Wapiti

De kracht van Vriendschap

Opleidingen die Wapiti vezorgt

                                                                                           Elke soort creatie,
                                                                                     is een deel van een droom,
                                                                                    die begon als een intentie.


                                                                                                    Materie,
                                                                                                is in essentie,
                                                                                       gemanifesteerde gedachte. 

                                                                                                    In wezen,

                                                                                 heeft niets een verschijningsvorm.


Basis- en vervolgopleidingen sjamanisme

de natuur is het platform,
om vriendschap met jezelf te sluiten,
en jezelf te leren kennen.

De opleidingen sjamanisme zijn gericht op bewustwording, door de natuurlijke wereld te spiegelen aan het dagelijks leven. Door ons bewust te worden wie we zijn, kunnen we veranderen naar de persoon die we verlangen te zijn. Het sjamanisme is een wereld die spreekt en die werkt met onzichtbare krachten uit onbekende dimensies. Deze dimensies vinden we terug in de natuur met al haar verschijnselen. Door de natuur te bestuderen worden we ons grote potentieel bewust en zijn we in staat om met andere ogen naar onszelf, de natuur en naar de wereld te kijken. Hierdoor zullen we met andere ogen naar ons oude leven kijken en de reden gaan begrijpen van ons bestaan op Aarde. De begeleiding is erop gericht om patronen die ons beperken te doorbreken, zodat de dingen die dwars zitten op kunnen lossen en de weg vrij wordt om onze talenten te ontdekken. Om het proces van bewustwording van elk individu te respecteren, zal alles in rust en harmonie verlopen waardoor we de uitnodigingen uit die andere dimensies gaan voelen in onze innerlijke en vaak moeilijk te begrijpen belevingswereld. We zullen een motivatie voelen oplaaien die ons bij de zingeving der dingen en bij onze bestemming zal brengen. Door middel van rituelen, oefeningen, trancereizen, healingsessies, zuiveringen, activiteiten en gesprekken gaan we ons onze talenten en kwaliteiten in beeld krijgen waardoor we ze dagelijks kunnen toepassen en kunnen ontwikkelen.

Elke opleiding is met zorg en toewijding opgebouwd uit vier dagen, 

die eens in de maand plaatsvinden, 

waarbij elke opleidingsdag een windrichting zal behandelen. 

Gedurende de vier dagen zullen veel verwarrende en onverteerde ervaringen de revue passeren om ze nader te onderzoeken, 

waardoor we de lessen gaan begrijpen die ze herbergen. 

Gaandeweg worden we bedreven in het ontrafelen van verwarring, 

waardoor we onze vrijheid herwinnen. 

We gaan ons vele ongewone en onzichtbare fenomenen bewust worden, 

waardoor het leven op Moeder Aarde de vreugde gaat geven 

die ons zal inspireren om onze ware Zelf te herwinnen.OPLEIDING SJAMANISME

De dertien Oorspronkelijke Clanmoeders

Het Zusterschap van de dertien Manen

Het is een ware levenskunst om naast de huidige heersende wetenschap ons weer terug te gaan herenigen (verbinden) met het Hart en weer te gaan vertrouwen op die innerlijke en puur persoonlijke belevingswereld.

Dat de wetenschap heerst is goed, zolang we deze rationele wereld ons niet laten overheersen. De Maan refereert aan ons gevoel, wat in de moderne tijdsgeest geen vaste waarde meer heeft. Dit maakt dat we ons bij Volle Maan zo onzeker en zo onrustig kunnen voelen.

Elke Clanmoeder is een deel van die Oorspronkelijke Droom der Schepping. Zij zijn de Droom, die onze dromen tot leven wekken zodat we weer gaan geloven in het ´sprookje´ van de Eerste Wereld. De dertien Clanmoeders zijn ware Grootmoeders, die ons onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk willen bijstaan gedurende het leven, mits we het onszelf toestaan. Wij zijn namelijk eeuwig hun kinderen. Hun kracht is zo liefdevol en zo groots, dat wanneer we er ons niet bewust van zijn, dat ook de energie van volle Maan van invloed is op onze gemoedsrust. Als een Volle Maan ons ongemakkelijk maakt is de innerlijke rust betrekkelijk en een ´schijnvertoning´, waarmee we onszelf voor de gek houden door verschillende delen van het Zelf verborgen te houden. Het zijn deze gekwetste delen die we angstvallig in het donker verborgen houden, waar Grootmoeder haar liefde aan wil wijden. De ´ware´ liefde van Groot Mysterie veroordeelt niet één waarheid, waardoor we dus het recht hebben van bestaan, hoe waarlijk we ook op dat moment zijn. Dit is waarachtig liefhebben. Zodra we onze waarheid accepteren zijn we in staat deze waarheid te ontwikkelen.

