Wapiti

De kracht van Vriendschap


Versterk en ontwikkel je intuïtie


Door het kaartleggen met de Medicijnkaarten

leer je communiceren met dieren als jouw gids


op vrijdagavond 17/7, 14 en 28/8 en 18/9 2020


Dieren zijn gidsen op Aarde. Ze spreken onophoudelijk met je.


Wanneer je met dieren communiceert,

bezit je de kracht van het luisteren

en ervaar je jouw bovennatuurlijke gave,

om te ontdekken

dat jij bent wat de dieren zijn.

Kaarten zijn een uitstekend middel om als mens contact te maken met je gidsen. Van nature ben je spiritueel omdat jouw ware thuis uit energie bestaat en dezelfde thuisbasis is van je gidsen. Dit betekent dat je onophoudelijk berichten van je gidsen ontvangt door de eeuwigdurende zielsverbinding. Door het mens-zijn ben je dit pure contact wat vergeten, omdat het leven op Aarde je dwingt om regels te volgen, kennis te vergaren en in de pas te blijven lopen. Dit is de reden dat je piekert en dat denkpatronen zo nadrukkelijk aanwezig zijn. Je wenst jezelf immers een ‘betere’ toekomst als die je in wezen voor mogelijk houdt.
Via kaartleggen vernieuw je de verbinding met de thuisenergie. Ook ontsnap de via kaarten de aardse chaos. De belangrijkste reden om met kaartleggen te beginnen is de hereniging met de goddelijke wereld binnen in jezelf. In deze wereld is alles wat leeft gelijk en een gids, die je begeleidt op je levenspad op Aarde. Je gaat beseffen, dat wat je jezelf ook hebt moeten aanleren om te overleven, jouw ware natuur zichzelf in stand heeft gehouden en je met open armen zal verwelkomen.

Het kaartleggen met Medicijnkaarten vormt een onderdeel van een proces, waarbij je leert om via je gevoelswereld in contact te komen met de krachten en wijsheden van dieren. Alle levende wezens zijn op Aarde met elkaar verbonden, wat ons ‘verwanten’ maakt. Verwantschap wil zeggen dat alle mensen met bijvoorbeeld de dieren elkaars gelijke zijn. Alle zielen zijn immers geschapen uit de enige  Oorspronkelijke Bron der Schepping. Door die verwantschap is er altijd een communicatievorm mogelijk. Mensen onderling communiceren via het gesproken woord. Vanuit verwantschap kun je als mens met elke andere Ziel communiceren en het is via je intuïtie, dat je alle boodschappen en berichten kunnen ontvangen die afkomstig zijn van alle, niet-met-woorden sprekende levensvormen.
Intuïtie is je gevoelswereld en tegelijkertijd ook je verbeeldingswereld. De kaarten zijn een sterk hulpmiddel bij het ontwikkelen hiervan, waardoor je het je weer bewust gaat worden wat al onbewust in je aanwezig is.
Door het werken met de dierenkaarten herstel je je 'band' met de dieren en vraag je ze steeds dichterbij, totdat je weer een hartsverbinding met hen gaat voelen. De dieren willen niets liever dan hun talenten met je delen om je te helpen en bij te staan op je levenspad.
We gaan ons verdiepen in de onzichtbare wereld van de totemdieren, die vol van goede bruikbare informatie zit en geheel is afgestemd op jouw persoonlijke noden. Hoe meer je jouw verbeeldingswereld traint, des te beter ga je je gevoelens en ingevingen geloven, erop vertrouwen en gebruiken. Deze kaarten zijn een tastbaar middel om je dagelijks met de dieren te verbinden. Hierdoor krijg je steun en houvast bij de vele alledaagse verwarrende en moeilijke situaties. Je leert hulp vragen en je gaat merken, dat ze staan te popelen om je zoveel en zo vaak als je er behoefte aan hebt, als gids met je mee te wandelen. 

Een gids


is een begeleider,
een helper,
die over je waakt in elke situatie op je levenspad.

Wanneer je als mens de bergen in wilt trekken, doe je dat met een berggids, omdat die begeleider op dat gebied zijn ‘sporen’ heeft verdiend en daartoe in staat is.

Die berggids zal je niet dragen.
Hij zal je voorgaan en in jou bovenhalen wat hij is. 

Een gids is jouw gelijke, die jou heeft uitverkoren om te helpen, omdat hij zichzelf in jou herkent.

Met veel liefde help ik je om je verbinding met de dieren te herstellen door gebruik te maken van deze kaarten. Samen gaan we op een medicijnwandeling, om de krachten van de dieren weer te leren herkennen binnen in jezelf, zodat je je nooit meer alleen en eenzaam voelt. 

Elk dier heeft een groot scala aan eigen specifieke talenten, wat het tot onze leermeester maakt. 

Het zijn de dieren die hun krachten willen aanwenden om je te ‘raken’, waardoor jouw eigen talenten weer tot leven komen. 

Deze vorm van kaartleggen zal je terugbrengen naar je wezenlijke IK en inzichten geven in het goddelijke potentieel aan talenten en kwaliteiten, dat in ieders Ziel ligt opgeslagen. 

Het zelfvertrouwen zal toenemen omdat je de veiligheid van de wijsheid in jezelf gaat vinden. 

PRAKTISCH:

Waar:
Daniëlsstraat 8, 3500 Hasselt.

Data:
vrijdagavond
17 juli, 14 en 28 augustus en 18 september 2020
van 19.00 tot ongeveer 22.00 uur. 

Kostprijs:
De kostprijs voor deze opleiding is 120 euro.
De Medicijnkaarten kun je voor 36,99 euro zelf aanschaffen of via mij. 
laat het me weten als ik er voor mag zorgen.