Wapiti

De kracht van Vriendschap

Wat is een sjamaan?

Een sjamaan,
is bereid in de spiegel te kijken,
om elke angst en elke schaduw van het stoffelijk leven te ontmoeten,
en deze te genezen.

 Doordrongen zijn van licht is de pure goddelijke liefde van verlichting.
In elk mens huist het krijgerschap van een sjamaan. 
We zijn allemaal in staat om ons eigen duister het hoofd te bieden,
en onze gekwetste delen te genezen. 

Een sjamaan is een genezer. Het verschil tussen een healer en een sjamaan is, dat een healer werkt met de goede krachten om genezing van lichaam, geest en ziel van een ander te bewerkstelligen. Een healer maakt geen gebruik van de krachten van de schaduw om genezing te bereiken. Een healer werkt in het licht van Liefde. Een sjamaan is een healer die het duister van de onderwereld binnengaat om de schaduwen en het kwaad van anderen het hoofd te bieden en deze te genezen. Hij of zij werkt in het licht van Liefde in het donker. Hij brengt licht in de duisternis van anderen en verdrijft daardoor kwade geesten, zeker als deze karmisch zijn. Hij kan op succesrijke wijze met alle krachten van de duisternis omspringen en is als enige in staat om alle soorten zwarte energieën te transformeren.
Een sjamaan is naar de poorten van zijn of haar eigen persoonlijke ‘hel’ gegaan en is er vervolgens binnengegaan, om het hele scala van doden van een sjamaan te onderzoeken en te doorleven. Hij heeft zijn zelfgeschapen angstdemonen, waanzin, eenzaamheid, eigendunk, verleidingen en verslavingen onder ogen gezien en overwonnen. Een sjamaan heeft door zijn voorliefde voor het duistere een onbevreesde toegang tot het donker en voelt er zich zelfs thuis. Deze taak is een zielsbestemming, die hij al vanaf de geboorte in zich draagt. 

Het werk van een sjamaan is onzichtbaar en vindt plaats op onbewust niveau, wat het donkere gebied is van de Ziel. Alle doden die hij sterft vormen het natuurlijke pad naar inzicht en het sterker maken van het Zelf. In stilte reist hij naar de baarmoederschoot van de Ziel, het krachtcentrum van elk mens. Hij is één met de onzichtbare wereld van de spirits omdat ze deel zijn van hem. Tijdens zijn reizen naar de Ziel laat hij zich door hen leiden en begeleiden om genezing te brengen in de vele stukjes onbegrepen Hartzeer. Een sjamaan staat open voor alle spirits, die op een reis verschijnen. Hij is zich bewust dat wij als mens niets weten, waardoor hij zich volledig kan overgeven aan de begeleiding van ‘hogerhand’. Wanneer de sjamaan nog denkpatronen heeft, kan de zuivere ongesproken taal met de spirits verkeerd gekleurd worden en dus niet begrepen. Een sjamaan ziet elke lichamelijke en geestelijke chantage en elke vorm van beïnvloeding. 
Zijn diepe gevoel voor gelijkheid erkent de Duivel als zijn gelijke en als even waardevol als Grote Geest. Hiermee ontneemt hij van het kwade elke vorm van macht, zodat het goede weer zichtbaar wordt, vertrouwen krijgt  en gevoed kan worden als kracht. Elke demon is welkom in zijn midden en zal benaderd worden als waardige opponent.
Voor een sjamaan is de wereld van het duister zijn werkgebied en hij beleeft het donker als het licht. Hij kent geen vrees en is bereid zijn leven te geven, zodat nieuwe leven kan vootleven en groeien. Deze vorm van vrijheid onderscheid hem of haar omdat er in zijn wezen geen gehechtheid, geen verlies, geen afsplitsing bestaat en er alleen sprake is van Eenheid. Zijn rotsvast geloof in de rechtvaardigheid van liefde geeft elke waarheid en elke vorm van bestaan een gelijk draagvlak. Dit geloof is zijn innerlijk Vuur wat hem bescherming biedt tijdens zijn geestelijke reizen. Hij heeft zijn ego afgelegd en zijn leven toegewijd aan de onvoorwaardelijke liefde van Groot Mysterie. Alle grenzen in hemzelf heeft hij vernietigd waardoor er niets meer begrensd is, niets vreemd voor hem is en alles mogelijk is. Door zijn grenzeloos vertrouwen in Grote Geest krijgt elk taboe, elk geheim en elke duistere verleiding zijn volle aandacht, zodat het licht de duisternis verdrijft en elke Ziel weer kan gaan stralen zoals het is voorbestemd. 
                                                                In het licht van de liefde kan duisternis niet bestaan.

