
 • De magie van dromen en hun betekenis
 • Soul-retrieval

PRAKTISCH:

Waar
:

Wapiti; aan de Tipi te Buggenhout. Het adres volgt na inschrijving.

Data:

zaterdag 21 september, 5 en 19 oktober, 2-  16 en 30 november en 14 december
van 10.00 tot 17.00 u. 


Kostprijs:
De kostprijs voor deze opleiding is 100 per dag.

Voor wie inschrijft vóór 30 mei is de kostprijs 630 euro.

Het is mogelijk om in overleg in delen te betalen.

waarvan  inbegrepen:

 • Verschillende uitgebreide syllabussen
 • alle materiaal ter plaatse
 • De mogelijkheid om via mail elkaar te helpen
 • oefeningen voor thuis,
 • als lunch is soep (Bio) voorzien

Ik benadruk dat het een leerproces is waarbij je kan leren door te kijken, te luisteren, te herhalen, te experimenteren, te delen, te ervaren. Hoe meer eigen vragen, inbreng, notities, ervaring … hoe groter de mogelijkheid tot leren.
Tunkasila
pilamayaye
wicozanni wan
mayak´u ca
pilimayayelo

Grootvader
ik dank u
U, die mij het leven geeft
                                                                        ik dank u