Wapiti

De kracht van Vriendschap


Geplande
Opleidingen en workshops


die richting en begeleiding geven 
bij persoonlijke groei en bewustwording

Elke opleiding is erop gericht om jezelf op een ander en dieper niveau te leren kennen, waardoor je gaat beseffen dat alles nodig was wat plaatsvond en je veel meer ´in huis hebt´ dan waar je gebruik van maakt. Afgescheiden delen van jezelf gaan we ´op schoot´ nemen om zo gaandeweg de Eenheid te herstellen en de vreugde van het leven te ervaren die in elk avontuur ligt opgeslagen. Door het verleden in het Nu te betrekken zal elk hartsverlangen een toekomst krijgen in een vrije liefdevolle wereld, waar gelijkgestemden elkaar inspireren om te groeien. 

Onze unieke waarheid,
en eigen wijsheden,
liggen verhuld in meeslepende reisverslagen,
die spreken over persoonlijke inspanningen,
en vertellen waartoe we in staat zijn.

Elke opleiding haalt ervaringen naar boven,
die zich versmelten met nieuwe avonturen,
waardoor de lessen die zij bevatten vrijkomen,
en ons levenswerk bestaansrecht geven.

Wapiti
verzorgt opleidingen vanuit het sjamanisme:Het jaar 2020


Je eigen Dreamcatcher maken


op zaterdag 18 juli


Je eigen creatie toont je ware kracht,

die de liefde voor jezelf ontwikkelt,

waarin jij jezelf vorm geeft,

als bescherming

wat nog geen vorm heeft.

Een Dreamcatcher is een verlengstuk, een instrument van Groot Mysterie, waardoor elke duistere kracht wordt opgelost in het licht van liefde. Dromen zijn boodschappen die verlichting brengen in de duistere gebieden van ons leven en daarom zeer belangrijk.

Een Dreamcatcher is een bewaker van schoonheid, die de beangstigende duisternis weghaalt rond ervaringen, zodat we de moed hebben om alle soorten van dromen te ontvangen en ze te bewaren. Het is namelijk belangrijk dat we ze onderzoeken om bij hun lessen te komen. De lessen die worden gegeven via dromen zijn zogenaamde wegwijzers op de wegen die we bewandelen. We gaan allemaal op een eigen manier om met angsten en angstige ervaringen. Onbewust zetten we ons over die gevoelens heen om te blijven doen wat we doen. Het proces wat hierdoor onbewust plaatsvindt is, dat we blijven rondlopen met die angsten zonder dat we in de gaten hebben hoezeer ze ons beperken. Dromen zijn wezenlijke geschenken om ons deze onbewuste processen bewust te maken. Deze bewustwording is zwaar en kan levensbedreigend zijn. Een Dreamcatcher neemt de zware en zwarte lading weg van zogenaamde 'slechte' dromen. Het zijn dan de zuivere boodschappen die ons bereiken tijdens onze slaap. Dit neemt niet weg dat dromen ons dan nog angst in kunnen boezemen. Dit is nodig omdat we toch  datgene wat we vrezen onder ogen moeten komen om te ervaren dat angsten hersenspinsels zijn, die voortkomen uit diep verdriet. 

Een Dreamcatcher is een krachtvoorwerp die bestaat uit een cirkel met daarbinnen het web van spin. Origineel bestaat de cirkel uit Wilgentakken. de Wilg is de Boom van Liefde. Aan een Dreamcatcher worden veren, edelstenen, kralen, hout en andere voorwerpen bevestigd om de krachten van deze bondgenoten met die van de Dreamcatcher te bundelen.

Bondgenoten zijn behalve versieringen, delen van andere levensvormen zoals de veren van vogels en mineralen van Mede Aarde. De kracht die elke versiering heeft zal de werking van de Dreamcatcher vergroten.

De cirkel staat voor de oneindigheid van het leven en het web van een Dreamcatcher staat symbool voor de vele wegen die we bewandelen. Een Dreamcatcher is een weerspiegeling van het Medicijnwiel. De cirkel is ‘The Circle of Life’ waarin elke Ziel een unieke plaats heeft. Elke cirkel omvat ‘alles Wat Is’, wat door Grote Geest is geschapen en wat ons tot broeders en zusters maakt.

Voor ieder Mens is het web van het leven bij de geboorte reeds geweven. Alles is voorbestemd en elke ervaring heeft een doel. We hebben allemaal unieke talenten en gaven, die bedoeld zijn om ze ons bewust te worden. Daarvoor hebben we vele wegen nodig om bij onze krachten te komen en ze te accepteren zodat we ze kunnen ontwikkelen.

Als een kind slaapproblemen heeft of nachtmerries, zal een Dreamcatcher hulp bieden. Je kunt daarnaast het indiaans verhaal vertellen over de legende van het ontstaan van de Dreamcatcher.