Deze opleiding staat geheel in het teken van de dertien volle manen, de dertien Oorspronkelijke Clanmoeders. Het fenomeen ‘Waarheid’ die zij verkondigen zal betekenis krijgen als geen vaststaand feit, waarnaar we ons allemaal gelijkelijk dienen te gedragen. Elke Clanmoeder leert ons vele lessen, waardoor we de samenhang van innerlijke en uiterlijke tegenstrijdigheden beter gaan begrijpen. Dit begrip geeft op persoonlijk vlak een kracht, waardoor we durven te gaan kijken naar onze onvolkomenheden zodat we in staat zullen zijn om innerlijke vrede te scheppen en evenwicht kunnen bereiken.

Onze innerlijke belevingswereld zal aandacht krijgen waardoor we onze eigen Oorspronkelijke Droom weer gaan heinneren en we in staat zijn om deze bestemming te herkennen en vorm te geven. Door middel van onder andere trancereizen en rituelen keren we naar binnen om deze wereld weer gewoon te worden zodat deze puur persoonlijke dimensie weer deel kan uitmaken van het dagelijks leven. 
Zweethut - ceremonie
Gemengd en voor mannen 
in elke zweethut staat een dier centraal

Wat is een zweethut?

De zweethut ceremonie of in het Lakota "Inipi" is een zeer oud ritueel dat men praktisch over de hele wereld terugvindt. Zweten is een van de dingen die je in een zweethut doet, maar het is niet de reden dat je meedoet aan de ceremonie van de hut. Het doel van een zweethut is om het lichaam, de geest en de ziel te zuiveren zodat een nieuw zelfgevoel op je levenspad aanwezig kan zijn.

De tegenstijdigheid van het leven op Aarde heeft een wezenlijke functie, maar zolang deze kracht van polarisatie alle volken, geloofsovertuigingen en rassen de kinderen der Aarde verdeeld, worden we erdoor geteisterd. Zuiveren is van belang omdat onzuiverheden ongemerkt binnensluipen door de veelzijdigheid en alle mysteries van het leven. Dualiteit is de kracht op Aarde waardoor we kunnen kiezen om ons als individu te ontwikkelen. De vele volkeren, culturen, geloofsovertuigingen en religies maken het zeer ingewikkeld om geloof te hechten aan onze eigenheid van gevoelens en gedachten. Die zogenaamde overheersing van algemeen aangenomen opvattingen, afspraken, regels en wetten kunnen ertoe leiden dat we wantrouwend staan tegenover anderen en is de verleiding groot om andere gewoonten en houdingen af te keuren vanwege de bedreiging die ze vormen voor onze eigen individuele geloofssystemen. Die overheersing kan zelfs ontaarden in haat. Zuiveren is daarom zo belangrijk om ons te ontdoen van die negatieve energieën, zodat die ons niet langer beperken en gevangenhouden in de vicieuze cirkels van haat en strijd.


Voordat een zweethut wordt betreden worden de deelnemers gezuiverd middels salie- of cederrook, om onzuivere intenties weg te nemen zodat aan het potentieel van de ceremonie geen schade wordt toegebracht.

Wanneer de zweethut sluit met de gloeiende stenen in haar centrum en alle licht wordt tegenhouden, wordt zij de moederschoot. Dit wekt het gevoel van terugkeer naar de baarmoeder en verschaft de hut een veilige ruimte om alle dingen los te laten die in onze levens vast zijn gaan zitten. De temperatuur in de hut stijgt zeer snel, onze bloedstroom wordt opgejaagd en het zweten brengt een fysische zuivering op gang.

Daarmee komen onze angsten bovendrijven en worden we geconfronteerd met ‘vluchtgedrag’. Alhoewel we vrij zijn om de hut te verlaten als het echt niet meer gaat, is het de kunst om ons over te geven en in de spiegel te kijken van deze angsten, zodat we ons daarvan kunnen bevrijden.

De stoom die vrijkomt van het ‘Stenen Volk’ zal de leegtes die vrijkomen opvullen met hun eeuwenoude wijsheid.

Wat heb je nodig?

