Wapiti

De kracht van Vriendschap


Geplande
Opleidingen en workshops


die richting en begeleiding geven 
bij persoonlijke groei en bewustwording

Elke opleiding is erop gericht om jezelf op een ander en dieper niveau te leren kennen, waardoor je gaat beseffen dat alles nodig was wat plaatsvond en je veel meer ´in huis hebt´ dan waar je gebruik van maakt. Afgescheiden delen van jezelf gaan we ´op schoot´ nemen om zo gaandeweg de Eenheid te herstellen en de vreugde van het leven te ervaren die in elk avontuur ligt opgeslagen. Door het verleden in het Nu te betrekken zal elk hartsverlangen een toekomst krijgen in een vrije liefdevolle wereld, waar gelijkgestemden elkaar inspireren om te groeien. 

Onze unieke waarheid,
en eigen wijsheden,
liggen verhuld in meeslepende reisverslagen,
die spreken over persoonlijke inspanningen,
en vertellen waartoe we in staat zijn.

Elke opleiding haalt ervaringen naar boven,
die zich versmelten met nieuwe avonturen,
waardoor de lessen die zij bevatten vrijkomen,
en ons levenswerk bestaansrecht geven.

Wapiti
verzorgt opleidingen vanuit het sjamanisme:Najaar 2020Lezing sjamanisme


26 september om 14 uur

Het zijn de verschillen die een eenheid vormen,
want anders is het een doorsnee verzameling.

Het sjamanisme is een uitdrukking of een benaming van de relatie tussen de mens en de natuur.

Deze relatie staat los van tijd, ruimte en afstand, wat wil zeggen dat deze relatie onvoorwaardelijk en eeuwig is. De oude volkeren, waaronder ‘de indianen’, waren niet bezig met het sjamanisme. Zij leefden in harmonie met de natuur en volgden haar ritme. Deze levenswijze kreeg de naam ‘Sjamanisme’, om die ‘oude’ manier van leven in ere te herstellen en om ons terug te verbinden met onze essentie. In de huidige maatschappij zijn we het innerlijke contact met de natuur verloren, niet omdat het individu dit wilde, maar door de huidige tijdsgeest die geld tot macht heeft verheven en van bezit een levensbehoefte heeft gemaakt.

Volgens de boeken is het sjamanisme ontstaan in Siberië. De eerste mens die deze benaming heeft gebruikt zal waarschijnlijk zijn of haar ervaringen aldaar hebben opgedaan. Elke ‘oude’ cultuur, of deze nu uit Mongolië, Australië of uit Noord-Amerika komt, beleefde op zijn eigen unieke manier het leven in een intieme relatie met de natuur.

In het woord sjamanisme zit de sjamaan. Een Sjamaan was een ziels-dokter, die contact had met spirits, met hen communiceerde en samenwerkte om healing of genezing te bewerkstelligen. De huidige Geest van deze tijd wil door het sjamanisme de sjamaan in elk individu wakker maken.

Van nature wil de mens graag de oorsprong weten van waaruit iets ontstaat. Zo zouden wij geëvolueerd zijn van Aap naar mens. Deze oorspronkelijke wetenschappelijke visie werd niet algemeen gedeeld. Bijzonder is het dat de mens bij het onderzoek naar zijn oorsprong volstaat met de versmelting van een mannelijke en vrouwelijke voortplantingscel. Dit geeft aan dat de mens is gericht op de fysieke wereld. Materie is tastbaar, geloofwaardig en een onomstotelijk bewijs van rijkdom. Wat hierbij verloren is gegaan is zijn energetische afkomst, de wereld van de Ziel, de thuisenergie. In de huidige maatschappij heeft de Hemel en God een ongeloof wekkende uitwerking. Uitzonderingen daargelaten wil men hier niets meer over horen en ook niets meer van weten. Het is deze wereld die het sjamanisme in ere wil herstellen, omdat daar onze oorsprong ligt en wij zonder deze thuisenergie verloren lopen in de drang naar macht.

Er zijn vele culturen waarin de mens uiting geeft aan zijn geloof. Binnen de algemene benaming van: ‘Indianen’ bestonden vele verschillende stammen die er een eigen cultuur op na hielden.

Elke stam had in essentie hetzelfde uitgangspunt; het respect voor elk levend natuurwezen, die zij als leermeester om hulp vroegen. Elk individu werd aangespoord om zijn of haar essentie te vervullen wat de hele gemeenschap ten goede kwam.

