Wapiti

De kracht van Vriendschap


Geplande
Opleidingen en workshops


die richting en begeleiding geven 
bij persoonlijke groei en bewustwording

Elke opleiding is erop gericht om jezelf op een ander en dieper niveau te leren kennen, waardoor je gaat beseffen dat alles nodig was wat plaatsvond en je veel meer ´in huis hebt´ dan waar je gebruik van maakt. Afgescheiden delen van jezelf gaan we ´op schoot´ nemen om zo gaandeweg de Eenheid te herstellen en de vreugde van het leven te ervaren die in elk avontuur ligt opgeslagen. Door het verleden in het Nu te betrekken zal elk hartsverlangen een toekomst krijgen in een vrije liefdevolle wereld, waar gelijkgestemden elkaar inspireren om te groeien. 

Onze unieke waarheid,
en eigen wijsheden,
liggen verhuld in meeslepende reisverslagen,
die spreken over persoonlijke inspanningen,
en vertellen waartoe we in staat zijn.

Elke opleiding haalt ervaringen naar boven,
die zich versmelten met nieuwe avonturen,
waardoor de lessen die zij bevatten vrijkomen,
en ons levenswerk bestaansrecht geven.

Wapiti
verzorgt opleidingen vanuit het sjamanisme:Najaar 2019


Versterk en ontwikkel je intuïtie

Je leert met dieren te communiceren

door het kaartleggen met de Medicijnkaarten

op zaterdag 19/10, 16/11, 30/11 en 14/12 2019
                                                                  Dieren zijn gidsen op Aarde. Ze spreken onophoudelijk met je.

Wanneer je met dieren communiceert,
bezit je de kracht van het luisteren
en ervaar je jouw bovennatuurlijke gave,
om te ontdekken
dat jij bent wat de dieren zijn.
Kaarten zijn een uitstekend middel om als mens contact te maken met je gidsen. Van nature ben je spiritueel omdat jouw ware thuis uit energie bestaat en dezelfde thuisbasis is van je gidsen. Dit betekent dat je onophoudelijk berichten van je gidsen ontvangt door de eeuwigdurende zielsverbinding. Door het mens-zijn ben je dit pure contact wat vergeten, omdat het leven op Aarde je dwingt om regels te volgen, kennis te vergaren en in de pas te blijven lopen. Dit is de reden dat je piekert en dat denkpatronen zo nadrukkelijk aanwezig zijn. Je wenst jezelf immers een ‘betere’ toekomst als die je in wezen voor mogelijk houdt.
Via kaartleggen vernieuw je de verbinding met de thuisenergie. Ook ontsnap de via kaarten de aardse chaos. De belangrijkste reden om met kaartleggen te beginnen is de hereniging met de goddelijke wereld binnen in jezelf. In deze wereld is alles wat leeft gelijk en een gids, die je begeleidt op je levenspad op Aarde. Je gaat beseffen, dat wat je jezelf ook hebt moeten aanleren om te overleven, jouw wa
re natuur zichzelf in stand heeft gehouden en je met open armen zal verwelkomen.
Het kaartleggen met Medicijnkaarten vormt een onderdeel van een proces, waarbij je leert om via je gevoelswereld in contact te komen met de krachten en wijsheden van dieren. Alle levende wezens zijn op Aarde met elkaar verbonden, wat ons ‘verwanten’ maakt. Verwantschap wil zeggen dat alle mensen met bijvoorbeeld de dieren elkaars gelijke zijn. Alle zielen zijn immers geschapen uit de enige  Oorspronkelijke Bron der Schepping. Door die verwantschap is er altijd een communicatievorm mogelijk. Mensen onderling communiceren via het gesproken woord. Vanuit verwantschap kun je als mens met elke andere Ziel communiceren en het is via je intuïtie, dat je alle boodschappen en berichten kunnen ontvangen die afkomstig zijn van alle, niet-met-woorden sprekende levensvormen.
Intuïtie is je gevoelswereld en tegelijkertijd ook je verbeeldingswereld. De kaarten zijn een sterk hulpmiddel bij het ontwikkelen hiervan, waardoor je het je weer bewust gaat worden wat al onbewust in je aanwezig is.
Door het werken met de dierenkaarten herstel je je 'band' met de dieren en vraag je ze steeds dichterbij, totdat je weer een hartsverbinding met hen gaat voelen. De dieren willen niets liever dan hun talenten met je delen om je te helpen en bij te staan op je levenspad.
We gaan ons verdiepen in de onzichtbare wereld van de totemdieren, die vol van goede bruikbare informatie zit en geheel is afgestemd op jouw persoonlijke noden. Hoe meer je jouw verbeeldingswereld traint, des te beter ga je je gevoelens en ingevingen geloven, erop vertrouwen en gebruiken.
Deze kaarten zijn een tastbaar middel om je dagelijks met de dieren te verbinden. Hierdoor krijg je steun en houvast bij de vele alledaagse verwarrende en moeilijke situaties. Je leert hulp vragen en je gaat merken, dat ze staan te popelen om je zoveel en zo vaak als je er behoefte aan hebt, als gids met je mee te wandelen.
Een gids