Daar we de hele dag buiten doorbrengen :

-- kleding aangepast aan de weersomstandigheden en die vuil mogen worden,

-- een paar stevige schoenen,

-- 2 badhanddoeken, een voor in de hut op te zitten en een voor na de ceremonie,

-- een grote fles water (veel drinken voor de ceremonie is aan te raden),

-- als het kan een dag van vasten en als het niet anders kan mag je een tussendoortje meebrengen,

-- een dunne omslagdoek waarmee we in de hut gaan.

Geen onderkleding of badpak want zij kunnen afklemmen. In het donker van de zweethut kan de omslagdoek eventueel af waardoor je volledig vrij bent om de ceremonie te ervaren.

Enkel uit gezondheidsredenen kunnen zwangere- en vrouwen tijdens hun maanstonden niet deelnemen aan de ceremonie. Ook wordt om deze reden deelname afgeraden voor mensen met hartproblemen.
Workshops Dromen verklaren

Als je je domen begrijpt, begrijp je jezelf.
Onthul de geheimen van je onderbewustzijn,
en ontdek de betekenis van de symbolen en tekens in je dromen.


Dromen zijn een manier om problemen te verwerken die je overdag ervaart. Ze leren je ook omgaan met nieuwe ervaringen. Ontdek hoe je de symbolen in je dromen herkent en hoe symbolen verborgen boodschappen kunnen onthullen. We gaan op onderzoek naar de boodschappen die ons uit liefde worden geschonken.

Het analyseren van dromen is een fascinerend proces dat veel onthult over je gedachten, gevoelens en de relatie met jezelf en anderen. Een droom is een weerspiegeling van je gedachten en de wereld om je heen. Het toont beelden en gevoelens over wat er is gebeurd, wat er gaat gebeuren en wat er zou kunnen gebeuren. Dromen laten onze wensen, verwachtingen en ambities zien.

Als we dromen zoeken we deels onbewust naar antwoorden en oplossingen voor alledaagse problemen. Als we geluk hebben kunnen we zelfs in de toekomst reizen en krijgen we een glimp te zien van de andere kant van onze horizon. Dromen zijn kleurrijk, informatief, vergezocht en soms volkomen belachelijk, doch deze informatie voegt een extra dimensie toe aan onze bewuste, wakkere leven. De informatie in onze dromen is vaak gecodeerd en lijkt daardoor verwarrend. Als we de informatie letterlijk nemen onthullen we niet de volledige betekenis.

Samen gaan we op een spirituele reis om jouw dromen inzichtelijk en begrijpelijk te maken. We gaan op ontdekking naar de symbolische betekenis van bijvoorbeeld dieren, voorwerpen en situaties van vliegen of van achtervolgingen. Hoe onwerkelijk dromen ook lijken, als ze eenmaal ontcijferd zijn geven ze antwoorden en lessen over onze gedachten en gevoelens in alledaagse situaties.

De magie van Dromen

Het analyseren van onze domen is een fascinerend proces dat veel onthult over onze gedachten, gevoelens en onze relatie met anderen. Een droom is een weerspiegeling van onze gedachten en de wereld om ons heen. Het toont beelden en gevoelens over wat er is gebeurd, wat er gaat gebeuren en wat er zou kunnen gebeuren. Dromen laten onze wensen, verwachtingen en ambities zien.

Als we dromen zoeken we deels antwoorden en oplossingen voor alledaagse problemen. Als we geluk hebben kunnen we zelfs in de toekomst reizen en krijgen we een glimp te zien van de andere kant van onze horizon. Dromen zijn kleurrijk, informatief, vergezocht en soms volkomen belachelijk, doch deze informatie voegt een extra dimensie toe aan onze bewuste, wakkere leven.Dromen helpen onszelf beter te begrijpen.

De sleutel tot het verklaren van dromen is het bestuderen van details,

want alles heeft een betekenis.Medicijnwandelingen

De Aarde,
is de plaats om op reis te gaan,
waardoor gedachten vorm krijgen,
en je gaat ontdekken wie je bent,
door te ervaren wat bij je past,
wat van jouw is,
en je bewust te worden,
wat je niet langer hoeft te (ver)dragen.

De natuur spreekt voortdurend tot ons.

De natuur is de krachtigste plek op Aarde voor magie en spiritualiteit, ze is een bron van inspiratie en een dimensie van onbaatzuchtigheid en onvoorwaardelijkheid. Hier vind je de meeste levenslessen en de meeste antwoorden over het leven. In de natuurlijke wereld vinden we de sleutel tot het samengaan van materie en spiritualiteit.

