Wapiti

De kracht van Vriendschap


Geplande
Opleidingen en workshops


die richting en begeleiding geven 
bij persoonlijke groei en bewustwording

Elke opleiding is erop gericht om jezelf op een ander en dieper niveau te leren kennen, waardoor je gaat beseffen dat alles nodig was wat plaatsvond en je veel meer ´in huis hebt´ dan waar je gebruik van maakt. Afgescheiden delen van jezelf gaan we ´op schoot´ nemen om zo gaandeweg de Eenheid te herstellen en de vreugde van het leven te ervaren die in elk avontuur ligt opgeslagen. Door het verleden in het Nu te betrekken zal elk hartsverlangen een toekomst krijgen in een vrije liefdevolle wereld, waar gelijkgestemden elkaar inspireren om te groeien. 

Onze unieke waarheid,
en eigen wijsheden,
liggen verhuld in meeslepende reisverslagen,
die spreken over persoonlijke inspanningen,
en vertellen waartoe we in staat zijn.

Elke opleiding haalt ervaringen naar boven,
die zich versmelten met nieuwe avonturen,
waardoor de lessen die zij bevatten vrijkomen,
en ons levenswerk bestaansrecht geven.

Wapiti
verzorgt opleidingen vanuit het sjamanisme:Voorjaar 2020

Opleiding Sjamanisme


De dertien Oorspronkelijke Clanmoeders


Het Zusterschap van de dertien Manen


op zaterdag 25/1, 22/2, 21/3, 18/4 en 16/5

Alles is zoals het is

en is zoals het moet zijn.


Oordeel niet,

maar heb aandacht,

voor het godsgeschenk dat jij vertegenwoordigt.

De Maan is een Hemelwezen met een eigen ziel en dus een autonome rol in het geheel der schepping. Elke levensvorm, waaronder jij, maakt deel uit van de schepping. Als deel van het geheel ben jij 'heel', ondanks angsten, kwaadheid, jalousie of eender welke emotie. Het geheel is Heel en zal altijd heel zijn, in welke wereld, tijdsgeest of in welke fase van het leven je je ook bevindt. Het verleden is weids en blijft zich afspelen totdat in elk facet evenwicht is bereikt. Elk facet is een fundament voor de toekomst, die jij zelf kunt scheppen. Dit is de goddelijke betekenis van ´het eeuwige leven´. Zolang je het verleden blijft ontkennen, zal de toekomst haar gelijke zijn. Dit gegeven geeft uitdrukking aan: ´Tijdloosheid´. Alles wat eens was is nog steeds en zal altijd zijn, wat een universele waarheid is. Het zijn de mensen, jij bent het, die is voorbestemd om een nieuwe wereld te creëren.

Elke Maan is een Clanmoeder en een ware Grootmoeder der mensheid. Daar waar de Zon naar buiten schijnt, schijnt de Maan naar binnen. De Zon verlicht de buitenwereld en de Maan verlicht de binnenwereld. De binnenwereld is de gevoelswereld, de belevingswereld, die voor elk mens volledig uniek is. Het is een ware levenskunst om je naast de heersende wetenschap weer terug te gaan herenigen (verbinden) met het Hart en haar signalen te ontvangen. Deze hereniging geeft vertrouwen in die innerlijke en puur persoonlijke belevingswereld waarin jouw intenties en gevoelens leven. 

De Maan refereert aan gevoelens. Zij wil je in contact brengen met je zielsbestemming, door je bewust te maken wat in deze moderne 'welvaart' weinig tot geen aandacht meer krijgt. Dit maakt dat we ons bij Volle Maan zo onzeker en zo onrustig kunnen voelen.

Elke Clanmoeder is een deel van de Oorspronkelijke Droom der Schepping. Deze droom symboliseert een wereld van vrede, waarin elk individu het recht heeft om zichzelf te zijn en gerespecteerd wordt om diens eigen waarheid. Zij zijn de Droom, die jouw dromen tot leven wekken, zodat je weer gaan geloven in het ´sprookje´ van ‘wereldvrede’. De dertien Clanmoeders zijn ware Grootmoeders, die je onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk bijstaan gedurende je leven op Aarde.