Er is één bron, één begin van waaruit alles is ontstaan. Omdat elk mens uniek is heeft hij ook het recht om zich als zodanig te gedragen, zich te ontwikkelen en zich te manifesteren. Er worden nog steeds nieuwe diersoorten ontdekt, wat betekent dat alles wat leeft groeit, zich ontwikkelt en zich aanpast aan de tijd. De natuur velt geen oordeel en heet elke nieuwe soort welkom in de totaliteit van haar: ‘Circle of Life’. De natuur is de belichaming van het mysterie der schepping en van de manier waarop elk schepselwezen met elkaar kan samenleven. Na de afsplitsing van de Bron heeft de mens soortgenoten gezocht om een eenheid te vormen. Het is de mens die zich heeft ontwikkeld als strijdbare krijger om te verdedigen wat hij bezit. Hierdoor heeft hij vele vermogens ontwikkeld die hem als individu krachtig maken.

Met deze lezing wil ik de sjamaan binnen in elk van jullie aanraken, wakker maken en inspireren om terug tot leven te komen. De intentie is erop gericht om de menselijke natuur weer te verbinden met de natuur, die los staat en leeft zonder menselijke inbreng. Door de natuur in haar totaliteit en verschillende verschijnselen te ‘belichten’, zal er een bewustwording op gang komen.

Enkele dieren komen aan bod om hun diepere betekenis toe te lichten, want elk natuurlijk schepselwezen is meer als wat de mens denkt. Jij bent ook veel meer als dat je denkt of als wat je voor mogelijk houdt. Met jouw geboorte bracht je de Hemel op Aarde. In essentie, dus van oorsprong ben je licht, goddelijk en een spiritueel wezen, net zoals elk ander natuurlijk wezen.

Het nieuws wat deze lezing brengt behoeft niet te worden geleerd, het zal herkenning geven en antwoord geven op vele onbeantwoorde vragen. Elke vraag krijgt het podium in de schijnwerpers van aandacht.

Praktisch:


De lezing vindt plaats op zaterdag 26 september 2020

van 14 uur tot ongeveer 18 uur

te Hasselt België. 

Het adres volgt na opgave.


Kostprijs 30 euro


voor opgave mag je een mail sturen.

Persoonlijke begeleiding


Voor persoonlijke verdieping ben je nog steeds welkom. Wil je contact maken met diepgewortelde gevoelens, of vorm geven aan verlangens die je Hart vullen met vreugde, kan ik je begeleiden naar en tijdens de manifestatie van jouw unieke zielsbestemming.

Dit kan via mail of skype.

Zelfverwezenlijking brengt je ver en geeft inzicht in patronen die gedrag beïnvloeden. Hulp bij persoonlijke ontwikkeling is belangrijk op momenten van transformatie. Het verschil tussen groei en transformatie is de natuurlijke gang van zaken. Bij groei volg je het natuurlijk ritme en ontdek je steeds iets nieuws. Deze nieuwe ontdekkingen scheppen vreugde en maken je als mens mooier. Bij transformatie kom je emoties tegen waar je doorheen moet om te kunnen groeien. Emoties zoals angst, afwijzing of schuld zijn zware energieën, die ervoor kunnen zorgen dat het je niet alleen lukt om deze te kunnen handelen. Een angst maakt lang deel uit van je leven, waardoor die angst een eigen leven is gaan leiden. Om dat leven te transformeren is niet gemakkelijk. Transformatie vaagt om een confrontatie met alles wat jouw vrijheid beperkt.

Via mijn gidsen vraag ik om jou te mogen begeleiden door elke vrijheidsbeperking. Niets is onomkeerbaar en elke gedachte of overtuiging bevat een kracht die jou toebehoort. Samen openen we de weg naar vrijheid, naar een vrije geest en een ontvankelijk Hart.

Een persoonlijke behandeling duurt 2 uur, waar we via gesprek, een trancereis en een Healing licht brengen in het ‘schijnbare’ beangstigende donker. Je gaat ervaren dat juist daar jouw kracht schuilt. De kostprijs is 100 euro. De plaats waar ik werk is Hasselt.

Vertrouw op het verlangen, die elke zwaarwegende emotie wil ontmoeten om de schoonheid van jouw ware zelf te kunnen manifesteren.
Een spirituele reis


de zoektocht naar een visioen.


Deze nieuwe opleiding ben ik nog aan het schrijven

en zal aangekondigd wordenTunkasila
pilamayaye
wicozanni wan
mayak´u ca
pilimayayelo

Grootvader
ik dank u
U, die mij het leven geeft
                                                                        ik dank u