We kunnen er alle lessen leren als we in staat zijn waar te nemen in het Hier en Nu. De natuur leert ons kijken en zien wat voor de hand ligt, zonder vooringenomenheid. Zodra we kunnen waarnemen en zien wat er zich plaatsvindt, zullen gedachten ons steeds minder overheersen en zijn we vrij om de geschenken van het moment ten volle te benutten.

Een medicijnwandeling brengt ons dichter bij onze eigen natuur omdat elk natuurverschijnsel een reflectie is van onszelf.


Een Medicijnwandeling is een ontdekkingsreis door de natuurlijke wereld, waarin we leren om de geschenken waar te nemen die ons kracht en hulp geven en een voorbeeld zijn hoe we als mens met menselijke moeilijkheden kunnen omgaan. Als wij een wezenlijk deel zijn van de natuur is de natuur ook een wezenlijk deel van ons. Dit betekent dat de natuur, zoals we die buiten onszelf zien, dezelfde is als die binnen in onszelf aanwezig is. Deze verbondenheid is tijdloos en zonder besef van afstand en gefundeerd op liefde. Het doel van deze Medicijnwandeling is de ‘roep van de natuur’ te verstaan zodat we de signalen opmerken die ons als persoon willen helpen om evenwicht te creëren zodat we als mens in heelheid kunnen groeien.
Zelf je Dreamcatcher maken

Zodra je iets doet,
wat je nog nooit deed,
ben je vernieuwend,
en verwerf je wijsheid.

Een Dreamcatcher is een krachtvoorwerp, die onze droomwereld bewaakt door slechte en boze dromen te scheiden van goede en positieve dromen. Zijn functie is om ons te beschermen en om ervoor te zorgen dat onze slaap niet wordt misbruikt door slechte bedoelingen die rondzweven en meeliften op onze dromen. In feite is een Dromenvanger de poort van onderbewustzijn naar bewustzijn, waarin hij doorlaat wat goed en bruikbaar is. Zo kunnen bijvoorbeeld nachtmerries doorgang vinden maar wordt de energieën die de slaper omlaag halen van deze dromen weg gefilterd.

Als we slapen is er geen weerstand en geven we ons over aan het onderbewustzijn. Het onderbewustzijn is de plaats waar onze talenten liggen opgeslagen, die zijn omgeven door onverwerkte emoties. Dromen zijn boodschappen die we bij bewustzijn niet willen ontvangen omdat ze pijn doen, angstig maken of ons verontrusten. Daarom is het belangrijk om ons onze dromen bewust te worden en ze de waarde te geven door er aandacht aan te schenken.

Een eigengemaakte Dreamcatcher draagt de energie van liefde door de creativiteit van de maker. Deze energie zal doelgericht en onbaatzuchtig helpen met de verwerking van elke emotie, omdat deze emoties door het vervaardigen zich nestelen in de Dreamcatcher. Hierdoor wordt dit krachtvoorwerp de bondgenoot van zijn schepper en al zijn dierbaren.

Een Dreamcatcher bestaat uit een cirkel met daarbinnen het web van Spin. De ring versieren we met leder, veren en koorden en door het web rijgen we edelstenen. Elke Veer, elke steen en elk voorwerp heeft een symbolische betekenis omdat het een bondgenoot van de Natuurlijke wereld is. Het geheel wordt een Eenheid die gaat helpen bij de verwezenlijking van Heelheid. De Dreamcatcher mag boven het bed hangen of elders in de slaapkamer, maar mag ook eender waar in het huis hangen. Energie is tijdloos en vrij van grenzen waardoor een Dreamcatcher altijd verbonden blijft met hen, die hem in het Hart hebben gesloten.
DRUMCIRKEL en/of VUURCEREMONIE
overgangsritueel

Een overgangsritueel is een feest wat altijd een gemeenschappelijke aangelegenheid is, waardoor elk lid zich één voelt met de groep en er een saamhorigheidsgevoel ontstaat en in stand wordt gehouden. In elke ceremonie brand een Vuur omdat zijn spirit ons aan de thuisenergie herinnert. Een drumcirkel is het samengaan van trillingen waardoor genezing kan plaatsvinden.

Drumcirkel 


eenwording met jezelf


Rond het Vuur keren we naar binnen om ons op een creatieve manier af te stemmen op onze eigen muziek en dit lied ten gehore te brengen. 