is een begeleider,
een helper,
die over je waakt in elke situatie op je levenspad.
Wanneer je als mens de bergen in wilt trekken, doe je dat met een berggids, omdat die begeleider op dat gebied zijn ‘sporen’ heeft verdiend en daartoe in staat is.
Die berggids zal je niet dragen.
Hij zal je voorgaan en in jou bovenhalen wat hij is. 
Een gids is jouw gelijke, die jou heeft uitverkoren om te helpen, omdat hij zichzelf in jou herkent.
Met veel liefde help ik je om je verbinding met de dieren te herstellen door gebruik te maken van deze kaarten. Samen gaan we op een medicijnwandeling, om de krachten van de dieren weer te leren herkennen binnen in jezelf, zodat je je nooit meer alleen en eenzaam voelt. Elk dier heeft een groot scala aan eigen specifieke talenten, wat het tot onze leermeester maakt. Het zijn de dieren die hun krachten willen aanwenden om je te ‘raken’, waardoor jouw eigen talenten weer tot leven komen. Deze vorm van kaartleggen zal je terugbrengen naar je wezenlijke IK en inzichten geven in het goddelijke potentieel aan talenten en kwaliteiten, dat in ieders Ziel ligt opgeslagen. Het zelfvertrouwen zal toenemen omdat je de veiligheid van de wijsheid in jezelf gaat vinden. 
PRAKTISCH:

Waar:
Wapiti; aan de Tipi te Buggenhout. Het adres volgt na inschrijving.

Data:
zaterdag
19 oktober, 16 november, 30 november en 14 december
van 10.00 tot 17.00 u. 

Kostprijs:
De kostprijs voor deze opleiding is 360 euro.
De Medicijnkaarten kun je voor 36,99 euro zelf aanschaffen of via mij. 

waarvan  inbegrepen:
  • als lunch is (Bio) soep voorzien

Opleiding Sjamanisme


op zondag 29/9, 20/10, 17/11 en 15/12 

De natuur is het platform
om vriendschap met jezelf te sluiten.

De volledigheid van de natuur
is een reflectie van jouw volledigheid,
waarbij elke natuurlijke beweging
zich ook in jou voltrekt.

Deze opleiding is erop gericht om onbewuste patronen die je beperken te doorbreken, zodat de dingen die dwars zitten op kunnen lossen en de weg vrij wordt om je talenten te ontdekken. We halen familiepatronen naar boven waardoor je zicht krijgt op de 'valkuilen' die je lang een zogenaamde schijnveiligheid boden. Via uiteenlopende rituelen en een Medicijnwandeling gaan we de natuur inzichtelijk en begrijpelijk maken zodat deze veelzijdige magische wereld je van dienst kan zijn. We gaan dieper in op de seizoenen, waarbij we het Medicijnwiel als leidraad nemen om de betekenis van elk natuurlijk aspect en elke overgang betekenis te geven. Hierdoor zal de natuur een veilige thuisbasis worden en je tonen hoe je kunt veranderen en hoe je vrede kunnen scheppen in elke onvolkomenheid. Deze opleiding biedt je de weg naar de antwoorden op je vragen. 