Elke Maan is een Clanmoeder die ons gedurende 28 dagen inspireert om jou lessen te leren van waaruit je jouw waarheid kunt ontwikkelen. Dit betekent dat er in een kalenderjaar 13 Manen zijn met elk geheel specifieke leringen. 

De lessen die zij je leren vinden hun oorsprong in de vrouwelijke aspecten der schepping en in die van elk mens. Zij verkondigen een universele waarheid, waarin de waarheid van elk mens een plaats heeft. Een waarheid is als een zaadje, dat in de rijke, vochtige baarmoeder van Moeder Aarde de reis begint naar bewustzijn. Al het leven komt voort uit het vrouwelijke en waar het ook naar terugkeert als het wordt ontkent. Elke emotie die geen levenskans krijgt wordt in de moederschoot gekoesterd en verzorgd. Dit geldt voor zowel vrouwen als voor mannen. Jouw scheppend vermogen vraagt om de vrouwelijke aspecten van je natuur in ere te herstellen, zodat je liefdevol en vol vertrouwen je lotsbestemming kunt vervullen. 

De leringen van elke Clanmoeder is universeel en geven je een beter zicht op de vaak verwarrende gevoelswereld, die doorgaans haaks staat op de rationele maatschappelijke wereld. Hoe beter je jezelf leren kennen, des te vrediger je jouw maatschappelijke rol kan aanvaarden en om deze rol steeds meer te verfijnen totdat je kunt manifesteren wat je diep van binnen voelt.

Deze opleiding maakt je bewust wat onbewust je leven bepaald. Door de natuurlijke wereld te spiegelen aan het dagelijks leven, verwerf je inzicht in je eigen natuur. Elke Clanmoeder wordt gedurende de vijf dagen uitvoerig behandeld waardoor je de lessen kan ontvangen van de symboliek van elk natuurverschijnsel, met in het bijzonder die van de dertien manen. Door je bewust te worden wie je nu bent kun je veranderen naar de persoon die je in essentie bent.

Het sjamanisme is een wereld die spreekt en die werkt met onzichtbare krachten uit onbekende dimensies. Deze dimensies vind je terug in de natuur met al haar verschijnselen. Deze dimensies leven ook in jou, waardoor de natuur de veiligheid biedt om jezelf te kunnen zijn. Zij oordeelt niet, heeft je lief en zal je onbaatzuchtig bijstaan op de momenten dat je er om vraagt. Door de natuur te bestuderen word je jouw grote potentieel aan talenten bewust en ben je in staat om met andere ogen naar jezelf, de natuur en naar de wereld te kijken. Hierdoor zul je met andere ogen naar je oude leven kijken en de reden gaan begrijpen van je bestaan op Aarde. De begeleiding is erop gericht om patronen, die je beperken te doorbreken, zodat de dingen die dwars zitten op kunnen lossen en de weg vrij wordt om je talenten te ontdekken en te gebruiken. Om het proces van bewustwording van elk individu te respecteren, zal elke opleidingsdag in rust en harmonie verlopen, waardoor je de uitnodigingen uit die andere dimensies gaat opmerken in je innerlijke en vaak moeilijk te begrijpen belevingswereld. Je gaat een motivatie voelen oplaaien die je bij de zingeving der dingen en bij je bestemming zal brengen. Door middel van rituelen, oefeningen, trancereizen, healingsessies, zuiveringen, activiteiten en gesprekken ga je jouw unieke talenten en kwaliteiten in beeld krijgen, waardoor je ze dagelijks kunt toepassen en kunt verfijnen.

Dieren spelen een grote rol in de natuurlijke wereld omdat zij als leraar onze spiegels zijn. 

Zij zijn geschapen om ons de veelheid aan kwaliteiten te tonen die ‘het Leven’ te bieden heeft. 

We halen veel uit boeken, maar de hartsaangelegenheden die er wezenlijk toe doen worden ons vrijelijk geschonken. 

Elke opleidingsdag communiceren we met de dieren, zodat deze ‘gesprekken’ ons zullen helpen om onszelf terug gestalte te geven. 

We gaan ontdekken welke dieren onze ‘Totem’ zijn zodat zij ons met raad en daad kunnen bijstaan.

Wat kun je zoal verwachten?


