Wapiti

De kracht van Vriendschap


Opleiding sjamanisme
de dertien Oorspronkelijke Clanmoeders
het zusterschap van de dertien Manen
op zaterdag 23/2, 8/3, 19/4 en 17/5 2020 

Alles is zoals het is

en zoals het moet zijn.

Oordeel niet,

maar heb aandacht

voor het godsgeschenk dat jij vertegenwoordigt.

De Maan is een Hemelwezen met een eigen ziel en dus een autonome rol in het geheel der schepping. Elke levensvorm, waaronder jij, maakt deel uit van de schepping. Als deel van het geheel ben jij 'heel', ondanks angsten, kwaadheid, jalouzie of eender welke emotie dan ook. Het geheel is Heel en zal altijd heel zijn, in welke wereld, tijdsgeest of in welke fase van het leven je je ook bevindt. Het verleden is immens weids en blijft zich afspelen totdat in elk facet evenwicht is bereikt. Elk facet is een fundament voor de toekomst, die jij zelf kunt scheppen. Dit is de goddelijke betekenis van ´het eeuwige leven´. Zolang je het verleden blijft ontkennen, zal de toekomst haar gelijke zijn. Dit gegeven geeft uitdrukking aan: ´Tijdloosheid´. Alles wat eens was is nog steeds en zal altijd zijn, wat een universele waarheid is. Het zijn de mensen, jij bent het, die is voorbestemd om een nieuwe wereld te creëren.

Elke Maan is een Clanmoeder en een ware Grootmoeder der mensheid. Daar waar de Zon naar buiten schijnt, daar schijnt de Maan naar binnen. De Zon verlicht de buitenwereld en de Maan de binnenwereld. De binnenwereld is de gevoelswereld, de belevingswereld, die voor elk mens volledig uniek is. Het is een ware levenskunst om je naast de heersende wetenschap weer terug te gaan herenigen (verbinden) met het Hart en haar signalen te ontvangen. Deze hereniging geeft vertrouwen op die innerlijke en puur persoonlijke belevingswereld waarin jouw intenties en gevoelens leven. 

De Maan refereert aan gevoelens. Zij wil je in contact brengen met je zielsbestemming, door je bewust te maken wat in deze moderne 'welvaart' weinig tot geen aandacht meer krijgt. Dit maakt dat we ons bij Volle Maan zo onzeker en zo onrustig kunnen voelen.

Elke Clanmoeder is een deel van de Oorspronkelijke Droom der Schepping. Deze droom symboliseert een wereld van vrede, waarin elk individu het recht heeft om zichzelf te zijn en gerespecteerd wordt om diens eigen waarheid. Zij zijn de Droom, die jouw dromen tot leven wekken, zodat je weer gaan geloven in het ´sprookje´ van ‘wereldvrede’. De dertien Clanmoeders zijn ware Grootmoeders, die je onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk bijstaan gedurende je leven op Aarde.

Elke Maan is een Clanmoeder die ons gedurende 28 dagen inspireert om jouw lessen te leren van waaruit je jouw waarheid ontwikkelt. Dit betekent dat er in een kalenderjaar 13 Manen zijn met elk geheel specifieke leringen. 

De lessen die zij je leren vinden hun oorsprong in de vrouwelijke aspecten van elk mens. Zij verkondigen een universele waarheid, waarin de waarheid van elk mens een plaats heeft. Een waarheid is als een zaadje, dat in de rijke, vochtige baarmoeder van Moeder Aarde de reis begint naar bewustzijn. Al het leven komt voort uit het vrouwelijke en waar het ook naar terugkeert als het wordt ontkent. Elke emotie die geen levenskans krijgt wordt in de moederschoot gekoesterd en verzorgd. Dit geldt voor zowel vrouwen als voor mannen. Jouw scheppend vermogen vraagt om de vrouwelijke aspecten van je natuur in ere te herstellen, zodat je liefdevol en vol vertrouwen je lotsbestemming kunt vervullen. 

De leringen van elke Clanmoeder is universeel en geven je een beter zicht op de vaak verwarrende gevoelswereld, die doorgaans haaks staat op de rationele maatschappelijke wereld. Hoe beter je jezelf leren kennen, des te vrediger je jouw maatschappelijke rol kan aanvaarden en om deze rol steeds meer te verfijnen totdat je kunt manifesteren wat je diep van binnen voelt.