Elke opleiding is met zorg en toewijding opgebouwd uit vier dagen, die eens in de maand zal plaatsvinden.

Gedurende de tussenliggende tijd kunnen de nieuwe inzichten een plaatsje krijgen in het Hart en kan de Geest wennen aan de veranderingen.

Elke opleidingsdag zal een windrichting behandelen, omdat zij specifieke krachten bezitten. Gaandeweg zul je ervaren dat elk seizoen ‘beleefd’ moet worden om een transformatieproces te kunnen verwezenlijken. 

Je stelt jezelf in staat verwarrende en onverteerde ervaringen de revue te laten passeren, zodat je ze nader kunt onderzoeken en gaat beseffen dat achter elke waarheid een nieuwe wacht om ontdekt te worden. Hierdoor ga je de lessen begrijpen die ze herbergen. Gaandeweg leer je het ontrafelen van verwarring en herwin je jouw vrijheid van denken en van leven. 

COMMUNICEREN MET DIEREN 


Dieren spelen een grote rol in de natuurlijke wereld, omdat zij als leraar je spiegels zijn. Zij zijn geschapen om je de veelheid aan kwaliteiten te tonen die jij bezit en weerspiegeld ziet in de wereld om je heen. Je gaat beseffen wat ‘het Leven’ te bieden heeft. Als mens halen we veel uit boeken, maar de essentie, de zogenaamde hartsaangelegenheden die er wezenlijk toe doen, worden ons vrijelijk geschonken. Het is een kwestie van het te ontvangen. Elke opleidingsdag gaan we communiceren met de dieren, zodat deze ‘gesprekken’ je gaan helpen om jezelf te begrijpen en terug gestalte te geven. Je gaat ontdekken welke dieren je ‘Totem’ zijn, zodat ze je met raad en daad kunnen bijstaan.

Tijdens deze opleiding komen er verschillende rituelen aan bod en leer je om je terug te verbinden met de natuur en al haar aspecten. Je gaat je eigen krachtdieren leren kennen en een manier vinden om met hen te communiceren. 

Via verschillende trancereizen leer je de veiligheid in jezelf kennen, waardoor deze plaats een vaste waarde wordt voor elke storm die het leven brengt.

Wat kan je zoal verwachten?


  • een Zweethut-ceremonie, waarbij de ware betekenis wordt toegelicht vanuit de veiligheid van een persoonlijke begeleiding. De Zweethut gaat door in afstemming met het groepsproces.
  • Een medicijnwandeling, die je met 'andere ogen' leert kijken en je opmerkzaam maakt van de geschenken die het leven je dagelijks schenkt.
  • Verder maak je kennis met trancereizen, met de vier seizoenen en de werking van de natuurlijke kringloop als spiegel van het Medicijnwiel. 
  • Daarnaast creëer je gedurende de opleiding je eigen krachtvoorwerp.  
  • Elke opleidingsdag bevat een geschreven naslagwerk over de onderwerpen die zijn behandeld.

De 4 opleidingsdagen vinden plaats in de natuur om onze verwantschap te versterken en haar ongesproken taal gewoon te worden. 

De vier opleidingsdagen gaan door op:

zondag 29 september,

zondag 20 oktober,

zondag 17 november, 

en op zondag 15 december.


elke dag van 10 uur tot ongeveer 17 uur

bij de Tipi in Buggenhout (adres volgt na inschrijving).


Kostprijs van de opleiding is 380 euro.

              
Dromen verklaren

 jouw unieke communicatie met je gidsen

op woensdagavond 25/9, 16/10, 13/11 en 11/12

Een droom komt uit,
zoals een bloem zich opent,
elke ochtend weer,
om het meesterwerk te tonen,
vervaardigd door de meester zelf,
gesigneerd met jouw naam.