 • Inzicht in de werking van de ziel. De ziel is de essentie van jouw bestaan, die zich tijdens deze aardwandeling ontwikkelt. De goddelijke eenheid van lichaam en ziel krijgen specifieke aandacht.

 • werken en communiceren met dieren. Via de Medicijnkaarten en visioenen krijg je zicht op jouw totemdieren.

 • Je krijgt inzicht in je gevoelswereld. Je wordt in staat gesteld om negatieve programmeringen zoals angst, kwaadheid, eenzaamheid of jaloezie te herprogrammeren. 

 • Verder maak je kennis met trancereizen, met de vier seizoenen en de werking van de natuurlijke kringloop als spiegel van het Medicijnwiel.

 •  Een uitgebreid naslagwerk over elke Clanmoeder.

 • Daarnaast creëer je gedurende de opleiding je eigen Maanschild.  

De vijf opleidingsdagen gaan door op:

zaterdag 25 januari,

zaterdag 22 februari,

zaterdag 21 maart,

zaterdag 18 april 

en op zaterdag 16 mei.


elke dag van 10 uur tot ongeveer 17 uur

bij de Tipi in Buggenhout (adres volgt na inschrijving).


Kostprijs van de opleiding is 475 euro.
              

Het Medicijnwiel


De bedoeling van jouw leven


Een reis langs elke kracht van de natuur


Op zaterdag 8/2, 7/3, 4/4, 2/5 en 13/6

Waar het hoofd zijn droom zoekt
en grootse dingen verwacht,
vervliegt de tijd,
in het gemis van zijn manifestatie.

Het Hart is speels van levensgeluk
en verwacht niets,
waardoor zij vreugde beleeft in kleine dingen,
In de manifestatie van haar droom.

Beweging is essentieel op de momenten dat je vast zit, gevangen tussen de angst van je overtuigingen en de vrijheid van je gevoelens. Het leven brengt je in situaties die je overvallen, die je niet zag aankomen waardoor je vastloopt omdat een antwoord of oplossing niet voorhanden is. Op deze momenten wordt je heen en weer geschud in het gevecht tussen denken en voelen. Deze impasse zorgt vaak voor slechte gevoelens zoals gefaald te hebben, schaamte om het niet te weten en vooral de angst om niet te voldoen. Deze gevoelens zorgen voor een strijd tussen verleden en toekomst, die het heden zodanig beheersen, dat het leven aan je voorbij lijkt te trekken zonder dat je daar enige invloed op hebt. Vol van schaamte bedekken we onze naaktheid, onwetend van onze waarheid, omdat dat het beste is wat we kunnen verzinnen. Zo gaat het: het is het beste wat we kunnen doen op een moment dat we ons machteloos voelen en gevangenzitten in een beschamende situatie waarover schijnbaar niet te onderhandelen valt.

Het Medicijnwiel biedt de oplossing en geeft inzicht in die donkere tijden van lijden. Deze natuurlijke beweging van oorzaak en gevolg geeft betekenis en zin in de vele situaties die uitzichtloos lijken. In deze opleiding kijken we naar jouw persoonlijk aandeel in die situaties, om het patroon te ontdekken dat ervoor zorgt dat uitzichtloosheid het wint van zingeving. We reizen naar binnen om te helen wat gebroken is, door de natuurlijke beweging van regeneratie der vier seizoenen te volgen en ons deze ‘levensloop’ eigen te maken. Niets zal meer onoverkomelijk zijn. Je gaat ervaren dat de Zon schijnt in elk levensfacet, ook al is dat niet waarneembaar. Je zal vertrouwen krijgen in je eigen vermogen om te veranderen van machteloos naar krachtig. Dit vertrouwen zal je voeren naar de veiligheid binnen in jezelf door elk beperking te herkennen en ze te overwinnen.

Elke opleidingsdag behandelen we een seizoen en wordt je ingewijd in de symboliek en diepere betekenis van de fenomenen die daarbij horen.

De laatste opleidingsdag verbinden we de seizoenen als een tastbaar houvast voor het dagelijks leven. Het Levenswiel zal je in beweging houden in elke blokkade en je voeren van een begin naar een nieuw begin, waarin de dood zijn weerzin verliest en een fase is die helderheid zal brengen.

je hebt geleerd om je aan te passen en om jouw deel te vervullen binnen het kader van de maatschappelijke waarden en normen. Maar wat zijn jouw waarden?

