Wapiti

De kracht van Vriendschap

Persoonlijke begeleiding bij transformatie

Soulcoaching

Zie wie je nu bent,

En wordt je bewust,

Hoe veel meer je in wezen bent.

Op een bepaald moment kan de vraag reizen naar de betekenis van het leven en onze rol in dit geheel. We zijn dan in een fase gekomen dat we verlangen naar ‘meer’. De genoegens tot dusverre zijn niet meer bevredigend en geven geen ware betekenis meer aan de diepgang van onze gevoelens. Een leegte is zich aan creëren die als een hinderlijke klaagzang onze dagelijkse patronen belast. Verlangens en wensen die naar boven komen kunnen we niet verwezenlijken omdat we doorgaans vast zitten in patronen, die die verlangens vaak als ‘egoïstisch’ en ‘niet te realiseren’ bestempelen. Ook zijn we niet gewend om veranderingen door te voeren door onbegrip en afkeuring van de wereld om ons heen.

Hulp vragen bij hartsaangelegenheden vergt moed, omdat we ons kwetsbaar maken door je open te stellen voor vele afkeurende gedachten die een onbestendig en slecht gevoel geven. Deze gedachten komen van het brein, die conservatief is en alles het liefst wil laten zoals het is. Hij is gewend te overleven in verwarring, afkeuring en liefdeloosheid en heeft daarvoor vele patronen gecreëerd die het leven controleren en die dus niet van verrassingen houdt. Het Hart is zijn tegenpool die wil leven. Het Hart is vrij en niet belast met gedachten en angsten, ondanks dat daar alle niet verteerde ervaringen liggen opgeslagen. Het Hart is niet veroordelend omdat zij onvoorwaardelijk liefheeft. Vanuit deze onverwerkte ervaringen, die we ‘kwetsuren’ noemen, komen onze verlangens, dromen en wensen. Onze wensen en verlangens zijn signalen van de talenten die liggen opgesloten in de kwetsuren die we gedurende het leven opliepen. Elke talent is de kern van een kwetsuur die onaangeroerd in het Hart ligt opgeslagen, omdat we ons patronen hebben eigen gemaakt om de pijnen van deze kwetsuren niet elke keer te hoeven voelen. Deze patronen willen het leven controleren en laten zien dat we op bepaalde vlakken in vicieuze cirkels ronddolen. Hoe hard we ook ons best doen en hoe veel moeite we ook doen om alles te begrijpen, keer op keer blijkt onze zoektocht te stranden en stapelt onvrede zich op met als gevolg dat hoop vervliegt. Om hoop terug te brengen, zodat we van ‘overleven’ naar ‘leven’ kunnen overschakelen is hulp een normaal menselijk gegeven. Met een bescheiden Hart bied ik je mijn hulp aan door licht in het donker te laten schijnen en een andere visie te geven op percepties, die zich hebben ontwikkeld vanuit een onbewust overlevingsmechanisme.

Je bent ongekend (veer)krachtig,

met een onbeperkte diversiteit aan talenten,

als je gaat geloven,

in de heelheid van jezelf,

en je het jezelf toestaat,

jouw gehele zelf lief te hebben,

zodat je jouw talenten kunt aanvaarden.

Het vergt moed en nederigheid om hulp te vragen, zeker in een maatschappij die ons leert om zelf alles uit te zoeken en op eigen benen te staan. Hulp wordt daardoor vaak gezien als onvermogen en gevoed door het ‘brein’, die ons inprent dat we toch niet ‘gek’ zijn. Niets is minder waar. In wezen betekent het sjamanisme: ‘Gebed’. Gebed is een vorm van communicatie waarbij we hulp, advies en begeleiding vragen aan de ‘grotere kracht’, die we ‘God’ noemen. We zijn nu eenmaal niet op Aarde geschapen om alles alleen uit te zoeken; we hoeven niet het wiel uit te vinden omdat het al bestaat. Het grootste fundament van het leven is verwantschap. Verwantschap is broeder- en zusterschap wat is gebaseerd op liefde. In deze Eenheid delen we ervaringen uit om geïnspireerd te worden het eigen pad inzichtelijker te maken. Dit betekent dat we juist mensen om ons heen nodig hebben die durven vertellen over hun ervaringen en over hun persoonlijke ‘kruistocht’. Dit impliceert namelijk dat ze met hulp op eigen kracht een verandering hebben weten te bewerkstelligen, die er misschien in eerste instantie hopeloos uitzag, maar die toch rijkdom bracht. Het zijn al die overgangen die om hulp vragen om kracht, inspiratie en inzicht te geven in de moeilijke perioden tijdens het proces van transformatie. Het leven op Aarde is namelijk bedoeld als een weg om onszelf steeds beter en diepgaander te leren kennen, dus bedoeld als een ontdekkingsreis naar verborgen talenten.

Zonder oordeel en met mededogen luister ik naar je verhaal en verplaats ik me in elke reis die nog een open einde heeft. Elke onverteerde ervaring die nog ‘parten’ speelt is namelijk nog niet af en maakt het leven, door dit open einde, zwaar omdat die ervaring blijft vragen om afgemaakt te worden. Met de Drum begeleid ik je naar de veiligheid van je centrum, om daar de ervaringen vanuit een ander (dag)licht te benaderen. Via een gesprek op basis van gelijkwaardigheid krijgt elke onvolkomen indruk de waarde die het verdient, waardoor de overtuiging of perceptie van die indruk een ander gezicht krijgt en eigenwaarde zal groeien. De medicijnkaarten die ik gebruik geven als een tastbare hulpbron inzicht in de kwaliteiten die voorheen ondergeschikt waren aan de gewoontepatronen die het leven beheersten. De dieren die zich hierbij tonen zullen je gids zijn en je begeleiden in het dagelijks leven om je te helpen veranderen. Tegelijkertijd geef ik uitleg over de kwaliteiten van de dieren die zich aandienen als gids, zodat je je geholpen voelt op een niet zichtbare maar voelbare manier.

Het transformatieproces kan om meerdere gesprekken vragen omdat niets op zich staat en alle facetten in elkaar overlopen. De zoektocht, de wegen die je meerdere malen hebt bewandeld hebben gevoelservaringen gegeven die niet afdoende blijken te zijn. Het leven is ook niet bedoeld als zoektocht omdat we daarvoor te klein en nietig zijn en eenvoudigweg niet kunnen weten waar en waarnaar we moeten zoeken. Alles wat we weten is goed maar er is veel meer wat we niet weten en dat is ook goed. Het leven zelf zal ons alles brengen wat we niet weten en daarvoor hoeven we ons alleen maar open te stellen. Dit betekent dat het leven vol geschenken, of anders gezegd: vol verrassingen zit die ons worden gegeven om dichter naar onze ware essentie te kunnen groeien.

Het ingewikkelde hierbij is, dat we niet iets nieuws moeten leren want dat willen we maar al te graag, maar dat we iets wat we ons eigen hebben gemaakt moeten afleren en moeten loslaten. Met veel liefde help ik je bij dit proces van veranderen, waarvoor ik de natuur als voorbeeld neem om je verwarring te ontrafelen en je weer op weg te helpen.

Wanneer een emotie opspeelt,

of je je persoonlijk aangevallen voelt,

is het die emotie,

of dat gevoel,

die om aandacht vragen,

en genezen willen worden.