Een ware sjamaan hoeft niet aan te kondigen of te spreken dan wel op te scheppen over wat hij doet. Hij werkt in stilte en nederigheid, omdat hij weet wat hij in de ogen van Groot Mysterie waard is. Meningen van anderen hebben geen invloed aan zijn diepe zelfgevoel van de heelheid der Schepping. Het donker en het duister zijn de plaats van vergetelheid en verdoemenis, waardoor dit het werkterrein is van het kwade. Door de vele doden die de sjamaan is gestorven is het voor hem een waarheid, dat we alleen in het donker verlichting en helderheid kunnen bereiken. Hij kent uit eerste hand de pijnen en de eenzaamheid die het kosten, om aan de wurggreep van innerlijke duisternis te ontkomen. In de donkere stilte onder de oppervlakte ontspruit elke geboorte. Elk zaadje ligt klaar in de donkere leegte van de Ziel. De zaadjes zijn alle talenten, gaven en kwaliteiten, die liggen verborgen in de vele kwetsuren die het leven hebben gebracht. Elk zaadje heeft aandacht, verzorging en voeding nodig en dit brengt de sjamaan, omdat hij een vurig geloof heeft in een leven in de dood en dat hij zich niet laat beïnvloeden door het schrikbewind van deze kracht. Een sjamaan gaat hén voor, die bereid zijn om een geestelijke dood te sterven zodat zij kunnen weder-geboren worden en nieuw leven mogelijk wordt. Elk mens is zijn of haar eigen sjamaan omdat we alleen zelf, ook al is het met hulp, het donker van onze leegte moeten binnen gaan om te kunnen  groeien. 
Mijn diepe geloof in de liefde van het Grote Mysterie geeft mij de kracht om Zijn woord te verspreiden. Mijn ervaringen wil ik delen, zodat anderen het wiel niet meer hoeven uit te vinden en in beweging kunnen blijven. Onder begeleiding van grote Geest mag ik helpen om heel te maken wat kapot is gemaakt en kan ik onder begeleiding van vele spirits elke verwarring ontrafelen. Mijn Vuur zal aanstekelijk werken, zodat het vuur van je Hart je de kracht en de wil geven om het proces van transformatie te volbrengen.  
De liefde die de Ziel verlicht kan overweldigend en tegelijkertijd confronterend zijn, omdat je je weer bewust wordt wat al zo lang vraagt om te voorschijn te komen en verlangt naar opheldering. Ik zal je begeleiden zolang als nodig is en van me wordt gevraagd.
Ik stem me af op de trilling van jouw Hart en geef me over aan haar tempo, zodat we samen de dans des levens kunnen dansen. Liefde wil genezen zodat het Hart weer in staat is om anderen voor te gaan op hun weg naar genezing. 

Alles wat we van onszelf niet accepteerden omdat anderen dit voorschreven,  hebben we verbannen naar de kerkers van ons Zelf, omdat onze schaamte het daglicht niet kon verdragen. Het vergt geloof, moed en wilskracht om jezelf te confronteren met datgene, wat diep verborgen ligt. Het zware en confronterende bestaat uit het gegeven, dat we vaak niet meer weten wat we hebben verborgen omdat het er al zo lang ligt. Er is vertrouwen nodig in ons bestaan als wezenlijk deel van de schepping en veiligheid in de liefde van onze Schepper, om te volharden in een innerlijke reis naar bewustwording. We zijn opgevoed met wat kan en wat goed is en met wat niet kan en dus fout is. Overtuigingen en principes zijn het werk van mensen en gemaakt om ons in een hokje te plaatsen. We zijn zelf in een hokje gekropen en onszelf daarmee gevangen gezet. Nu mogen we ook op eigen kracht weer tevoorschijn komen. Het zal tijd vergen om vertrouwd te geraken met deze nieuwe onbegrensde wereld van Groot Mysterie……
Dan breken we uit onze ketenen en bereiken we vrijheid en kunnen we naar hartenlust stralen en zal het donker vervagen als sneeuw voor Grootvader Zon!

                                                                         Het licht dat een sjamaan omringt is zijn bescherming, 

                            waarmee elk taboe, elk geheim en elk verborgen talent naar de oppervlakte wordt gebracht.


Taboes bestaan niet, alleen in onze gedachten. 
In het donker heeft elke waarheid vele levens en 
in het licht heeft de waarheid haar eigen leven.