Wapiti

De kracht van Vriendschap

De kracht van broederschap

Stop met jagen,
zodat je ruimte schept,
en kunt zien,
dat wat je najaagt,
naar je toe komt.

Met Wapiti wil ik een natuurlijke beweging in gang zetten die soortgenoten van hetzelfde geslacht samenbrengt, om kracht vanuit broederschap te verwerven uit overeenkomstige ervaringen en die een gelijkgestemd doel nastreven.

Wapiti is de belichaming van broederschap, zoals die gold bij oude culturen, om mannen te verenigen waardoor wij ons kunnen verdiepen in de ware betekenis van de mannelijke aspecten der schepping. Via deze weg zijn we in staat om vastgeroeste mannelijke dogma’s te onderzoeken, waardoor we onze vrijheid en ware aard als man kunnen herwinnen. Wapiti is een Hert, die ons leert dat zachtheid meer overwinningen behaald dan een krijger op oorlogspad. Het zijn niet de overwinningen op een vijand die ons aanzien geven, maar eerder de overgave aan onze grootste vijand, die binnen in onszelf.

Wapiti vertelt over de ware Krijgersenergie, te weten die van broederschap als fundament van Verwantschap. Een ware krijger is in staat door de knieën te gaan en zich over te geven aan zijn vijanden, omdat hij weet dat deze binnen in hem schuilen.
Deze energie heeft te maken met de kracht van een groep die samenwerkt omdat ze gelijkgezind zijn en allen hetzelfde doel nastreven, namelijk ieders persoonlijke ontwikkeling als unieke bijdrage aan het geheel. 

Broederschap is een gemeenschap van mannen die leren van elkaars ervaringen, waardoor de kracht van vriendschap betekenis krijgt en een veiligheid zal vormen om vriendschap te sluiten met jezelf, waardoor je het vertrouwen krijgt om jezelf in volledige vrijheid vorm te geven. Wapiti vertoeft graag onder soortgenoten van hetzelfde geslacht, om overeenkomstige ervaringen te delen en zo de eigen identiteit als uniek individu te ontwikkelen en te vervolmaken. Deze kracht van vriendschap overstijgt elke vorm van concurrentie of jaloezie.

Wapiti komt van Wapitihert, die ons vele lessen wil leren over doorzettingsvermogen, daadkracht, zachtheid, vertrouwen, eigenwaarde, actiegerichtheid en over de eensgezindheid van een volk, die vanuit de gender zijn aangewezen op elkaar om vastgeroeste dogma’s te onderzoeken. Het was Wapitihert zelf die me zijn naam gaf om zijn specifieke kwaliteiten te gebruiken om het fenomeen ‘Broederschap’ te herstellen. Naast alle gemengde opleidingen tracht ik een platform voor mannen te creëren om iets bij te dragen aan de mannelijke aspecten van het mens-zijn en in het bijzonder aan die van mannen zelf. Deze droom, die zich aan het verwezenlijken is, komt voort uit mijn persoonlijke verlangen om de eeuwenoude strijd tussen ‘man en vrouw’ te beslechten, zodat zij in vrede kunnen samenwerken en op een waarachtige manier kunnen samenleven. Zolang die strijd blijft voortduren is het onmogelijk om op persoonlijk vlak vrede te bereiken. Oude volkeren kenden het patriarchaat en het matriarchaat, wat gaandeweg de tijd verloren is gegaan. Het patriarchaat erkende naast de ‘Harde’ kant ook de ‘zachte’ kant van het leven. Deze tijdgeest heeft nog wel mannengroepen, maar of daar over levensvraagstukken of over de zachte kant wordt gesproken is de vraag. Door deze verschuiving van rollenpatronen is de rol van de man verschoven van beschermer EN jager naar jager en strijder. Door deze verschuiving zijn vele vrouwen genoodzaakt om ook de rol van jager en strijder op zich te nemen om een tegenwicht te vormen en niet ten onder te gaan in de strijd van deze tijd.

Als we ons eigen tempo volgen,
dit afstemmen op onze hartslag,
en vertrouwen op eigen kunnen,

zal elke vicieuze cirkel een opening bieden.

Wapiti beoogt mannen te verenigen om alle mannelijke aspecten in ere te kunnen herstellen, in ieder geval die binnen in onszelf zodat we vrede kunnen stichten in de oudste strijd der mensheid; de strijd tussen ‘man’ en ‘vrouw’. Deze vrede zal rust brengen en ruimte geven om man en vrouw te verenigen. De natuurlijke kracht van een vrouw is dat zij openstaat voor vernieuwing en daarvoor persoonlijke groei en bewustwording nastreeft. Dit is niet vreemd omdat ‘Het willen leren’ een vrouwelijk aspect is van het leven. Vrouwen zijn van nature bereid om zich open te stellen om te vernieuwen en om ervaringen te delen. Mannen zitten vaak vast in onbewuste oude patronen die het hun niet toestaan om de controle te verliezen; zeker niet bij de gedachte alleen al om het niet meer te weten. Een man dient te leiden en heeft daardoor vaak een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Wapiti beoogt mannen te bevestigen in hun ‘Zijn’ en vanuit vriendschap het vertrouwen te geven dat de krijger in hen niet langer hoeft te gehoorzamen aan eeuwenoude patronen die niet meer van deze tijd zijn.

Elke opleiding is toegankelijk voor mannen en vrouwen, maar voor mannen verzorgt Wapiti specifieke samenkomsten en rituelen zoals een mannen-zweethut, mannencirkels en medicijnwandelingen. Tijdens de mannencirkels wordt bepaald welke doe-activiteiten er worden ondernemen.

Graag wil ik mijn ervaringen delen om veiligheid en houvast te scheppen in de hectiek van alledag. Het leven zelf heeft me doen inzien dat ik zonder veiligheid op de vlucht blijf voor de angsten binnen in mezelf. Ik heb aan den lijve mogen ondervinden dat de grootste vijand binnen in ons schuilt. De natuur schonk me de veiligheid en het vertrouwen om het leven te zien als een natuurlijke kringloop van beweging en verandering, waarin ik als individu deel uitmaak. Dit gevoel wil ik uitdragen en doorgeven aan hen, die op zoek zijn naar veiligheid en vertrouwen om in vrijheid te kunnen leven.

In mijn ‘jacht’ op erkenning kwam ik tot een bijzonder inzicht. 

De jacht bleek een onverzadigbare drang om mijn vrouwelijke aspecten te tonen, 

te ontwikkelen en die met vrouwen te delen, 

niet beseffende dat ik hierdoor mijn mannelijke aspecten verwaarloosde. 

De jacht zelf ontging me, 

totdat verschillende mannen me erkenning en bevestiging gaven. 

Nu de krijger in mezelf rust krijgt en niet meer op jacht hoeft bemerk ik, 

dat niet het vrouwelijke aandacht nodig heeft 

maar dat juist de krijger in me erkenning en liefde nodig heeft. 

Deze (eigen)liefde vormt een oase van rust 

waardoor ik als man kan genieten van de vrouw binnen in me 

zodat ik haar ga vertrouwen en 

vertrouwd raak met de zachte kracht van creativiteit en 

in staat ben lief te hebben.