De legende:

Lang geleden toen de wereld nog jong was, stond een oude geestelijke leider van de Lakota op een hoge berg en had een visioen. In zijn visioen verscheen Iktomi, de grote misleider en leraar van wijsheid, in de vorm van een spin. Iktomi sprak met hem in een heilige taal die alleen de geestelijke leiders van de Lakota konden begrijpen. Terwijl hij sprak nam Iktomi, de spin, de krans van wilgentakken van de oude man waarin veren, paardenhaar, kralen en offergaven waren gestoken en begon een web te spinnen. Hij sprak tot de oude man over de levenscycli en hoe we onze levens als peuters beginnen, dan de kindertijd bereiken en daarna de volwassenheid. Tenslotte komt de ouderdom, wanneer er voor ons moet worden gezorgd alsof we kleine kinderen zijn en zo wordt de cyclus voltooid. ‘Maar’, zei Iktomi terwijl hij doorging zijn web te spinnen, ‘in elke fase van het leven zijn er vele krachten – sommige goed en sommige slecht.

Als je luistert naar de goede krachten, zullen deze je in de juiste richting sturen. Maar als je luistert naar de slechte krachten, zullen ze je kwaad doen en je in de verkeerde richting sturen.’ Hij ging verder, ‘Er zijn veel krachten en verschillende richtingen die de harmonie van de natuur kunnen bevorderen of haar in de weg kunnen staan en dat geldt ook voor de Grote Geest en al zijn schitterende leringen.’ De hele tijd dat de spin aan het woord was ging hij door met het weven van zijn web waarbij hij aan de buitenkant begon en naar het centrum toewerkte. Toen Iktomi klaar was met spreken, gaf hij het web aan de oude wijze van de Lakota en zei… ‘Zie, het web is een volmaakte cirkel. Gebruik het web om jezelf en je mensen te helpen om je doelen te bereiken en maak een goed gebruik van gedachten, dromen en visioenen van je volk. Als je gelooft in het Grote Alomvattende Geheel, zal het web je goede ideeën opvangen en de slechte ideeën door de gaten laten verdwijnen.’ De oude wijze Lakota gaf zijn visioen door aan zijn volk en nu gebruiken de Lakota indianen de droomvanger als het web van hun leven. Het hangt boven hun bed of in hun Tipi om de dromen en visioenen te selecteren. Het goede in hun dromen wordt gevangen in het web van het leven en met hen meegedragen. . . maar het kwade in hun dromen ontsnapt door het web en is niet langer een deel van hen. Ze geloven dat de droomvanger het lot van hun toekomst bewaart.

PRAKTISCH:


De workshop gaat door op: 


zaterdag 18 juli 2020

van 10.00 tot ongeveer 17 uur

in de praktijk van Wapiti:

Daniëlsstraat 8 te 3500 Hasselt.


De kostprijs bedraagt 85 euro.

Inbegrepen is de Dreamcatcher en de betekenis van de gebruikte mineralen en veren.

Alles is aanwezig om je Dreamcatcher te maken, 

maar voorwerpen van jezelf mogen ook gebruikt worden.


Deze workshop biedt plaats aan maximaal 6 deelnemers.


Als lunch is er bio-soep. Breng eventueel zelf ook een lunch mee.


Laat het me weten als je geïnteresseerd bent, zodat je verzekerd bent deelname.


Persoonlijke begeleiding


Voor persoonlijke verdieping ben je nog steeds welkom. Wil je contact maken met diepgewortelde gevoelens, of vorm geven aan verlangens die je Hart vullen met vreugde, kan ik je begeleiden naar en tijdens de manifestatie van jouw unieke zielsbestemming.

Dit kan via mail of skype.

Zelfverwezenlijking brengt je ver en geeft inzicht in patronen die gedrag beïnvloeden. Hulp bij persoonlijke ontwikkeling is belangrijk op momenten van transformatie. Het verschil tussen groei en transformatie is de natuurlijke gang van zaken. Bij groei volg je het natuurlijk ritme en ontdek je steeds iets nieuws. Deze nieuwe ontdekkingen scheppen vreugde en maken je als mens mooier. Bij transformatie kom je emoties tegen waar je doorheen moet om te kunnen groeien. Emoties zoals angst, afwijzing of schuld zijn zware energieën, die ervoor kunnen zorgen dat het je niet alleen lukt om deze te kunnen handelen. Een angst maakt lang deel uit van je leven, waardoor die angst een eigen leven is gaan leiden. Om dat leven te transformeren is niet gemakkelijk. Transformatie vaagt om een confrontatie met alles wat jouw vrijheid beperkt.

Via mijn gidsen vraag ik om jou te mogen begeleiden door elke vrijheidsbeperking. Niets is onomkeerbaar en elke gedachte of overtuiging bevat een kracht die jou toebehoort. Samen openen we de weg naar vrijheid, naar een vrije geest en een ontvankelijk Hart.

Een persoonlijke behandeling duurt 2 uur, waar we via gesprek, een trancereis en een Healing licht brengen in het ‘schijnbare’ beangstigende donker. Je gaat ervaren dat juist daar jouw kracht schuilt. De kostprijs is 100 euro. De plaats waar ik werk is Hasselt.

Vertrouw op het verlangen, die elke zwaarwegende emotie wil ontmoeten om de schoonheid van jouw ware zelf te kunnen manifesteren.
Een spirituele reis


de zoektocht naar een visioen.


Deze nieuwe opleiding ben ik nog aan het schrijven

en zal aangekondigd wordenTunkasila
pilamayaye
wicozanni wan
mayak´u ca
pilimayayelo

Grootvader
ik dank u
U, die mij het leven geeft
                                                                        ik dank u