Wanneer je gewend bent om te geven wat je hebt, is de kans groot dat je steeds meer wil geven als dankbaarheid uitblijft. Het natuurlijke gevolg van dit mechanisme is dat je leeggegeven raakt.

Eenmaal leeggegeven heeft niets meer zin, krijgt angst de overhand en heeft hoop het afgelegd tegen hopeloosheid. Jij, als uniek wezen, bracht met je geboorte de Hemel op Aarde. Rein, kwetsbaar, vol vreugde en ontvankelijk, en deze energie zal terug je leven gaan vervullen.

Eenzaamheid is een reden om ergens bij te willen horen, zelfs als je niet jezelf mag zijn.

Het is van levensbelang dat je je niet meer alleen voelt,

zodat je ervaart,

dat je niet alleen bent en ook nooit alleen bent geweest.


Wanneer angst en strijd je niet langer overmannen,

worden zij de drijfveer naar gelukzaligheid,

omdat je gaat zien wie je waarachtig bent.

Deze workshop brengt openingen in verwarrende situaties en maakt vastgeroeste overtuigingen los. We gaan ´spelen´ via onze verbeelding zodat de vreugde van het Hart terug je leven kan ‘beheersen’. Vreugde is belangrijk om de zware stormen te kunnen doorstaan. Een blij en verlangend Hart laat namelijk een storm uitrazen, omdat zij weet dat haar een hemelse regenboog als overwinning te wachten staat.

Elke opleidingsdag wordt aandacht geschonken aan de ziel, jouw potentie, jouw essentie. Via een trancereis bezoeken we dit paradijs, waar je vrij bent en ervaart wat en wie je bent.

Ook vragen we de dieren om zich te tonen en om zich als persoonlijke gids kenbaar te maken.

De vijf opleidingsdagen gaan door op:

zaterdag 8 februari,

zaterdag 7 maart,

zaterdag 4 april,

zaterdag 2 mei,

en op zaterdag 13 juni.


elke dag van 10 uur tot ongeveer 17 uur

bij de Tipi in Buggenhout (adres volgt na inschrijving).


Kostprijs van de opleiding is 475 euro.
Dromen verklaren

 jouw unieke communicatie met je gidsen

op woensdagavond 12/2, 11/3, 8/4, 6/5 en 17/6

Een droom komt uit,
zoals een bloem zich opent,
elke ochtend weer,
om het meesterwerk te tonen,
vervaardigd door de meester zelf,
gesigneerd met jouw naam.

Dromen zijn boodschappen uit je onderbewustzijn. Ze zijn een brug tussen vraag en antwoord en ze verbinden het verleden met de toekomst. Ze spreken een taal, die het verstand aanspoort om ongeloof en onwetendheid te onderzoeken. In wezen zijn dromen de brug tussen het Hoofd en het Hart. Ze maken je bewust van onbewuste patronen die levensvreugde beperken. Dromen zijn een vorm van communicatie tussen Jouw dagelijkse werkelijkheid en jouw ware zelf. In wezen zijn het gesprekken met God, met de Vader die je geschapen heeft. Je bent namelijk veel meer als dat je jezelf toestaat te zijn. Je bent je van veel bewust, maar het is een fractie van wat er in je onderbewustzijn leeft. Alles wat je nodig hebt om te zijn wat je diep van binnen voelt is aanwezig binnen in jezelf. Elke vraag is een boodschap van het antwoord. Dromen leiden je naar de antwoorden op de vragen die gedurende de dag onbeantwoord blijven. Er zijn veel vragen waarvan je het antwoord buiten jezelf kunt zoeken, maar de essentiële antwoorden vind je alleen binnen in jezelf. Het samenspel van vraag en antwoord over de essentie van het leven gaan namelijk alleen over jou als individu. Jij staat centraal in elke levenscirkel. God heeft met elk mens een plan en communiceert dagelijks over de inhoud daarvan. Dromen zijn, naast intuïtie en gevoelens, een voorbeeld van deze gesprekken. Het is niet voor niets dat je inspanningen moet verrichten om bij jouw antwoorden te geraken. Alles wat jij nodig hebt om jezelf te zijn, wat er om je heen ook gebeurt en welke druk er van buiten ook op je wordt uitgeoefend, huist binnen in jouw zelf.