Het Vuur zal elk 'vergeten' stukje verwarmen, 

wat in jouw licht zal uitgroeien tot- en bijdragen aan het lied van eenheid, 

zowel die van jezelf als die van de groep. 

Op een ontspannen wijze bespelen we onze Drum en zal jouw unieke tilling op een harmonieuze en 'natuurlijke' wijze gaan samenwerken met die van de anderen, 

waardoor liefde de cirkel zal vullen met de intentie om vernieuwing te brengen. 

Vuurceremonie

een overgangsritueel naar vernieuwing


Deze Vuurceremonie zal in het teken staan van weder-geboorte naar vernieuwing. Het Vuur zal ons brengen bij onze individuele talenten en kwaliteiten, en zijn dans weerspiegeld vreugde. De vreugde van ware liefde zal ons door onze angsten loodsen, zodat we de kracht van de verbondenheid van verwantschap gaan ervaren, die ons in staat stelt opgewassen te zijn tegen terugkerende teleurstellingen. Het Hart zal weer de rol gaan krijgen die zij al vanaf de oorsprong had, waardoor we weer ons eigen Vuur gaan voelen                                                                                                       en de weg vrij is om een hartverbinding aan te gaan met alle vormen van leven.
Inspiratiedagen

Gelijkgestemden bespreken levensvraagstukken

Veranderen is ingewikkeld en vaak erg verwarrend. Inspiratie zorgt ervoor dat we andere en nieuwe inzichten krijgen om ons te vernieuwen. Elk doel, elke stap daar naartoe en elke keuze op die weg worden bepaald in onze gedachten, voor dat we ons gedrag daarop afstemmen. Hierdoor kan een intentie, voorgevoel of eerste ingeving verwateren door de gesprekken in het hoofd, die rekening willen houden met anderen en die liever willen vasthouden aan oude vertrouwde gewoontes. Maar als we veranderen van inzicht waardoor we zelf willen veranderen, hoe komt het dan toch dat we op weerstand stuiten? Waar komen de angsten vandaan om ook werkelijk te veranderen? Het vergt moed om aan een persoonlijk transformatieproces te beginnen, maar het vergt nog meer moed en doorzettingsvermogen om nieuw gedrag en een nieuwe visie in praktijk te brengen. De ‘Inspiratiedagen’ zijn een bijeenkomst van mensen die een gelijkgestemd doel nastreven en die gelijkwaardig het pad van bewustwording bewandelen. Elke maand komen we op een zondagmiddag gedurende 5 maanden samen, om ervaringen uit te wisselen die inspirerend zijn voor onze persoonlijke vraagstukken. Elke aanwezige is vrij om een vraagstuk of een struikelblok bespreekbaar te stellen, waardoor we gaan zien wat we eerder niet zagen en bevestiging krijgen dat we op de goede weg zijn.

Dit zijn de onderwerpen die we gaan behandelen , in deze volgorde de komende 5 bijeenkomsten:

VERANDEREN, HOE DOE JE DAT?

Veranderen is misschien wel het moeilijkste in ons leven, omdat het een overgang is van oude, bekende gedragingen naar een nieuwe, onbekende manier van leven wat gepaard gaat met angsten.

OMGAAN MET VERLIES

Afscheid nemen kennen we allemaal. Verlies is een persoonlijke aangelegenheid die voor ieder mens een andere beleving geeft. Verlies en afscheid gaan samen als het om een hartsaangelegenheid gaat, maar hoe draag ik dat verdriet, als het zo moeilijk bespreekbaar is?

LEVEN MET ANGST

Angst is een verzameling voor emoties en gedachten, die zo beklemmend werken, dat we als het ware worden ‘gedwongen’ om te vluchten of te strijden.

EMOTIES HERKENNEN EN ERMEE OMGAAN

Emoties komen en gaan, onaangekondigd en doorgaans als we ze niet kunnen gebruiken. Door de toekomst te controleren, proberen we te voorkomen dat we verrast worden door emoties waar we geen raad mee weten.

HET LEREN UITEN VAN GEVOELENS

Gevoelens zijn als het water, een onophoudelijke stroom van komen en gaan, die ons leven overspoelen met informatie waar we vaak geen weg mee weten. Gevoelens onder woorden brengen is ingewikkeld, moeilijk en ogenschijnlijk onmogelijk. 

Open je Hart
de weg van de ware Krijger, die zijn zachte kracht ontmoet