Dromen zijn boodschappen uit je onderbewustzijn. Ze zijn een brug tussen vraag en antwoord en ze verbinden het verleden met de toekomst. Ze spreken een taal, die het verstand aanspoort om ongeloof en onwetendheid te onderzoeken. In wezen zijn dromen de brug tussen het Hoofd en het Hart. Ze maken je bewust van onbewuste patronen die levensvreugde beperken. Dromen zijn een vorm van communicatie tussen Jouw dagelijkse werkelijkheid en jouw ware zelf. In wezen zijn het gesprekken met God, met de Vader die je geschapen heeft. Je bent namelijk veel meer als dat je jezelf toestaat te zijn. Je bent je van veel bewust, maar het is een fractie van wat er in je onderbewustzijn leeft. Alles wat je nodig hebt om te zijn wat je diep van binnen voelt is aanwezig binnen in jezelf. Elke vraag is een boodschap van het antwoord. Dromen leiden je naar de antwoorden op de vragen die gedurende de dag onbeantwoord blijven. Er zijn veel vragen waarvan je het antwoord buiten jezelf kunt zoeken, maar de essentiële antwoorden vind je alleen binnen in jezelf. Het samenspel van vraag en antwoord over de essentie van het leven gaan namelijk alleen over jou als individu. Jij staat centraal in elke levenscirkel. God heeft met elk mens een plan en communiceert dagelijks over de inhoud daarvan. Dromen zijn, naast intuïtie en gevoelens, een voorbeeld van deze gesprekken. Het is niet voor niets dat je inspanningen moet verrichten om bij jouw antwoorden te geraken. Alles wat jij nodig hebt om jezelf te zijn, wat er om je heen ook gebeurt en welke druk er van buiten ook op je wordt uitgeoefend, huist binnen in jouw zelf.

Schaamte en het gevoel van schuld zorgen ervoor dat je bepaalde facetten van jezelf ontkent, over het hoofd ziet of waar je zelfs geen weet van hebt. Dromen geven openheid en opheldering in de ‘blinde vlekken’ die je leven beheersen. Domen zijn de ogen naar de ziel, je geestesoog dat ziet wat aandacht nodig heeft. De belangrijkste functie van dromen is, dat je de zoektocht naar jezelf stopt en naar binnen keert, je laat leiden om aandacht te geven aan elk facet van een droom. Alles gaat over jou en het is de kunst om je de taal eigen te maken, waarmee God met jou communiceert.

Deze opleiding bied je de kans om opheldering te verkrijgen in de taal van jouw dromen. Elke boodschap geeft opheldering in de verwarring van gedachten. Het Hart zal opengaan en je de werelden terugbrengen die je als kind zoveel vreugde schonken.

De magie van Dromen


Het analyseren van je domen is een fascinerend proces dat veel onthult over je gedachten, gevoelens, overtuigingen, vastgeroeste patronen en je relatie met anderen.

 

Een droom is een weerspiegeling van gedachten en de wereld om je heen. 

Het toont beelden en gevoelens over wat er is gebeurd, wat er gaat gebeuren en wat er zou kunnen gebeuren. 


Dromen laten je wensen, verwachtingen en ambities zien.


Dromen helpen je om jezelf beter te begrijpen.


De sleutel tot het verklaren van dromen is het bestuderen van details,

want alles heeft een betekenis.


Je begrijpt jezelf,

als je jouw dromen begrijpt.

Onthul de geheimen van je onderbewustzijn en

ontdek de ware betekenis van de tekens en symbolen in je dromen.

Praktisch


De workshop gaat door op de avond van:

woensdag 25 september, 16 oktober, 13 november en 11 december

Elke avond van 19 tot ongeveer 21.30 uur

Kostprijs van de gehele workshop is 140 euro

Bij de workshop is een compleet droom-boekwerk


Deze 4 daagse workshop is een aaneengesloten geheel.

De avonden kunnen niet apart gevolgd worden.