Deze opleiding maakt je bewust wat onbewust je leven bepaald. Door de natuurlijke wereld te spiegelen aan het dagelijks leven, verwerf je inzicht in je eigen natuur. Elke Clanmoeder wordt gedurende de zes dagen uitvoerig behandeld waardoor je de lessen kan ontvangen van de symboliek van elk natuurverschijnsel, met in het bijzonder die van de dertien manen. Door je bewust te worden wie je nu bent kun je veranderen naar de persoon die je verlangt te zijn.

Het sjamanisme is een wereld die spreekt en die werkt met onzichtbare krachten uit onbekende dimensies. Deze dimensies vind je terug in de natuur met al haar verschijnselen. Deze dimensies leven ook in jou, waardoor de natuur de veiligheid biedt om jezelf te kunnen zijn. Zij oordeelt niet, heeft je lief en zal je onbaatzuchtig bijstaan op de momenten dat je er om vraagt. Door de natuur te bestuderen word je jouw grote potentieel aan talenten bewust en ben je in staat om met andere ogen naar jezelf, de natuur en naar de wereld te kijken. Hierdoor zul je met andere ogen naar je oude leven kijken en de reden gaan begrijpen van je bestaan op Aarde. De begeleiding is erop gericht om patronen, die je beperken te doorbreken, zodat de dingen die dwars zitten op kunnen lossen en de weg vrij wordt om je talenten te ontdekken en te gebruiken. Om het proces van bewustwording van elk individu te respecteren, zal elke opleidingsdag in rust en harmonie verlopen, waardoor je de uitnodigingen uit die andere dimensies gaat opmerken in je innerlijke en vaak moeilijk te begrijpen belevingswereld. Je gaat een motivatie voelen oplaaien die je bij de zingeving der dingen en bij je bestemming zal brengen. Door middel van rituelen, oefeningen, trancereizen, healingsessies, zuiveringen, activiteiten en gesprekken ga je jouw unieke talenten en kwaliteiten in beeld krijgen, waardoor je ze dagelijks kunt toepassen en kunt verfijnen.

COMMUNICEREN MET DIEREN 


Dieren spelen een grote rol in de natuurlijke wereld omdat zij als leraar onze spiegels zijn. Zij zijn geschapen om ons de veelheid aan kwaliteiten te tonen die ‘het Leven’ te bieden heeft. We halen veel uit boeken, maar de hartsaangelegenheden die er wezenlijk toe doen worden ons vrijelijk geschonken. Elke opleidingsdag gaan we communiceren met de dieren, zodat deze ‘gesprekken’ ons zullen helpen om onszelf terug gestalte te geven. We gaan ontdekken welke dieren onze ‘Totem’ zijn zodat zij ons met raad en daad kunnen bijstaan.

Tijdens deze opleiding komen er verschillende rituelen aan bod 

en leer je om je terug te verbinden met de natuur en al haar aspecten. 

Je gaat je eigen krachtdieren leren kennen 

en een manier vinden om met hen te communiceren. 

Via verschillende trancereizen leer je de veiligheid in jezelf kennen 

waardoor deze plaats een vaste waarde wordt 

voor elke storm die het leven veroorzaakt.


Wat kan je zoal verwachten?


  • Inzicht in de werking van de ziel. De ziel is de essentie van jouw bestaan, die zich tijdens deze aardwandeling ontwikkelt. De goddelijke eenheid van lichaam en ziel krijgen specifieke aandacht.
  • werken en communiceren met dieren. Via de Medicijnkaarten en visioenen krijg je zicht op jouw totemdieren.
  • Je krijgt inzicht in je gevoelswereld. Je wordt in staat gesteld om negatieve programmeringen zoals angst, kwaadheid, eenzaamheid of jaloezie te herprogrammeren. 
  • Verder maak je kennis met trancereizen, met de vier seizoenen en de werking van de natuurlijke kringloop als spiegel van het Medicijnwiel. 
  • Een uitgebreidt naslagwerk van elke Clanmoeder.
  • Daarnaast creëer je gedurende de opleiding je eigen Maanschild.  

De 6 opleidingsdagen vinden plaats in de natuur, bij de Tipi, om onze verwantschap te versterken en haar ongesproken taal gewoon te worden. 

De zes opleidingsdagen gaan door op:

zondag 23 februari,

zondag 8 maart,

zondag 19 april,

en zondag 17 mei.


Elke dag van 10 uur tot ongeveer 17 uur,

bij de Tipi in Buggenhout (adres volgt na inschrijving)


kostprijs van de opleiding is 380 euro

Deze opleiding gaat door bij minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers