Wapiti

De kracht van Vriendschap

Opleidingen die Wapiti vezorgt

                                                                                           Elke soort creatie,
                                                                                     is een deel van een droom,
                                                                                    die begon als een intentie.


                                                                                                    Materie,
                                                                                                is in essentie,
                                                                                       gemanifesteerde gedachte. 

                                                                                                    In wezen,

                                                                                 heeft niets een verschijningsvorm.

Sjamanisme is gebed,

die jouw natuur

in verbinding wil stellen met de natuur om je heen.


De weg van het Hart

en de missie van de Ziel.


Volg de begeleiding van je spirits

en communiceer met hen.


Laat elke stap op je pad in gebed gaan

en wordt je bewust van jouw talenten.


Kijk hieronder wat je aanspreekt

en volg dan je Hart

want het zijn je gidsen die je aansporen.


Basis- en vervolgopleidingen sjamanisme

de natuur is het platform,
om vriendschap met jezelf te sluiten,
en jezelf te leren kennen.

De opleidingen sjamanisme zijn gericht op bewustwording, door de natuurlijke wereld te spiegelen aan het dagelijks leven. Door ons bewust te worden wie we zijn, kunnen we veranderen naar de persoon die we verlangen te zijn. Het sjamanisme is een wereld die spreekt en die werkt met onzichtbare krachten uit onbekende dimensies. Deze dimensies vinden we terug in de natuur met al haar verschijnselen. Door de natuur te bestuderen worden we ons grote potentieel bewust en zijn we in staat om met andere ogen naar onszelf, de natuur en naar de wereld te kijken. Hierdoor zullen we met andere ogen naar ons oude leven kijken en de reden gaan begrijpen van ons bestaan op Aarde. De begeleiding is erop gericht om patronen die ons beperken te doorbreken, zodat de dingen die dwars zitten op kunnen lossen en de weg vrij wordt om onze talenten te ontdekken. Om het proces van bewustwording van elk individu te respecteren, zal alles in rust en harmonie verlopen waardoor we de uitnodigingen uit die andere dimensies gaan voelen in onze innerlijke en vaak moeilijk te begrijpen belevingswereld. We zullen een motivatie voelen oplaaien die ons bij de zingeving der dingen en bij onze bestemming zal brengen. Door middel van rituelen, oefeningen, trancereizen, healingsessies, zuiveringen, activiteiten en gesprekken gaan we ons onze talenten en kwaliteiten in beeld krijgen waardoor we ze dagelijks kunnen toepassen en kunnen ontwikkelen.

Elke opleiding is met zorg en toewijding opgebouwd uit vier dagen, 

die eens in de maand plaatsvinden, 

waarbij elke opleidingsdag een windrichting zal behandelen. 

Gedurende de vier dagen zullen veel verwarrende en onverteerde ervaringen de revue passeren om ze nader te onderzoeken, 

waardoor we de lessen gaan begrijpen die ze herbergen. 

Gaandeweg worden we bedreven in het ontrafelen van verwarring, 

waardoor we onze vrijheid herwinnen. 

We gaan ons vele ongewone en onzichtbare fenomenen bewust worden, 

waardoor het leven op Moeder Aarde de vreugde gaat geven 

die ons zal inspireren om onze ware Zelf te herwinnen.OPLEIDING SJAMANISME

De dertien Oorspronkelijke Clanmoeders

Het Zusterschap van de dertien Manen

Het is een ware levenskunst om naast de huidige heersende wetenschap ons weer terug te gaan herenigen (verbinden) met het Hart en om weer te gaan vertrouwen op die innerlijke en puur persoonlijke belevingswereld.

Dat de wetenschap heerst is goed, zolang we deze rationele wereld ons niet laten overheersen. De Maan refereert aan ons gevoel, wat in de moderne tijdsgeest geen vaste waarde meer heeft. Dit maakt dat we ons bij Volle Maan zo onzeker en zo onrustig kunnen voelen.

Elke Clanmoeder is een deel van die Oorspronkelijke Droom der Schepping. Zij zijn de Droom, die onze dromen tot leven wekken zodat we weer gaan geloven in het ´sprookje´ van de Eerste Wereld. De dertien Clanmoeders zijn ware Grootmoeders, die ons onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk willen bijstaan gedurende het leven, mits we het onszelf toestaan. Wij zijn namelijk eeuwig hun kinderen. Hun kracht is zo liefdevol en zo groots, dat wanneer we er ons niet bewust van zijn, dat ook de energie van volle Maan van invloed is op onze gemoedsrust. Als een Volle Maan ons ongemakkelijk maakt is de innerlijke rust betrekkelijk en een ´schijnvertoning´, waarmee we onszelf voor de gek houden door verschillende delen van het Zelf verborgen te houden. Het zijn deze gekwetste delen die we angstvallig in het donker verborgen houden, waar Grootmoeder haar liefde aan wil wijden. De ´ware´ liefde van Groot Mysterie veroordeelt niet één waarheid, waardoor we dus het recht hebben van bestaan, hoe waarlijk we ook op dat moment zijn. Dit is waarachtig liefhebben. Zodra we onze waarheid accepteren zijn we in staat deze waarheid te ontwikkelen.

Deze opleiding staat geheel in het teken van de dertien  manen, de dertien Oorspronkelijke Clanmoeders. Het fenomeen ‘Waarheid’ die zij verkondigen zal betekenis krijgen als geen vaststaand feit, waarnaar we ons allemaal gelijkelijk dienen te gedragen. Elke Clanmoeder leert ons vele lessen, waardoor we de samenhang van innerlijke en uiterlijke tegenstrijdigheden beter gaan begrijpen. Dit begrip geeft op persoonlijk vlak een kracht, waardoor we durven te gaan kijken naar onze onvolkomenheden zodat we in staat zullen zijn om innerlijke vrede te scheppen en evenwicht kunnen bereiken.

Onze innerlijke belevingswereld zal aandacht krijgen waardoor we onze eigen Oorspronkelijke Droom weer gaan heinneren en we in staat zijn om deze bestemming te herkennen en vorm te geven. Door middel van onder andere trancereizen en rituelen keren we naar binnen om deze wereld weer gewoon te worden zodat deze puur persoonlijke dimensie weer deel kan uitmaken van het dagelijks leven.

Versterk en ontwikkel je intuïtie


Je leert met dieren te communiceren

als jouw gids

door het kaartleggen met de Medicijnkaarten

Dieren zijn gidsen op Aarde. Ze spreken onophoudelijk met je.


Wanneer je met dieren communiceert,

bezit je de kracht van het luisteren

en ervaar je jouw bovennatuurlijke gave,

om te ontdekken

dat jij bent wat de dieren zijn.

Kaarten zijn een uitstekend middel om als mens contact te maken met je gidsen. Van nature ben je spiritueel omdat jouw ware thuis uit energie bestaat en dezelfde thuisbasis is van je gidsen. Dit betekent dat je onophoudelijk berichten van je gidsen ontvangt door de eeuwigdurende zielsverbinding. Door het mens-zijn ben je dit pure contact wat vergeten, omdat het leven op Aarde je dwingt om regels te volgen, kennis te vergaren en in de pas te blijven lopen. Dit is de reden dat je piekert en dat denkpatronen zo nadrukkelijk aanwezig zijn. Je wenst jezelf immers een ‘betere’ toekomst als die je in wezen voor mogelijk houdt.
Via kaartleggen vernieuw je de verbinding met de thuisenergie. Ook ontsnap de via kaarten de aardse chaos. De belangrijkste reden om met kaartleggen te beginnen is de hereniging met de goddelijke wereld binnen in jezelf. In deze wereld is alles wat leeft gelijk en een gids, die je begeleidt op je levenspad op Aarde. Je gaat beseffen, dat wat je jezelf ook hebt moeten aanleren om te overleven, jouw ware natuur zichzelf in stand heeft gehouden en je met open armen zal verwelkomen.

Het kaartleggen met Medicijnkaarten vormt een onderdeel van een proces, waarbij je leert om via je gevoelswereld in contact te komen met de krachten en wijsheden van dieren. Alle levende wezens zijn op Aarde met elkaar verbonden, wat ons ‘verwanten’ maakt. Verwantschap wil zeggen dat alle mensen met bijvoorbeeld de dieren elkaars gelijke zijn. Alle zielen zijn immers geschapen uit de enige  Oorspronkelijke Bron der Schepping. Door die verwantschap is er altijd een communicatievorm mogelijk. Mensen onderling communiceren via het gesproken woord. Vanuit verwantschap kun je als mens met elke andere Ziel communiceren en het is via je intuïtie, dat je alle boodschappen en berichten kunnen ontvangen die afkomstig zijn van alle, niet-met-woorden sprekende levensvormen.
Intuïtie is je gevoelswereld en tegelijkertijd ook je verbeeldingswereld. De kaarten zijn een sterk hulpmiddel bij het ontwikkelen hiervan, waardoor je het je weer bewust gaat worden wat al onbewust in je aanwezig is.
Door het werken met de dierenkaarten herstel je je 'band' met de dieren en vraag je ze steeds dichterbij, totdat je weer een hartsverbinding met hen gaat voelen. De dieren willen niets liever dan hun talenten met je delen om je te helpen en bij te staan op je levenspad.
We gaan ons verdiepen in de onzichtbare wereld van de totemdieren, die vol van goede bruikbare informatie zit en geheel is afgestemd op jouw persoonlijke noden. Hoe meer je jouw verbeeldingswereld traint, des te beter ga je je gevoelens en ingevingen geloven, erop vertrouwen en gebruiken. Deze kaarten zijn een tastbaar middel om je dagelijks met de dieren te verbinden. Hierdoor krijg je steun en houvast bij de vele alledaagse verwarrende en moeilijke situaties. Je leert hulp vragen en je gaat merken, dat ze staan te popelen om je zoveel en zo vaak als je er behoefte aan hebt, als gids met je mee te wandelen. 

Een gids

is een begeleider,
een helper,
die over je waakt in elke situatie op je levenspad.
Wanneer je als mens de bergen in wilt trekken, doe je dat met een berggids, omdat die begeleider op dat gebied zijn ‘sporen’ heeft verdiend en daartoe in staat is.
Die berggids zal je niet dragen.
Hij zal je voorgaan en in jou bovenhalen wat hij is. 

Een gids is jouw gelijke, die jou heeft uitverkoren om te helpen, omdat hij zichzelf in jou herkent.

Met veel liefde help ik je om je verbinding met de dieren te herstellen door gebruik te maken van deze kaarten. Samen gaan we op een medicijnwandeling, om de krachten van de dieren weer te leren herkennen binnen in jezelf, zodat je je nooit meer alleen en eenzaam voelt. Elk dier heeft een groot scala aan eigen specifieke talenten, wat het tot onze leermeester maakt. Het zijn de dieren die hun krachten willen aanwenden om je te ‘raken’, waardoor jouw eigen talenten weer tot leven komen. Deze vorm van kaartleggen zal je terugbrengen naar je wezenlijke IK en inzichten geven in het goddelijke potentieel aan talenten en kwaliteiten, dat in ieders Ziel ligt opgeslagen. Het zelfvertrouwen zal toenemen omdat je de veiligheid van de wijsheid in jezelf gaat vinden. 


Het Medicijnwiel


De bedoeling van jouw leven


Een reis langs elke kracht van de natuur

Waar het hoofd zijn droom zoekt

en grootse dingen verwacht,

vervliegt de tijd,

in het gemis van zijn manifestatie.


Het Hart is speels van levensgeluk

en verwacht niets,

waardoor zij vreugde beleeft in kleine dingen,

In de manifestatie van haar droom.

Beweging is essentieel op de momenten dat je vast zit, gevangen tussen de angst van je overtuigingen en de vrijheid van je gevoelens. Het leven brengt je in situaties die je overvallen, die je niet zag aankomen waardoor je vastloopt omdat een antwoord of oplossing niet voorhanden is. Op deze momenten wordt je heen en weer geschud in het gevecht tussen denken en voelen. Deze impasse zorgt vaak voor slechte gevoelens zoals gefaald te hebben, schaamte om het niet te weten en vooral de angst om niet te voldoen. Deze gevoelens zorgen voor een strijd tussen verleden en toekomst, die het heden zodanig beheersen, dat het leven aan je voorbij lijkt te trekken zonder dat je daar enige invloed op hebt. Vol van schaamte bedekken we onze naaktheid, onwetend van onze waarheid, omdat dat het beste is wat we kunnen verzinnen. Zo gaat het: het is het beste wat we kunnen doen op een moment dat we ons machteloos voelen en gevangenzitten in een beschamende situatie waarover schijnbaar niet te onderhandelen valt.

Het Medicijnwiel biedt de oplossing en geeft inzicht in die donkere tijden van lijden. Deze natuurlijke beweging van oorzaak en gevolg geeft betekenis en zin in de vele situaties die uitzichtloos lijken. In deze opleiding kijken we naar jouw persoonlijk aandeel in die situaties, om het patroon te ontdekken dat ervoor zorgt dat uitzichtloosheid het wint van zingeving. We reizen naar binnen om te helen wat gebroken is, door de natuurlijke beweging van regeneratie der vier seizoenen te volgen en ons deze ‘levensloop’ eigen te maken. Niets zal meer onoverkomelijk zijn. Je gaat ervaren dat de Zon schijnt in elk levensfacet, ook al is dat niet waarneembaar. Je zal vertrouwen krijgen in je eigen vermogen om te veranderen van machteloos naar krachtig. Dit vertrouwen zal je voeren naar de veiligheid binnen in jezelf door elk beperking te herkennen en ze te overwinnen.

Elke opleidingsdag behandelen we een seizoen en wordt je ingewijd in de symboliek en diepere betekenis van de fenomenen die daarbij horen.

De laatste opleidingsdag verbinden we de seizoenen als een tastbaar houvast voor het dagelijks leven. Het Levenswiel zal je in beweging houden in elke blokkade en je voeren van een begin naar een nieuw begin, waarin de dood zijn weerzin verliest en een fase is die helderheid zal brengen.

je hebt geleerd om je aan te passen en om jouw deel te vervullen binnen het kader van de maatschappelijke waarden en normen. Maar wat zijn jouw waarden?

Wanneer je gewend bent om te geven wat je hebt, is de kans groot dat je steeds meer wil geven als dankbaarheid uitblijft. Het natuurlijke gevolg van dit mechanisme is dat je leeggegeven raakt.

Eenmaal leeggegeven heeft niets meer zin, krijgt angst de overhand en heeft hoop het afgelegd tegen hopeloosheid. Jij, als uniek wezen, bracht met je geboorte de Hemel op Aarde. Rein, kwetsbaar, vol vreugde en ontvankelijk, en deze energie zal terug je leven gaan vervullen.

Eenzaamheid is een reden om ergens bij te willen horen,

zelfs als je niet jezelf mag zijn.


Het is van levensbelang dat je je niet meer alleen voelt,

zodat je ervaart,

dat je niet alleen bent en ook nooit alleen bent geweest.


Wanneer angst en strijd je niet langer overmannen,

worden zij de drijfveer naar gelukzaligheid,

omdat je gaat zien wie je waarachtig bent.

Deze workshop brengt openingen in verwarrende situaties en maakt vastgeroeste overtuigingen los. We gaan ´spelen´ via onze verbeelding zodat de vreugde van het Hart terug je leven kan ‘beheersen’. Vreugde is belangrijk om de zware stormen te kunnen doorstaan. Een blij en verlangend Hart laat namelijk een storm uitrazen, omdat zij weet dat haar een hemelse regenboog als overwinning te wachten staat.

Elke opleidingsdag wordt aandacht geschonken aan de ziel, jouw potentie, jouw essentie. Via een trancereis bezoeken we dit paradijs, waar je vrij bent en ervaart wat en wie je bent.

Ook vragen we de dieren om zich te tonen en om zich als persoonlijke gids kenbaar te maken.


Zweethut - ceremonie
Gemengd en voor mannen 
in elke zweethut staat een dier centraal

Wat is een zweethut?

De zweethut ceremonie of in het Lakota "Inipi" is een zeer oud ritueel dat men praktisch over de hele wereld terugvindt. Zweten is een van de dingen die je in een zweethut doet, maar het is niet de reden dat je meedoet aan de ceremonie van de hut. Het doel van een zweethut is om het lichaam, de geest en de ziel te zuiveren zodat een nieuw zelfgevoel op je levenspad aanwezig kan zijn.

De tegenstijdigheid van het leven op Aarde heeft een wezenlijke functie, maar zolang deze kracht van polarisatie alle volken, geloofsovertuigingen en rassen de kinderen der Aarde verdeeld, worden we erdoor geteisterd. Zuiveren is van belang omdat onzuiverheden ongemerkt binnensluipen door de veelzijdigheid en alle mysteries van het leven. Dualiteit is de kracht op Aarde waardoor we kunnen kiezen om ons als individu te ontwikkelen. De vele volkeren, culturen, geloofsovertuigingen en religies maken het zeer ingewikkeld om geloof te hechten aan onze eigenheid van gevoelens en gedachten. Die zogenaamde overheersing van algemeen aangenomen opvattingen, afspraken, regels en wetten kunnen ertoe leiden dat we wantrouwend staan tegenover anderen en is de verleiding groot om andere gewoonten en houdingen af te keuren vanwege de bedreiging die ze vormen voor onze eigen individuele geloofssystemen. Die overheersing kan zelfs ontaarden in haat. Zuiveren is daarom zo belangrijk om ons te ontdoen van die negatieve energieën, zodat die ons niet langer beperken en gevangenhouden in de vicieuze cirkels van haat en strijd.


Voordat een zweethut wordt betreden worden de deelnemers gezuiverd middels salie- of cederrook, om onzuivere intenties weg te nemen zodat aan het potentieel van de ceremonie geen schade wordt toegebracht.

Wanneer de zweethut sluit met de gloeiende stenen in haar centrum en alle licht wordt tegenhouden, wordt zij de moederschoot. Dit wekt het gevoel van terugkeer naar de baarmoeder en verschaft de hut een veilige ruimte om alle dingen los te laten die in onze levens vast zijn gaan zitten. De temperatuur in de hut stijgt zeer snel, onze bloedstroom wordt opgejaagd en het zweten brengt een fysische zuivering op gang.

Daarmee komen onze angsten bovendrijven en worden we geconfronteerd met ‘vluchtgedrag’. Alhoewel we vrij zijn om de hut te verlaten als het echt niet meer gaat, is het de kunst om ons over te geven en in de spiegel te kijken van deze angsten, zodat we ons daarvan kunnen bevrijden.

De stoom die vrijkomt van het ‘Stenen Volk’ zal de leegtes die vrijkomen opvullen met hun eeuwenoude wijsheid.

Wat heb je nodig?

Daar we de hele dag buiten doorbrengen :

-- kleding aangepast aan de weersomstandigheden en die vuil mogen worden,

-- een paar stevige schoenen,

-- 2 badhanddoeken, een voor in de hut op te zitten en een voor na de ceremonie,

-- een grote fles water (veel drinken voor de ceremonie is aan te raden),

-- als het kan een dag van vasten en als het niet anders kan mag je een tussendoortje meebrengen,

-- een dunne omslagdoek waarmee we in de hut gaan.

Geen onderkleding of badpak want zij kunnen afklemmen. In het donker van de zweethut kan de omslagdoek eventueel af waardoor je volledig vrij bent om de ceremonie te ervaren.

Enkel uit gezondheidsredenen kunnen zwangere- en vrouwen tijdens hun maanstonden niet deelnemen aan de ceremonie. Ook wordt om deze reden deelname afgeraden voor mensen met hartproblemen.
Dromen verklaren

Als je je domen begrijpt, begrijp je jezelf.
Onthul de geheimen van je onderbewustzijn,
en ontdek de betekenis van de symbolen en tekens in je dromen.


Dromen zijn een manier om problemen te verwerken die je overdag ervaart. Ze leren je ook omgaan met nieuwe ervaringen. Ontdek hoe je de symbolen in je dromen herkent en hoe symbolen verborgen boodschappen kunnen onthullen. We gaan op onderzoek naar de boodschappen die ons uit liefde worden geschonken.

Het analyseren van dromen is een fascinerend proces dat veel onthult over je gedachten, gevoelens en de relatie met jezelf en anderen. Een droom is een weerspiegeling van je gedachten en de wereld om je heen. Het toont beelden en gevoelens over wat er is gebeurd, wat er gaat gebeuren en wat er zou kunnen gebeuren. Dromen laten onze wensen, verwachtingen en ambities zien.

Als we dromen zoeken we deels onbewust naar antwoorden en oplossingen voor alledaagse problemen. Als we geluk hebben kunnen we zelfs in de toekomst reizen en krijgen we een glimp te zien van de andere kant van onze horizon. Dromen zijn kleurrijk, informatief, vergezocht en soms volkomen belachelijk, doch deze informatie voegt een extra dimensie toe aan onze bewuste, wakkere leven. De informatie in onze dromen is vaak gecodeerd en lijkt daardoor verwarrend. Als we de informatie letterlijk nemen onthullen we niet de volledige betekenis.

Samen gaan we op een spirituele reis om jouw dromen inzichtelijk en begrijpelijk te maken. We gaan op ontdekking naar de symbolische betekenis van bijvoorbeeld dieren, voorwerpen en situaties van vliegen of van achtervolgingen. Hoe onwerkelijk dromen ook lijken, als ze eenmaal ontcijferd zijn geven ze antwoorden en lessen over onze gedachten en gevoelens in alledaagse situaties.

De magie van Dromen

Het analyseren van onze domen is een fascinerend proces dat veel onthult over onze gedachten, gevoelens en onze relatie met anderen. Een droom is een weerspiegeling van onze gedachten en de wereld om ons heen. Het toont beelden en gevoelens over wat er is gebeurd, wat er gaat gebeuren en wat er zou kunnen gebeuren. Dromen laten onze wensen, verwachtingen en ambities zien.

Als we dromen zoeken we deels antwoorden en oplossingen voor alledaagse problemen. Als we geluk hebben kunnen we zelfs in de toekomst reizen en krijgen we een glimp te zien van de andere kant van onze horizon. Dromen zijn kleurrijk, informatief, vergezocht en soms volkomen belachelijk, doch deze informatie voegt een extra dimensie toe aan onze bewuste, wakkere leven.Dromen helpen onszelf beter te begrijpen.

De sleutel tot het verklaren van dromen is het bestuderen van details,

want alles heeft een betekenis.
Trancereis


Je visioenen begrijpen


jouw unieke communicatie met je gidsen

Een droom komt uit,
zoals een bloem zich opent,
elke ochtend weer,
om het meesterwerk te tonen,
vervaardigd door de meester zelf,
gesigneerd met jouw naam.

Dromen zijn boodschappen uit je onderbewustzijn. Ze zijn een brug tussen vraag en antwoord en ze verbinden het verleden met de toekomst. Ze spreken een taal, die het verstand aanspoort om ongeloof en onwetendheid te onderzoeken. In wezen zijn dromen de brug tussen het Hoofd en het Hart. Ze maken je bewust van onbewuste patronen die levensvreugde beperken. Dromen is een vorm van communicatie tussen Jouw wezen en jouw zelf. In wezen zijn het gesprekken met God, met de Vader die je geschapen heeft. Je bent namelijk veel meer als dat je jezelf toestaat te zijn. Je bent je van veel bewust, maar het is een fractie van wat er in je onderbewustzijn leeft. Alles wat je nodig hebt om te zijn wat je diep van binnen voelt is aanwezig binnen in jezelf.

Elke vraag is een boodschap van het antwoord. Dromen leiden je naar de antwoorden op de vragen die gedurende de dag onbeantwoord blijven. Er zijn veel vragen waarvan je het antwoord buiten jezelf kunt zoeken, maar de essentiële antwoorden vind je alleen binnen in jezelf. Het samenspel van vraag en antwoord over de essentie van het leven gaan namelijk alleen over jou als individu. Jij staat centraal in elke levenscirkel. God heeft met elk mens een plan en communiceert dagelijks over de inhoud daarvan. Dromen zijn, naast intuïtie en gevoelens, een voorbeeld van deze gesprekken. Het is niet voor niets dat je inspanningen moet verrichten om bij jouw antwoorden te geraken. Alles wat jij nodig hebt om jezelf te zijn, wat er om je heen ook gebeurt en welke druk er van buiten ook op je wordt uitgeoefend, huist binnen in jouw zelf.

