Wapiti

De kracht van Vriendschap

een persoonlijke Dreamcatcher!

Veroordeel je gedachten niet,
want die komen voort uit een periode,
dat je moest zwijgen en gehoorzamen,

en elke gedachte is de voorbode van vele wensen,

verpakt in onze dromen.

Een Dreamcatcher is een krachtvoorwerp die bestaat uit een cirkel met daarbinnen het web van spin. 
Origineel bestaat de cirkel uit Wilgentakken. de Wilg is de Boom van Liefde. Aan een Dreamcatcher worden veren, edelstenen, kralen, hout en andere voorwerpen bevestigd om de krachten van deze bondgenoten met die van de Dreamcatcher te bundelen.
Bondgenoten zijn behalve versieringen delen van andere levensvormen zoals de veren van vogels. Een veer bijvoorbeeld herbergt de volledigheid aan krachten van de vogel die hem droeg. Dit is vergelijkbaar met een spiegel die in stukjes breekt. In elke stukje spiegel blijven we onze volledige Zelf zien. Stenen zijn het oudste volk op Aarde die ook een Ziel hebben, waardoor zij ons vele wijsheden te vertellen hebben.
De Indianen beschouwen elk levend wezen als hun gelijke die respect verdient zoals zij zelf gerespecteerd willen worden. Elk Schepselwezen heeft een Ziel en wordt geschapen uit Groot Mysterie, wat ons allemaal tot verwanten maakt. Elke Ziel is gelijk en alleen de verschijningsvormen verschillen. Indianen zien elke andere verschijningsvorm als leermeester, omdat zij ons iets anders en iets nieuws te brengen hebben. De dieren, maar ook de stenen hebben een Ziel wat een energetische verbondenheid aangeeft tussen mens en alle andere levens. Deze verbondenheid maakt ons allemaal tot bondgenoot om elkaar op Aarde naar een ‘Hoger’ plan te tillen.  
De cirkel staat voor de oneindigheid van het leven en het web van een Dreamcatcher staat symbool voor de vele wegen die we bewandelen. Een Dreamcatcher is een weerspiegeling van het Medicijnwiel. De cirkel is ‘The Circle of Life’ waarin elke Ziel een unieke plaats heeft. Elke cirkel omvat ‘alles Wat Is’, wat door Grote Geest is geschapen en wat ons tot broeders en zusters maakt.
Voor ieder Mens is het web van het leven bij de geboorte reeds geweven. Alles is voorbestemd en heeft een doel. We hebben allemaal unieke talenten en gaven, die bedoeld zijn om ze ons bewust te worden. Daarvoor hebben we vele wegen nodig om bij onze krachten te komen en ze te accepteren zodat we ze kunnen ontwikkelen.
Een Dreamcatcher is een verlengstuk, een instrument van Groot Mysterie, waardoor elke duistere kracht wordt opgelost in het licht van liefde. Dromen zijn boodschappen die verlichting brengen in de duistere gebieden van ons leven en daarom belangrijk in ons leven.
Een Dreamcatcher is een bewaker van schoonheid, die de beangstigende duisternis weghaalt rond ervaringen zodat we de moed hebben om alle soorten van dromen te ontvangen en ze te bewaren. Het is namelijk belangrijk dat we ze onderzoeken om bij hun lessen te komen. De lessen die worden gegeven via dromen zijn zogenaamde wegwijzers op de wegen die we bewandelen. We gaan allemaal op een eigen manier om met angsten en angstige ervaringen. Onbewust zetten we ons over die gevoelens heen om te blijven doen wat we doen. Het proces wat hierdoor onbewust plaatsvindt is, dat we blijven rondlopen met die angsten zonder dat we in de gaten hebben hoezeer ze ons beperken. Dromen zijn wezenlijke geschenken om deze onbewuste processen ons bewust te maken. Deze bewustwording is zwaar en kan levensbedreigend zijn. Een Dreamcatcher neemt de zware en zwarte lading weg van zogenaamde 'slechte' dromen. Het zijn dan de zuivere boodschappen die ons bereiken tijdens onze slaap. Dit neemt niet weg dat dromen ons dan nog angst in kunnen boezemen. Dit is nodig omdat we toch  datgene wat we vrezen onder ogen moeten komen om te ervaren dat angsten hersenspinsels zijn, die voortkomen uit diep verdriet. 

De Dreamcatcher die ik maak stem ik geheel af op de Ziel waarvoor ze is bestemd.
Tijdens het vervaardigen hiervan begeef ik me in jouw energie om deze af te stemmen op je kwetsuren, angsten, talenten en kwaliteiten. Ik maak contact met je innerlijk kind die me uit eerste had aangeeft welke noden en vormen van genezing hij of zij nodig heeft. Zo ook wordt er van ‘Hogerhand’ bepaald welke bondgenoten je Dreamcatcher gaan verrijken en versieren. Ik heb een groot assortiment aan veren, edelstenen en bondgenoten waaruit ik kan kiezen. In een persoonlijk gesprek verbind ik me met je wezenlijke Zelf en krijg ik aangereikt welke bescherming je nodig hebt en welke krachten daarvoor dienst kunnen doen. Ik krijg zicht op de spirits die u bescherming gaan bieden tegen de negativiteit van ‘boze’ dromen. Tijdens het vervaardigen van je Dreamcatcher, wat enkele weken in beslag neemt begeef ik me elke keer terug naar de stilte van mijn Hart om me opnieuw met je te verbinden. Zo wordt er van ‘Hogerhand’ bepaald welke bondgenoten je Dreamcatcher gaan verrijken en gaan versieren. Deze begeleiding is erop gericht om je te beschermen.
Een Dreamcatcher werkt niet alleen ‘s nachts gedurende onze slaap maar ook overdag tijdens onze dagdromen. Elk moment van stilte zullen haar krachten je terzijde staan en je beschermen tegen negativiteit die we niet begrijpen. Alles bestaat uit een energieoverdracht. Zoals een droom een intentie heeft zo worden deze intenties als energieën opgevangen in je Dromenvanger. Een Dreamcatcher brengt deze onzichtbare wereld van energieën dichterbij, of je het nu gelooft of niet. Onze wereld is gecreëerd uit liefde en omdat liefde onvoorwaardelijk is, is wat we geloven van ondergeschikt belang. Het is de waarlijke zorg van Vader Hemel en Moeder Aarde die ons beschermt tijdens onze reis op Aarde.  
Ik beschrijf in een boekwerk elke veer, elke edelsteen en elke andere bondgenoot die wordt verwerkt in de Droomvanger.
Een Legende over de Dreamcatcher

Lang geleden toen de wereld nog jong was had een oude spirituele Lakota leider een visioen. In dit visioen verscheen Iktomi, de geest van de wijsheid in de gedaante van een spin. Iktomi sprak met hem in een geheime taal die alleen de spirituele leiders konden begrijpen. Tijdens dit gesprek begon de spin een web te spinnen in een hoepel versierd met veren.
Hij vertelde het verhaal over de cirkel van het leven, hoe we beginnen als kinderen en hoe we opgroeien tot volwassenen. Uiteindelijk worden we oud waarna we weer als kinderen verzorgd moeten worden zodat de cirkel weer rond is. Maar, zei Iktomi, in iedere cirkel van het leven spelen er veel krachten, sommige zijn goed en sommige zijn slecht. Als je naar de goede krachten luistert, zullen ze je in de goede richting leiden, maar de slechte krachten zullen je beschadigen en in de verkeerde richting sturen. Toen de spin uitgesproken was gaf hij de Lakota het web en zei: 'Zie het web is een perfecte cirkel. Gebruik het web om jezelf en je volk te helpen om goed gebruik te maken van de goede ideeën en dromen. De dreamcatcher zal de goede ideeën en dromen vangen en vasthouden, en de slechte door het web laten ontsnappen'. De Lakota ging terug naar zijn mensen en vanaf die tijd gebruiken ze de Dreamcatcher als een vast onderdeel van hun leven. Het hangt boven hun bed en in hun huizen om hun dromen te vangen en vast te houden en hun kinderen te beschermen tegen boze dromen.

Je kwam naar de Aarde met een Droom,
die als een hartsverlangen,
blijft wachten,
totdat je weer in haar gaat geloven.

Looking For North
INDIANS' SACRED SPIRIT
-4:19