Schaamte en het gevoel van schuld zorgen ervoor dat je bepaalde facetten van jezelf ontkent, over het hoofd ziet of waar je zelfs geen weet van hebt. Dromen geven openheid en opheldering in de ‘blinde vlekken’ die je leven beheersen. Domen zijn de ogen naar de ziel, je geestesoog dat ziet wat aandacht nodig heeft. De belangrijkste functie van dromen is, dat je de zoektocht naar jezelf stopt en naar binnen keert, je laat leiden om aandacht te geven aan elk facet van een droom. Alles gaat over jou en het is de kunst om je de taal eigen te maken, waarmee God met jou communiceert.

Deze opleiding bied je de kans om opheldering te verkrijgen in de taal van jouw dromen. Elke boodschap geeft opheldering in de verwarring van gedachten. Het Hart zal opengaan en je de werelden terugbrengen die je als kind zoveel vreugde schonken.

De magie van Dromen


Het analyseren van je domen is een fascinerend proces dat veel onthult over je gedachten, gevoelens, overtuigingen, vastgeroeste patronen en je relatie met anderen.

 

Een droom is een weerspiegeling van gedachten en de wereld om je heen. 

Het toont beelden en gevoelens over wat er is gebeurd, wat er gaat gebeuren en wat er zou kunnen gebeuren. 


Dromen laten je wensen, verwachtingen en ambities zien.


Dromen helpen je om jezelf beter te begrijpen.


De sleutel tot het verklaren van dromen is het bestuderen van details,

want alles heeft een betekenis.


Je begrijpt jezelf,

als je jouw dromen begrijpt.

Onthul de geheimen van je onderbewustzijn en

ontdek de ware betekenis van de tekens en symbolen in je dromen.

Praktisch


De workshop gaat door op de avond van:

woensdag 12 februari, 11 maart, 8 april, 6 mei en 17 juni

elke avond van 19 tot ongeveer 21.30 uur.


Kostprijs van de gehele workshop is 200 euro

Bij de workshop is een compleet droom-boekwerk


Deze 4 daagse workshop is een aaneengesloten geheel.

De avonden kunnen niet apart gevolgd worden.

Ik kijk er naar uit je te mogen ontvangen,

om samen 

de schatten van het onderbewustzijn te ontdekken.
Detox op zielsniveau

het weekeind van 4 en 5 mei

De natuur past zich aan,
zonder klagen
en zonder strijd,
uit respect voor elke manifestatie,
als uiting van haar heelheid.

Met jouw geboorte bracht je de Hemel op Aarde. Je kreeg een lichaam geschonken waarin de ziel plaats nam en zich in die veiligheid verenigde met de verschijningsvorm, die haar op Aarde zou beschermen. Niets vermoedend, je van geen kwaad bewust en vol vertrouwen begon je ontdekkingsreis.

De ziel is het goddelijke deel, dat op Aarde door ‘gevoels’-ervaringen wil leren, waardoor jij je steeds meer bewust wordt van de kracht die jij in huis hebt. De Hemel is de dimensie waar jij vandaan kwam en waarnaar je terugkeert na je aardwandeling. Het lichaam is sterfelijk en zal worden teruggegeven aan de koesterende zorg van Moeder Aarde. De ziel is onsterfelijk en zal huiswaarts keren. 

Lichaam en ziel zijn één geheel en voor dit leven als eenheid met elkaar verbonden. De ziel is het goddelijke deel van jouw verschijning en je lichaam het aardse deel. Beiden zijn van goddelijke afkomst. Als mens bewandel je de Aarde, vanuit een sterke ziels-verbinding met de ‘thuisenergie’, de Oorspronkelijke Bron der Schepping. Het lichaam is het voertuig van de ziel, als levend bewijs dat Hemel en Aarde zijn verenigd in elke verschijningsvorm. Het lichaam beleeft elke ervaring en in de ziel wordt die ervaring opgeslagen als eeuwige herinnering. In de ziel leeft elke herinnering voort, totdat de lessen ten volle zijn geleerd. Daarna wordt de ervaring een naslagwerk, die als persoonlijke kracht een plaats heeft in de akashakronieken der schepping.

Je kreeg een lichaam geschonken dat voorbestemd was om uiting te geven aan jouw ziels-missie gedurende deze reis op Aarde. Je kwam met een bepaalde ‘Lotsbestemming’ naar de Aarde, om jouw specifieke talenten vorm te geven en in navolging van die manifestatie om bepaalde lessen te leren. Het lichaam ‘weet’ welke missie je wil volbrengen. Hierdoor is het belangrijk dat je jouw lichaam aanvoelt en leert kennen.

Je bent het je doorgaans niet bewust dat bepaalde zielscontracten, die je in vorige levens bent aangegaan, niet meer van deze tijd zijn en die je daardoor beperken om jezelf in vrijheid vorm te geven. Dit zijn zogenaamde ‘blinde vlekken’, die als een taboe je ontwikkeling beperken en je ongewild dwingen om te blijven gehoorzamen aan eeuwenoude principes en overtuigingen. Zo kun je vastzitten aan een bepaalde gelofte, waarin je trouw zweerde aan een god buiten jezelf en je onbewust het boetekleed der mensheid bent gaan dragen.

Ook liggen in je ziel de wonden opgeslagen, waarvan je je niet meer bewust bent. Daar krijgen zij de zorg die ze nodig hebben om in leven te blijven. Hierdoor komen emoties vrij die je terug in contact willen brengen met die vergeten delen van jezelf. Deze wonden bevatten namelijk in hun kern jouw talenten. De ziel is jouw wezen. Hoe meer je aandacht geeft aan wat binnen in je leeft, des te beter begrijp je het geheel en ben je in staat om jezelf in vrijheid vorm te geven.

Dit weekeind verdiepen we ons in de ziel, in zielsverwantschap, zielsverbindingen en geven we aandacht aan jouw zielsmissie.

Om het lichaam krachtig te houden krijgt het elke dag de voeding die nodig is om gezond en fit te blijven. Ook de ziel krijgt elke dag voeding door de vele ervaringen, waarin je bewust en vaak onbewust een unieke rol vervult. Voeding zorgt ervoor dat je in leven blijft. De ‘spirituele’ voeding voor de ziel houd je in beweging door blijheid met somberheid af te wisselen, in een poging je te motiveren om je te blijven voeden, waarbij afwisseling van essentieel belang is.

Met de voeding komen er afvalstoffen vrij, die op fysiek niveau via je uitscheidingsorganen worden verwijderd. Op zielsniveau is het even belangrijk dat negativiteit of beperkende ballast kan worden afgevoerd. Deze ontgifting vindt plaats door het proces van transformatie, waarin loslaten een cruciale rol speelt. Pas wanneer je je bewust wordt van een beperking, kun je het vastpakken om het vervolgens los te laten. Dit proces benadrukt 'bewustwording' en vraagt om inzicht in de samenwerking tussen lichaam en ziel. Deze opleiding richt zich op de ziel,  om je op zielsniveau te reinigen, te ontgiften en je unieke kracht gewaar te worden.

Ontgiften op zielsniveau vraagt om het gif te onderzoeken zodat het een medicijn wordt. Wanneer voeding is verteerd, komen afvalstoffen vrij. Daarnaast is er ook ‘verkeerde’ voeding, die een extra belasting vormt voor de verwerking van emoties en voor je persoonlijke ontwikkeling. Ziektes die zich lichamelijk uiten hebben vaak een geestelijke oorzaak.

Deze tweedaagse geeft inzicht in de ‘werking’ van de ziel.

Wat kun je verwachten:


 • We verdiepen ons in het goddelijke deel van onszelf en brengen de ziel in kaart.
 • Via trancereizen dalen we af naar de ziel om bepaalde contracten te herschrijven, oude wonden te genezen en bepaalde schatten te ontdekken waarvan we ons niet bewust zijn.
 • In de nacht van zaterdag op zondag zal er een Zweethut-ceremonie plaatsvinden om de ziel te zuiveren.
 • We behandelen Noodlot en Lotsbestemming.
 • Na de zweethut is er de mogelijkheid om in de Tipi te slapen.