Schaamte en het gevoel van schuld zorgen ervoor dat je bepaalde facetten van jezelf ontkent, over het hoofd ziet of waar je zelfs geen weet van hebt. Dromen geven openheid en opheldering in de ‘blinde vlekken’ die je leven beheersen. Domen zijn de ogen naar de ziel, je geestesoog dat ziet wat aandacht nodig heeft. De belangrijkste functie van dromen is, dat je de zoektocht naar jezelf stopt en naar binnen keert, je laat leiden om aandacht te geven aan elk facet van een droom. Alles gaat over jou en het is de kunst om je de taal eigen te maken, waarmee God met jou communiceert.

Deze opleiding bied je de kans om opheldering te verkrijgen in de taal van jouw dromen. Elke boodschap geeft opheldering in de verwarring van gedachten. Het Hart zal opengaan en je de werelden terugbrengen die je als kind zoveel vreugde schonken.

Holistische opleiding over de Ziel


Wat is je Zielentaak?


'Stap in je Lotsbestemming'


De eeuwige verbondenheid van lichaam en ziel


Wat is een ziel?

Wat is je zielentaak?

Hoe ontvang je de informatie van de ziel?


‘’Als de ziel een taak heeft in dit leven, dan bezit de ziel ook alle kwaliteiten om die taak te kunnen uitvoeren’’.

We gaan op zoek naar de bewuste heelheid, het “waarom” van je leven en wat je te doen staat. Jouw Zielentaak vult de zingeving van je bestaan in, het “waarom” van dit specifieke leven van jou in deze tijd. Het leerproces In het hier en nu met al je weerstand en hindernissen op je levenspad, komen tot de “Kracht” die nodig is om je Zielentaak te ontwikkelen.

Wat in je vorige levens gebeurd is, herhaalt zich in een andere vorm en hoe je met die herhaling omgaat, zal het vervolg zijn om jouw Zielentaak tot ontwikkeling te brengen.

Dat is wat we in die 7 dagen gaan onderzoeken om toe te passen.

Er leeft veel onduidelijkheid rond de ziel. Verstandelijk is veel te begrijpen, maar hoe pas ik die informatie toe in het dagelijks leven? Wat kom ik hier doen op Aarde? Hoe kom ik in contact met dieperliggende gevoelens, die onbegrijpelijkerwijs het leven zo ingewikkeld maken?

De eerste jaren van je leven ben je je niet bewust van het aardse leven. Deze jaren voltrekken zich volgens kosmisch plan en jij geeft aan wat je behoeften zijn. Door de ontwikkeling van je verstandelijke vermogens is het kosmisch bewustzijn vervaagt en daarmee jouw missie op Aarde. Niets is onomkeerbaar omdat jouw ziel elke ervaring en elk voornemen als een eeuwige herinnering heeft vastgelegd.

De universele 3-eenheid

God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

spreekt over jouw heelheid

Wanneer je op zoek bent naar wezenlijke verdieping, inzicht en inspiratie op het gebied van de ziel. Wanneer je jouw potentieel wil ontdekken van wat binnen in je verborgen ligt en deze verborgen schatten praktisch en effectief wil kunnen toepassen. Dan is deze opleiding een aanvulling om jezelf beter te leren kennen, zodat je jouw levenstaak gewaar kunt worden. Deze persoonlijke reis zal antwoorden geven op verschillende existentiële thema’s van het leven. Jouw mening is belangrijk, als dragende energie van verandering en vernieuwing. Zoals de opkomende Zon helderheid verschaft, zo zal de mist der illusie van overtuigingen optrekken en jouw persoonlijke belevingswereld openen. De Hemel verschijnt op Aarde. Het lichaam zal zich de ziel bewust worden en zich haar taak als tempel terug herinneren. In deze eenheid zal het samenspel van Geest en Hart de betekenis brengen die zin geeft aan het leven. Tevens zal deze opleiding je verbinden met elke medereiziger en andere levensvormen der schepping. Je gaat je bewust worden van een ‘hogere kracht’, die vanuit het kosmische eenheidsbewustzijn alles verbindt als broeder en zuster.

De diversiteit van jou als mens,

opgeslagen in de ziel,

als fonkelende sterren aan een donkere Hemel

wachtend,

om gemanifesteerd te worden door het lichaam.

Wat kun je zoal verwachten:


 • Door de ziel in kaart te brengen krijgt het lichaam een nieuwe functie
 • Via trancereizen, oefeningen, rituelen en gesprekken halen we boven wat                 binnen in je verborgen zit
 • Via astrologie belichten en behandelen we jouw spirituele punten 
 • De magie van dromen en hun betekenis
 • Soul-retrieval

Medicijnwandelingen

De Aarde,
is de plaats om op reis te gaan,
waardoor gedachten vorm krijgen,
en je gaat ontdekken wie je bent,
door te ervaren wat bij je past,
wat van jouw is,
en je bewust te worden,
wat je niet langer hoeft te (ver)dragen.

De natuur spreekt voortdurend tot ons.

De natuur is de krachtigste plek op Aarde voor magie en spiritualiteit, ze is een bron van inspiratie en een dimensie van onbaatzuchtigheid en onvoorwaardelijkheid. Hier vind je de meeste levenslessen en de meeste antwoorden over het leven. In de natuurlijke wereld vinden we de sleutel tot het samengaan van materie en spiritualiteit.

We kunnen er alle lessen leren als we in staat zijn waar te nemen in het Hier en Nu. De natuur leert ons kijken en zien wat voor de hand ligt, zonder vooringenomenheid. Zodra we kunnen waarnemen en zien wat er zich plaatsvindt, zullen gedachten ons steeds minder overheersen en zijn we vrij om de geschenken van het moment ten volle te benutten.

Een medicijnwandeling brengt ons dichter bij onze eigen natuur omdat elk natuurverschijnsel een reflectie is van onszelf.


Een Medicijnwandeling is een ontdekkingsreis door de natuurlijke wereld, waarin we leren om de geschenken waar te nemen die ons kracht en hulp geven en een voorbeeld zijn hoe we als mens met menselijke moeilijkheden kunnen omgaan. Als wij een wezenlijk deel zijn van de natuur is de natuur ook een wezenlijk deel van ons. Dit betekent dat de natuur, zoals we die buiten onszelf zien, dezelfde is als die binnen in onszelf aanwezig is. Deze verbondenheid is tijdloos en zonder besef van afstand en gefundeerd op liefde. Het doel van deze Medicijnwandeling is de ‘roep van de natuur’ te verstaan zodat we de signalen opmerken die ons als persoon willen helpen om evenwicht te creëren zodat we als mens in heelheid kunnen groeien.
Jouw persoonlijke levensboom


de kracht die jou uniek maakt

Verwantschap,
is een zielsverbinding,
waarbij onzichtbare vonken elkaar ontmoeten,
om jou naar een hoger plan te brengen.

Elke ontmoeting is een ceremonie,
een feest van vreugde,
bedoeld om elke deelnemer te eerbiedigen,
zodat eenheid
de schepping is van nieuw leven.

De Levensboom wordt gezien als symbool voor het Leven zelf. De Boom is geworteld in de aarde en tegelijkertijd groeit hij omhoog naar het licht. Hij laat zich voeden door de aarde, is bestand tegen stormen en groeit door alle seizoenen heen. Hij overleeft vele generaties, waardoor de Levensboom de kracht heeft van onsterfelijkheid.
De Levensboom is een universeel symbool dat in verschillende culturen bekend staat als de Kosmische Boom, the World Tree, de Heilige Boom of the Tree of Life. Het is een krachtig symbool van groei en evenwicht. Elke boom heeft een specifieke kracht. In de overlevering van het christendom plantte God midden in het paradijs de Levensboom met daarnaast de Boom van goed en kwaad. Deze laatste is de Appelboom. De Levensboom is niet gespecificeerd en is voor elk mens anders. De vrucht van de Levensboom zou onsterfelijk maken.

Deze opleiding gaat dieper in op de symboliek van bomen en zijn functie als Levensboom.


We gaan op trancereis om jouw Levensboom inzichtelijk te maken.

We betreden de stilte, zoals bomen in stilte leven, zodat je kunt zien wat er in jouw bos aan het groeien is. We gaan naar je Levensboom, naar de kracht die door je Voorouders wordt geschonken. Na deze ervaring ben je in staat je takken hoog op te tillen, terwijl je het licht van Grootvader Zon opzoekt en je zult zien hoe je wortels jou van de Aarde maken en hoe je tegelijkertijd een brug naar de Hemelwereld bent.

Vrede,
kan bestaan
als er niemand hoeft te winnen.

Wanneer jij je zegeningen leeft,
zal elk talent gevierd worden.

Van de natuurlijke wereld is de Boom de verwant die het dichtste bij de mens staat.

Het Staande Volk, de bomen, zijn onze Zusters en Broeders. Zij zijn de Opperhoofden van het plantenrijk. Het Staande Volk verschaft zuurstof aan de rest van de Kinderen van de Aarde. Met hun stammen en takken bieden bomen beschutting aan de Gevleugelden. Met hun wortels verschaffen bomen holletjes voor de kleinere Viervoetige schepselen. Materiaal waarmee hun menselijke verwanten huizen kunnen bouwen, vormt nog een geschenk van het Boomvolk. 
De Cherokezen onderwijzen dat het Stenen Volk energie voor Moeder Aarde vasthoudt en specifiek alles bijhoudt wat op een plek is gebeurd. Zij onderwijzen dat het Staande Volk en alle andere leden van het plantenrijk gevers zijn die voortdurend in de behoeften van anderen voorzien. Het Stenen Volk en het Staande Volk houden elkaar als vasthouders en gevers in evenwicht. Het Staande Volk ziet de behoeften van alle Kinderen van de Aarde en legt zich erop toe hierin te voorzien. Elke boom heeft z’n eigen gaven, talenten en capaciteiten die hij met anderen kan delen. Sommige bomen dragen bijvoorbeeld fruit en andere verschaffen heling op emotioneel of lichamelijk niveau. Elke Staande Persoon heeft behalve stoffelijke gaven een speciale les aan de mensheid te geven.

Deze dag verdiepen we ons in de diepere betekenis van de kracht van bomen. 

We gaan kijken hoe bij jou het evenwicht is tussen geven en ontvangen. 

We herstellen het evenwicht waar de balans is verstoord, 

waardoor je vrijelijk kunt geven zonder uitgeput te raken. 


De wortel van het Zelf ligt daar waar kracht wordt verzameld. 

Deze wortel aarden we stevig in de bodem van onze Moederplaneet. 

Door de verbondenheid die ontstaat, kunnen dromen zich manifesteren 

en kan het geven worden gecompenseerd door Moeder Aarde.

Zelf je Dreamcatcher maken

Zodra je iets doet,
wat je nog nooit deed,
ben je vernieuwend,
en verwerf je wijsheid.

Een Dreamcatcher is een krachtvoorwerp, die onze droomwereld bewaakt door slechte en boze dromen te scheiden van goede en positieve dromen. Zijn functie is om ons te beschermen en om ervoor te zorgen dat onze slaap niet wordt misbruikt door slechte bedoelingen die rondzweven en meeliften op onze dromen. In feite is een Dromenvanger de poort van onderbewustzijn naar bewustzijn, waarin hij doorlaat wat goed en bruikbaar is. Zo kunnen bijvoorbeeld nachtmerries doorgang vinden maar wordt de energieën die de slaper omlaag halen van deze dromen weg gefilterd.

Als we slapen is er geen weerstand en geven we ons over aan het onderbewustzijn. Het onderbewustzijn is de plaats waar onze talenten liggen opgeslagen, die zijn omgeven door onverwerkte emoties. Dromen zijn boodschappen die we bij bewustzijn niet willen ontvangen omdat ze pijn doen, angstig maken of ons verontrusten. Daarom is het belangrijk om ons onze dromen bewust te worden en ze de waarde te geven door er aandacht aan te schenken.

Een eigengemaakte Dreamcatcher draagt de energie van liefde door de creativiteit van de maker. Deze energie zal doelgericht en onbaatzuchtig helpen met de verwerking van elke emotie, omdat deze emoties door het vervaardigen zich nestelen in de Dreamcatcher. Hierdoor wordt dit krachtvoorwerp de bondgenoot van zijn schepper en al zijn dierbaren.

Een Dreamcatcher bestaat uit een cirkel met daarbinnen het web van Spin. De ring versieren we met leder, veren en koorden en door het web rijgen we edelstenen. Elke Veer, elke steen en elk voorwerp heeft een symbolische betekenis omdat het een bondgenoot van de Natuurlijke wereld is. Het geheel wordt een Eenheid die gaat helpen bij de verwezenlijking van Heelheid. De Dreamcatcher mag boven het bed hangen of elders in de slaapkamer, maar mag ook eender waar in het huis hangen. Energie is tijdloos en vrij van grenzen waardoor een Dreamcatcher altijd verbonden blijft met hen, die hem in het Hart hebben gesloten.
Je eigen Natuur-mandala


Jij bent jouw creatie.

Jouw creatie is jouw kracht.


Jij bent krachtig

en elke creatie ben jij,

die jouw kracht vertegenwoordigt.

De mens is visueel ingesteld en heeft bij voorkeur iets tastbaars in handen. Wat het oog ziet krijgt een betekenis die te begrijpen is. Wanneer het oog ziet wat handen voelen, ontstaat er een gekaderd proces, waarbij gevoelens moeten overeenkomen met de betekenis van het denken. Toch, vaak onbewust, komen er gevoelens boven die geen oorsprong hebben. Deze gevoelens zijn boodschappen uit de wereld van de Spirits.

Het blijft ingewikkeld om de energetische wereld van de Spirits als werkelijkheid te aanvaarden, zeker op momenten dat je wordt overvallen door emoties of als een innerlijke strijd al je aandacht opeist.

Het is de kunst, de bedoeling, om juist op die momenten van zogenaamde onachtzaamheid terug tot rust te komen. Deze rust vindt je wanneer je in die situaties accepteert dat het is zoals het is. Dat is overgave aan een kracht die groter is dan jouw kracht als mens. Dat is overgave aan het leven zelf.

Om deze overgave tastbaar te maken en om je te helpen tot rust te komen, zijn er vele bronnen van hulp. Een ervan is een krachtvoorwerp die is opgebouwd uit natuurlijke elementen, waarin de 4 elementen, Lucht, Vuur, Water en Aarde zijn vertegenwoordigd. Tevens worden met die elementen ook de 4 windrichtingen vertegenwoordigd.

In het bosgebied rond de tipi gaan we op zoek naar natuurlijke voorwerpen die verlangen naar jouw aandacht en om zich in jouw krachtvoorwerp te mogen vervoegen. Er is een grote verscheidenheid aan veren en stenen aanwezig. Elk voorwerp krijgt een plaats in een cirkel van gevlochten wilgentakken, de Boom van liefde.

Tijdens deze workshop maken we tijd om aandacht te besteden aan de gevoelens, die als bij verrassing uit een ‘hoek’ komen (vanuit het onderbewustzijn) waar je ze niet verwacht. Deze boodschappen zijn zuiver en aan jou persoonlijk gericht en daarom zeer belangrijk. Door deze kant van jouw zelf (je goddelijke kant) aandacht te geven wordt de harde stem van het denken minder dominant en krijgt de stem van het Hart medezeggenschap.

Het doel van deze workshop is creatie. Creatie is een samenwerking tussen man en vrouw en bevordert hun evenwicht binnen jouw energie.

Elk natuurlijk voorwerp wordt via een ritueel met jou verbonden, waarna de creatie wordt gereinigd en afgestemd op jouw energie.

Jouw natuur-mandala gaat mee naar huis, omdat het een volwaardige verwant is geworden.

Deze energie van liefde zal je als een ware vriend bijstaan en helpen in het dagelijks leven. Om deze reden droegen de indianen Medicijnbuidels. Elk mens kent voorspoed en tegenslag. Tegenslag heeft vele gezichten en kan zeer zwaar wegen. Om ons te helpen en terzijde te staan geeft elk natuurwezen zijn en haar volledige zelf om liefde te brengen op die plaatsen en op die momenten dat zij het meeste nodig is.Drumcirkel met Vuurceremonie
overgangsritueel

Een overgangsritueel is een feest wat altijd een gemeenschappelijke aangelegenheid is, waardoor elk lid zich één voelt met de groep en er een saamhorigheidsgevoel ontstaat en in stand wordt gehouden. In elke ceremonie brand een Vuur omdat zijn spirit ons aan de thuisenergie herinnert. Een drumcirkel is het samengaan van trillingen waardoor genezing kan plaatsvinden.

Drumcirkel 


eenwording met jezelf


Rond het Vuur keren we naar binnen om ons op een creatieve manier af te stemmen op onze eigen muziek en dit lied ten gehore te brengen. 

Het Vuur zal elk 'vergeten' stukje verwarmen, 

wat in jouw licht zal uitgroeien tot- en bijdragen aan het lied van eenheid, 

zowel die van jezelf als die van de groep. 

Op een ontspannen wijze bespelen we onze Drum en zal jouw unieke tilling op een harmonieuze en 'natuurlijke' wijze gaan samenwerken met die van de anderen, 

waardoor liefde de cirkel zal vullen met de intentie om vernieuwing te brengen. 

Vuurceremonie

een overgangsritueel naar vernieuwing


Deze Vuurceremonie zal in het teken staan van weder-geboorte naar vernieuwing. Het Vuur zal ons brengen bij onze individuele talenten en kwaliteiten, en zijn dans weerspiegeld vreugde. De vreugde van ware liefde zal ons door onze angsten loodsen, zodat we de kracht van de verbondenheid van verwantschap gaan ervaren, die ons in staat stelt opgewassen te zijn tegen terugkerende teleurstellingen. Het Hart zal weer de rol gaan krijgen die zij al vanaf de oorsprong had, waardoor we weer ons eigen Vuur gaan voelen                                                                                                       en de weg vrij is om een hartverbinding aan te gaan met alle vormen van leven.

Afdalen naar de ziel


De terugkeer naar huis

naar de veiligheid en het vertrouwen binnen in jezelf

Een universele wet zegt

dat alles verandert,

omdat ontwikkeling beweging impliceert,

waardoor niets hetzelfde blijft.


Kijk niet terug,

want je bent jouw verleden,

maar kijk vooruit

en beleef de verrassingen van het nu.


Verwacht niet wat je weet,

maar open de geest voor wat je nog niet kent,

zodat jij vooruitgang ervaart

en je jezelf leert kennen.

De ziel is geen fysiek deel van jouw verschijningsvorm, maar een energie, waarin jouw volledige potentieel aan talenten ligt opgeslagen. Het lichaam vervoert de ziel tijdens je aardwandeling. Dit lichaam keert als je sterft terug naar de Aarde en de ziel keert terug naar huis om daar het leven voort te zetten. Thuis is ook een energie, die vele namen kent waaronder de Hemel. De ziel komt van de Hemel, maakt daar eeuwig deel van uit en is het goddelijke deel van jouw aanwezigheid op Aarde. Met jouw geboorte bracht je de Hemel op Aarde.

Op enig moment, als jij, dus jouw ziel, ervoor kiest om terug naar de Aarde te keren, krijg je een andere en nieuwe verschijningsvorm, die is afgestemd op de taak die je op Aarde besloten hebt te vervullen. Het lichaam en de ziel zijn tijdens elk leven op Aarde één geheel en onlosmakelijk met elkaar verbonden. In wezen ben je dus meer, veel meer, als wat jij zelf en anderen kunnen zien, zich voor kunnen stellen en kunnen ervaren. Je bent een kind van deze tijd en tegelijkertijd blijf je een kind van alle tijden. Dit is de reden dat nostalgische gevoelens of heimwee ineens de kop op kunnen steken. Dit zijn gevoelens die diep van binnen loskomen, om jou hoop en vertrouwen te geven in de toekomst en je te laten weten dat er meer is als wat je denkt in je huidige situatie. Elk leven wat je geleefd hebt blijft zich in je ziel afspelen. Dit zijn de talrijke dimensies die zich in jouw wezen bevinden. Deze dimensies bevatten verleden en toekomst, die je in het heden willen inspireren en willen leiden tijdens je levenspad.

Via het lichaam wordt elk facet van elke ervaring vereeuwigd in de ziel en daar opgeslagen. Dit betekent, dat jouw ‘goddelijk plan’ is geweven en dat er een ‘hogere kracht’ is die daarover waakt. Je verzetten tegen je bestemming is zinloos, maar wel menselijk. Geloof is je toekomst, die elk stukje verleden het recht geeft om te bestaan waardoor verzet wegvalt en overgave zijn intrede maakt. Elk leven en elke ervaring leven voort totdat innerlijke vrede is bereikt, elke les is geleerd en de totale omvang bestaansrecht heeft en een rol speelt in je huidige leven. Het leven wil je bewust maken van jouw eigenheid, zodat je een autonome rol kunt vervullen in het geheel. Elke levend mechanisme is uniek en heeft een unieke verschijningsvorm. Het is een kunst, in een wereld die leeft en denkt in hokjes, om er vrede mee te krijgen niet in een hokje te willen passen. Je verzetten tegen je bestemming is zinloos, maar wel menselijk. Geloof is je toekomst, die elk stukje verleden het recht geeft om te bestaan waardoor verzet wegvalt en overgave zijn intrede maakt. Zodra je accepteert dat deze tijdsgeest afleiding verkondigt en er alles aan doet om je te dwingen je aan te passen aan de ‘zwijgende’ meerderheid, ben je klaar om jezelf te leren kennen als uniek wezen en ‘kind van God’. Deze kennis staat helemaal los van je zogenaamde slechte of negatieve delen. Deze delen van jouw zelf worden zo bestempeld omdat dit een algemeen aanvaarde gedragscode is. Deze code is opgesteld vanuit angst, waarin wordt verkondigd om geen aandacht te schenken aan 'slecht'. Hierdoor leeft de gedachte aan slecht een demonisch leven en heeft hij grote macht die vrijheid beperkt. Vanuit universeel oogpunt ben jij goed zoals je bent, mens en vanuit dat mens-zijn gebonden (gekluisterd) aan aardse denkpatronen.

Deze opleiding verdiept zich in de ziel, de wereld van de spirits en de communicatie met onze gidsen. De wereld van ‘de Ziel’ geeft een magische en verfrissende kijk op het Aardse leven, waardoor onzin niet meer wordt veroordeeld maar zin krijgt om aandacht aan te geven. Geïnspireerd door de boeken van Alberto Villoldo tracht ik het fenomeen van ‘de ziel’ inzichtelijk te maken. Via trancereizen en gesprekken dalen we af naar de ziel, om onze wonden, onze zielscontracten en onze ‘schatten’ bewust te worden. Hierdoor ben je in staat om jezelf op zielsniveau te genezen, oude verbindingen te beëindigen en te herschrijven en nieuwe talenten te verwelkomen. Je gaat een eenheidsbewustzijn ervaren, die je met je mens-wording hebt ‘moeten’ verlaten. Deze ‘verlatingsangst’ leeft in het denken, omdat je in wezen, dus in je ziel nog volledig deel uitmaakt van dat collectieve geheugen. De moeilijkheid als mens is het denken, die heeft geleerd om de ratio te trainen en te ontwikkelen, waardoor het onderbewustzijn weinig tot geen betekenis meer heeft. Deze opleiding wil de ‘vergeten wereld’ van het onderbewustzijn in ere herstellen. Dit betekent niet dat alles wordt opgelost, maar dat je in staat bent om steeds meer bewust te worden wat onbewust een rol speelt in je leven als mens.

Elk mens heeft een eigen trilling, die resoneert met de hartslag en die een eigen manier van denken bepaalt waarop gedrag is afgestemd. Via verschillende ademhalingsoefeningen brengen we rust en gaan we via onze harstslag onze persoonlijke trilling voelen. Door je deze trilling bewust te worden kun je jezelf voelen als je onrustig bent en ben je in staat om de rust terug te brengen.

Deze opleiding richt zich ook op het ‘voelen’ en maakt emoties ‘verstaanbaar’.

Emoties en denkpatronen kunnen je vasthouden in een lagere trilling, waardoor onrust een gewoonte wordt en je daaraan gehecht raakt. Een hogere trilling is vaak nieuw waardoor het beangstigend werkt en onbemind blijft. De Healing die deze opleiding brengt bestaat uit het beminnen van jezelf en elk deel van uit de gratie is gevallen. Hierdoor valt elke vrees voor de toekomst weg en wordt het leven weer een uitdaging waarin vreugde je weg bepaald.


Geloof jezelf

en neem niets zomaar aan,

want jij bent uniek

en alleen jij weet wat goed is voor jou. 


Als stenen konden spreken


Jouw wijsheid spreekt 

Gehechtheid,

maakt van liefde een illusie,

die vrijheid vreest voor verlies;

en wel het verlies van de illusie.


Laat je dragen op de Wind,

leiden door het Vuur,

meevoeren op het Water,

naar de kern van jouw essentie,

diep in de Aarde van vruchtbaarheid.

Het Stenen Volk is het oudste volk wat op Aarde leeft. Elke steen bevat het collectieve menselijk geheugen en draagt deze kennis als wijsheid. Het Stenen Volk zijn de archivarissen van Moeder Aarde. Deze grote Leraren kunnen de zoeker veel kennis verschaffen omtrent de geschiedenis van onze planeet en haar kinderen. De dienstverlenende taak van de Stenen is energie vasthouden. Dat wil zeggen: het lichaam van Moeder Aarde bestaat uit rots die onder invloed van het weer breekt en beweegt, waarbij ze uiteenvalt in kleinere Stenen die later bodem worden. Rotsen bevatten gegevens en vervoeren elektromagnetische energie over het oppervlak van Moeder Aarde. Het Stenen Volk verzamelt de energie en bewaart deze. Het delfstoffenrijk bestaat uit compacte materie met magnetische eigenschappen die de Stenen in staat stellen alles wat op de planeet gebeurt op te slaan. Van verschillende leden van de Stenen Clan worden momenteel vele helende toepassingen ontdekt. Indianen hebben altijd heldere kwartskristallen gebruikt om focus en helderheid te verkrijgen. Medicijnmensen in het noorden van Schildpadeiland hebben eeuwenlang vele fetisjen uit kristal gesneden en gedragen. De heldere kwartskristallen zijn van grote hulp geweest bij het vergroten van kennis en van het vermogen om helder door de stoffelijke illusie heen te zien. Door de eeuwen heen zijn vele gekleurde Stenen voor genezende doeleinden gebruikt. Dit zijn meestal specifieke mineralen, die een heler, wanneer ze bij een genezingsproces worden gebruikt, over hun gaven en talenten kunnen vertellen.

Deze opleiding gaat je terug verbinden met stenen. Of het nu edelstenen zijn of ogenschijnlijk ‘gewone’ stenen, we gaan door te voelen onze intuïtie versterken. Door de berichten die je binnenkrijgt zal het vertrouwen groeien in eigen kunnen.

Er zal voor jou een persoonlijke steen aanwezig zijn. Deze steen nemen we mee op een trancereis om voor jou een levenssymbool te zoeken. Dit symbool zal op jouw steen worden aangebracht, zodat deze eenheid een gids wordt in je dagelijks leven.

De Taal van de Stenen is voor elk individu een persoonlijke ontdekking met vele boodschappen. Daar we allemaal een unieke smaak hebben, zullen we ons tot verschillende Stenen Personen voelen aangetrokken.

Jij
maakt het verschil,
door niet te zijn wat anderen verwachten.

Het feit dat elk Rotsblok een deel van het lichaam van onze Moeder is, spreekt voor zichzelf. Wanneer we proberen onze geest langzamer te laten werken en de grondende invloed te voelen die evenwicht en sereniteit teweegbrengt, is een Stenen persoon het hulpmiddel. Wanneer we van nerveuze gewoonten doodop raken, voelen we ons niet met Moeder Aarde verbonden. Tekenen die er zonder enige twijfel op wijzen dat iemand uit zijn of haar evenwicht is, zijn: te veel eten, te veel praten, verslavingen, dwanghandelingen of wispelturig gedrag. Om het lichaam, de geest of de ziel rustig te maken, hoeven we slechts een Stenen Persoon vast te houden en te ademen totdat de nervositeit voorbijgaat. Deze grondende werking helpt het lichaam als het ware in Moeder Aarde verankerd te raken en de veiligheid van haar koesterende invloed te voelen. De lichamen van de Stenen Personen bevatten de afdrukken van elke Scheppingsdaad, vanaf de tijd dat onze planeet afkoelde tot heden. Over deze grote schatkamer van wijsheid, dit geschenk, kunnen we beschikken als we bereid zijn met de Stenen Leraren in contact te komen. Het kalmerend effect dat we ondergaan, is de wijsheid van deze Stenen Oudsten, die de eerste historici voor Al Onze Verwanten waren. Hun opdracht is de tweevoeters van dienst te zijn. Het is nu aan ons om hun geschenken te zoeken en te aanvaarden.

Deze dagopleiding wil kennis openbaren, die specifiek voor jou bestemd is. De steen die je geschonken krijgt bevat je persoonlijke gegevens. Er kunnen herinneringen aan je kindertijd terugkeren, waardoor je in staat zult zijn een deel van je persoonlijke puzzel samen te voegen. Herinneringen aan vorige levens of déjà vu’s zouden nieuw bewustzijn teweeg kunnen brengen.

De geest zal door muziek en drum tot rust komen en zich te openen. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten jouw kant opkomen. Deze kennis is op Aardannalen gebaseerd en kan je kijk op het leven veranderen. Deze oude vrienden zijn de oudste Kinderen van de Aarde; ze vragen ons alleen maar om stil te houden en te luisteren. 

Vrede,
kan bestaan
als er niemand hoeft te winnen.

Wanneer jij je zegeningen leeft,
zal elk talent gevierd worden.Detox op zielsniveau

een weekeind

Een belevingswereld

is omvangrijker dan de werkelijkheid,

om vrede te ervaren 

en je welzijn te kunnen verkiezen boven strijd.

Met jouw geboorte bracht je de Hemel op Aarde. Je kreeg een lichaam geschonken waarin de ziel plaats nam en zich in die veiligheid verenigde met de verschijningsvorm, die haar op Aarde zou beschermen. Niets vermoedend, je van geen kwaad bewust en vol vertrouwen begon je ontdekkingsreis. De ziel is het goddelijke deel, dat op Aarde door ‘gevoels’-ervaringen wil leren, waardoor jij je steeds meer bewust wordt van de kracht die jij in huis hebt. De Hemel is de dimensie waar jij vandaan kwam en waarnaar je terugkeert na je aardwandeling. Het lichaam is sterfelijk en zal worden teruggegeven aan de koesterende zorg van Moeder Aarde. De ziel is onsterfelijk en zal huiswaarts keren. 

Lichaam en ziel zijn één geheel en voor dit leven als eenheid met elkaar verbonden. De ziel is het goddelijke deel van jouw verschijning en je lichaam het aardse deel. Beiden zijn van goddelijke afkomst. Als mens bewandel je de Aarde, vanuit een sterke ziels-verbinding met de ‘thuisenergie’, de Oorspronkelijke Bron der Schepping. Het lichaam is het voertuig van de ziel, als levend bewijs dat Hemel en Aarde zijn verenigd in elke verschijningsvorm. Het lichaam beleeft elke ervaring en in de ziel wordt die ervaring opgeslagen als eeuwige herinnering. In de ziel leeft elke herinnering voort, totdat de lessen ten volle zijn geleerd. Daarna wordt de ervaring een naslagwerk, die als persoonlijke kracht een plaats heeft in de akashakronieken der schepping.

Je kreeg een lichaam geschonken dat voorbestemd was om uiting te geven aan jouw ziels-missie gedurende deze reis op Aarde. Je kwam met een bepaalde ‘Lotsbestemming’ naar de Aarde, om jouw specifieke talenten vorm te geven en in navolging van die manifestatie om bepaalde lessen te leren. Het lichaam ‘weet’ welke missie je wil volbrengen.

Je bent het je doorgaans niet bewust dat bepaalde zielscontracten, die je in vorige levens bent aangegaan, niet meer van deze tijd zijn en die je daardoor beperken om jezelf in vrijheid vorm te geven. Dit zijn zogenaamde ‘blinde vlekken’, die als taboe je ontwikkeling beperken en je ongewild dwingen om te blijven gehoorzamen aan eeuwenoude principes en overtuigingen. Zo kun je vastzitten aan een bepaalde gelofte, waarin je trouw zweerde aan een god buiten jezelf en je onbewust het boetekleed der mensheid bent gaan dragen.

Ook liggen in je ziel de wonden opgeslagen, waarvan je je niet meer bewust bent. Daar krijgen zij de zorg die ze nodig hebben om in leven te blijven. Hierdoor komen emoties vrij die je terug in contact willen brengen met de vergeten delen van jezelf. Deze wonden bevatten namelijk in hun kern jouw talenten. De ziel is jouw wezen. Hoe meer je aandacht geeft aan wat binnen in je leeft, des te meer je bewust wordt van wat je in huis hebt.

Dit weekeind verdiepen we ons in de ziel, in zielsverwantschap, zielsverbindingen en geven we aandacht aan jouw zielsmissie.

Om het lichaam krachtig te houden krijgt het elke dag de voeding die nodig is om gezond en fit te blijven. Ook de ziel krijgt elke dag voeding door de vele ervaringen, waarin je bewust en vaak onbewust een unieke rol vervult. Voeding zorgt ervoor dat je in leven blijft. De ‘spirituele’ voeding voor de ziel houd je in beweging door blijheid met somberheid af te wisselen, in een poging je te motiveren om je te blijven voeden, waarbij afwisseling van essentieel belang is.

Met de voeding komen er afvalstoffen vrij, die op fysiek niveau via je uitscheidingsorganen worden verwijderd. Op zielsniveau is het even belangrijk dat negativiteit of beperkende ballast kan worden afgevoerd. Deze ontgifting vindt plaats door het proces van transformatie, waarin loslaten een cruciale rol speelt. Pas wanneer je je bewust wordt van een beperking, kun je het vastpakken om het vervolgens los te laten. Dit proces benadrukt 'bewustwording' en vraagt om inzicht in de werking van lichaam en ziel. Deze opleiding richt zich op de ziel,  om je op zielsniveau te reinigen, te ontgiften en je unieke kracht gewaar te worden.

Ontgiften op zielsniveau vraagt om het gif te onderzoeken zodat het een medicijn wordt. Wanneer voeding is verteerd, komen afvalstoffen vrij. Daarnaast is er ook ‘verkeerde’ voeding, die een extra belasting vormt voor de verwerking van emoties en voor je persoonlijke ontwikkeling. Ziektes die zich lichamelijk uiten hebben vaak een geestelijke oorzaak.

Deze tweedaagse geeft inzicht in de ‘werking’ van de ziel.

Wat kun je verwachten:

 • We verdiepen ons in het goddelijke deel van onszelf en brengen de ziel in kaart.
 • Via trancereizen dalen we af naar de ziel om bepaalde contracten te herschrijven, oude wonden te genezen en bepaalde schatten te ontdekken waarvan we ons niet bewust zijn.
 • In de nacht van zaterdag op zondag zal er een Zweethut-ceremonie plaatsvinden om de ziel te zuiveren.
 • We behandelen Noodlot en Lotsbestemming.
 • Na de zweethut is er de mogelijkheid om in de Tipi te slapen.
 • De twee dagen zijn aaneensluitend. We slapen in de Tipi.

Het weekeind gaat door op:

zaterdag en zondag 

zaterdag van 11 uur tot zondag ongeveer 15 uur

Inspiratiedagen

Gelijkgestemden bespreken levensvraagstukken

Veranderen is ingewikkeld en vaak erg verwarrend. Inspiratie zorgt ervoor dat we andere en nieuwe inzichten krijgen om ons te vernieuwen. Elk doel, elke stap daar naartoe en elke keuze op die weg worden bepaald in onze gedachten, voor dat we ons gedrag daarop afstemmen. Hierdoor kan een intentie, voorgevoel of eerste ingeving verwateren door de gesprekken in het hoofd, die rekening willen houden met anderen en die liever willen vasthouden aan oude vertrouwde gewoontes. Maar als we veranderen van inzicht waardoor we zelf willen veranderen, hoe komt het dan toch dat we op weerstand stuiten? Waar komen de angsten vandaan om ook werkelijk te veranderen? Het vergt moed om aan een persoonlijk transformatieproces te beginnen, maar het vergt nog meer moed en doorzettingsvermogen om nieuw gedrag en een nieuwe visie in praktijk te brengen. De ‘Inspiratiedagen’ zijn een bijeenkomst van mensen die een gelijkgestemd doel nastreven en die gelijkwaardig het pad van bewustwording bewandelen. Elke maand komen we op een zondagmiddag gedurende 5 maanden samen, om ervaringen uit te wisselen die inspirerend zijn voor onze persoonlijke vraagstukken. Elke aanwezige is vrij om een vraagstuk of een struikelblok bespreekbaar te stellen, waardoor we gaan zien wat we eerder niet zagen en bevestiging krijgen dat we op de goede weg zijn.

Dit zijn de onderwerpen die we gaan behandelen , in deze volgorde de komende 5 bijeenkomsten:

VERANDEREN, HOE DOE JE DAT?

Veranderen is misschien wel het moeilijkste in ons leven, omdat het een overgang is van oude, bekende gedragingen naar een nieuwe, onbekende manier van leven wat gepaard gaat met angsten.

OMGAAN MET VERLIES

Afscheid nemen kennen we allemaal. Verlies is een persoonlijke aangelegenheid die voor ieder mens een andere beleving geeft. Verlies en afscheid gaan samen als het om een hartsaangelegenheid gaat, maar hoe draag ik dat verdriet, als het zo moeilijk bespreekbaar is?

LEVEN MET ANGST

Angst is een verzameling voor emoties en gedachten, die zo beklemmend werken, dat we als het ware worden ‘gedwongen’ om te vluchten of te strijden.

EMOTIES HERKENNEN EN ERMEE OMGAAN

Emoties komen en gaan, onaangekondigd en doorgaans als we ze niet kunnen gebruiken. Door de toekomst te controleren, proberen we te voorkomen dat we verrast worden door emoties waar we geen raad mee weten.

HET LEREN UITEN VAN GEVOELENS

Gevoelens zijn als het water, een onophoudelijke stroom van komen en gaan, die ons leven overspoelen met informatie waar we vaak geen weg mee weten. Gevoelens onder woorden brengen is ingewikkeld, moeilijk en ogenschijnlijk onmogelijk. 

Open je Hart
herken de signalen van het leven
de weg van de ware Krijger, die zijn zachte kracht ontmoet

Jij,

bent het vuur,

het scheppend vermogen,

om vrede te stichten

in de onbekende wereld van onwetendheid.


Heb waarachtig aandacht

en verwarm wat koud is,

zodat jij

een wereld tot leven wekt,

ongekend van aard,

als een magische verschijning van verwondering.

Je bent ongekend krachtig.

Jouw kracht heeft het genezend vermogen om jezelf en anderen te begeleiden in het proces van zelfverwezenlijking. Accepteer je gaven want ze behoren alleen jou toe. Op het moment dat je jezelf toestaat om uniek te zijn, zal elk gevecht daaromtrent wegvallen en zal elke emotie de sleutel zijn tot zelfbevrijding en het Hart vullen met vreugde.

Tijdens deze drie avonden richten we ons op jouw talenten en kwaliteiten. Hierdoor ga je jouw unieke kracht voelen die zwaarwegende problemen relativeert. Je gaat een soort vrijheid voelen die vreugde terugbrengt en het leven weer omarmt als een paradijs vol ontdekkingen. Een angst zal niet meer angstaanjagend zijn en teleurstellingen zullen niet langer je leven bepalen.

We gaan werken met de dieren via de Medicijnkaarten en 

met de spirituele lessen van de indiaanse volkeren via de Moeder Aardekaarten.


Deze avonden brengen je terug bij jouw ware essentie, om van daaruit te ervaren hoe het voelt om als vrij mens een eigen invulling te geven aan het leven en in elke situatie je eigenheid te ontplooien.


De drie avonden zijn apart te volgen, maar het zal ook een proces naar transformatie zijn als je de drie avonden volgt.


Elke avond zitten we rond het Vuur in de Tipi om ons met zijn spirit te verbinden, 

waardoor we ons zijn kracht zullen herinneren op de momenten dat koude ons overmand.