Ik kijk er naar uit je te mogen ontvangen,

om samen 

de schatten van het onderbewustzijn te ontdekken.
Mannencirkels

op vrijdagavond 27/9, 25/10, 22/11 en 20/12

Als ik luister,
kan ik horen

om te verstaan.


Elk verhaal is een spiegel, 

die uitnodigt

om te kijken

en te zien wat wordt bedoeld.

Wapiti beoogt mannen te verenigen om alle mannelijke aspecten in ere te kunnen herstellen, in ieder geval die binnen in onszelf zodat we vrede kunnen stichten in de oudste strijd der mensheid; de strijd tussen ‘man’ en ‘vrouw’. Deze vrede zal rust brengen en ruimte geven om man en vrouw te verenigen. De natuurlijke kracht van een vrouw is dat zij openstaat voor vernieuwing en daarvoor persoonlijke groei en bewustwording nastreeft. Dit is niet vreemd omdat ‘Het willen leren’ een vrouwelijk aspect is van het leven. Vrouwen zijn van nature bereid om zich open te stellen om te vernieuwen en om ervaringen te delen. Mannen zitten vaak vast in onbewuste oude patronen die het hun niet toestaan om de controle te verliezen; zeker niet bij de gedachte alleen al om het niet meer te weten. Een man dient te leiden en heeft daardoor vaak een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Wapiti beoogt mannen te bevestigen in hun ‘Zijn’ en vanuit vriendschap het vertrouwen te geven dat de krijger in hen niet langer hoeft te gehoorzamen aan eeuwenoude patronen die niet meer van deze tijd zijn.

Graag wil ik mijn ervaringen delen om veiligheid en houvast te scheppen in de hectiek van alledag. Het leven zelf heeft me doen inzien dat ik zonder veiligheid op de vlucht blijf voor de angsten binnen in mezelf. Ik heb aan den lijve mogen ondervinden dat de grootste vijand binnen in ons schuilt. De natuur schonk me de veiligheid en het vertrouwen om het leven te zien als een natuurlijke kringloop van beweging en verandering, waarin ik als individu deel uitmaak. Dit gevoel wil ik uitdragen en doorgeven aan hen, die op zoek zijn naar veiligheid en vertrouwen om in vrijheid te kunnen leven.

Vrienden spreken doorgaans af op plaatsen die gangbaar en bekend zijn om hun vriendschap te versterken. 

Deze Mannencirkels trachten op een andere, op een meer diepgaandere manier een band te smeden die mannen verenigt. Deze samenkomsten beoogt een veiligheid te bieden waarin vriendschap het vertrouwen geeft om jezelf te kunnen zijn. Hierdoor leer je te zeggen wat op het Hart ligt zonder je te verschuilen achter maskers die jouw schoonheid verbergt.
Ware vriendschap stelt prijs op verschillen en is uitnodigend naar de ervaringen en meningen van anderen.

Ik ben een man,

maar wie ben ik?

en wat ben ik?

Ik kijk ernaar uit je te mogen begroeten op vrijdagavond 

27 september, 25 oktober, 22 november en 20 december

bij de Tipi in Buggenhout, op het adres dat je krijgt bij aanmelding.

Vanaf 19.00 uur ben je welkom aan de Tipi, waar een Vuur zal branden. 


Deze ontmoeting zal in een ontspannen sfeer plaatsvinden, 

waarbij niets moet en aan elk idee of wens aandacht wordt gegeven. 

Bij elke mannencirkel staat een thema centraal die voor iedereen herkenbaar is en uit het dagelijks leven is gegrepen. 

Hoe kan ik me als man beter ontwikkelen en inzicht krijgen in 'mannenzaken', 

als bij en tussen mannen. 

De bijdrage voor deze avond is 10 euro 

Laat me weten als je wilt komen.......


Tunkasila
pilamayaye
wicozanni wan
mayak´u ca
pilimayayelo

Grootvader
ik dank u
U, die mij het leven geeft
                                                                        ik dank u