PRACTISCH:


Het weekeind gaat door op:

zaterdag 30 en zondag 31 mei

zaterdag van 11 uur tot zondag ongeveer 15 uur,

bij de Tipi in Buggenhout (adres volgt na inschrijving).


kostprijs is 210 euro

Mannencirkels

op vrijdagavond 31/1, 28/2, 27/3 en 24/4

Als ik luister,
kan ik horen

om te verstaan.


Elk verhaal is een spiegel, 

die uitnodigt

om te kijken

en te zien wat wordt bedoeld.

Wapiti beoogt mannen te verenigen om alle mannelijke aspecten in ere te kunnen herstellen, in ieder geval die binnen in onszelf zodat we vrede kunnen stichten in de oudste strijd der mensheid; de strijd tussen ‘man’ en ‘vrouw’. Deze vrede zal rust brengen en ruimte geven om man en vrouw te verenigen. De natuurlijke kracht van een vrouw is dat zij openstaat voor vernieuwing en daarvoor persoonlijke groei en bewustwording nastreeft. Dit is niet vreemd omdat ‘Het willen leren’ een vrouwelijk aspect is van het leven. Vrouwen zijn van nature bereid om zich open te stellen om te vernieuwen en om ervaringen te delen. Mannen zitten vaak vast in onbewuste oude patronen die het hun niet toestaan om de controle te verliezen; zeker niet bij de gedachte alleen al om het niet meer te weten. Een man dient te leiden en heeft daardoor vaak een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Wapiti beoogt mannen te bevestigen in hun ‘Zijn’ en vanuit vriendschap het vertrouwen te geven dat de krijger in hen niet langer hoeft te gehoorzamen aan eeuwenoude patronen die niet meer van deze tijd zijn.

Graag wil ik mijn ervaringen delen om veiligheid en houvast te scheppen in de hectiek van alledag. Het leven zelf heeft me doen inzien dat ik zonder veiligheid op de vlucht blijf voor de angsten binnen in mezelf. Ik heb aan den lijve mogen ondervinden dat de grootste vijand binnen in ons schuilt. De natuur schonk me de veiligheid en het vertrouwen om het leven te zien als een natuurlijke kringloop van beweging en verandering, waarin ik als individu deel uitmaak. Dit gevoel wil ik uitdragen en doorgeven aan hen, die op zoek zijn naar veiligheid en vertrouwen om in vrijheid te kunnen leven.

Vrienden spreken doorgaans af op plaatsen die gangbaar en bekend zijn om hun vriendschap te versterken. 

Deze Mannencirkels trachten op een andere, op een meer diepgaandere manier een band te smeden die mannen verenigt. Deze samenkomsten beoogt een veiligheid te bieden waarin vriendschap het vertrouwen geeft om jezelf te kunnen zijn. Hierdoor leer je te zeggen wat op het Hart ligt zonder je te verschuilen achter maskers die jouw schoonheid verbergt.
Ware vriendschap stelt prijs op verschillen en is uitnodigend naar de ervaringen en meningen van anderen.

Ik ben een man,

maar wie ben ik?

en wat ben ik?

Ik kijk ernaar uit je te mogen begroeten op vrijdagavond 

31 januari, 28 februari, 27 maart en 24 april

bij de Tipi in Buggenhout, op het adres dat je krijgt bij aanmelding.

Vanaf 19.00 uur ben je welkom aan de Tipi, waar een Vuur zal branden. 


Deze ontmoeting zal in een ontspannen sfeer plaatsvinden, 

waarbij niets moet en aan elk idee of wens aandacht wordt gegeven. 

Bij elke mannencirkel staat een thema centraal die voor iedereen herkenbaar is en uit het dagelijks leven is gegrepen. 

Hoe kan ik me als man beter ontwikkelen en inzicht krijgen in 'mannenzaken', 

als bij en tussen mannen. 

De bijdrage voor deze avond is 10 euro 

Laat me weten als je wilt komen.......


Tunkasila
pilamayaye
wicozanni wan
mayak´u ca
pilimayayelo

Grootvader
ik dank u
U, die mij het leven geeft
                                                                        ik dank u