Wapiti

De kracht van Vriendschap

Soul Retrieval


Sjamanistische Healing

Geïnspireerd door Alberto Villoldo


Het terughalen van verloren Zielsdelen

Jouw schoonheid 
ligt in het heden,
als je ziet wat je niet wil zien.

Soul Retrieval is het afreizen naar de ziel, om ‘verloren’ zielsdelen in je wezen terug te brengen.

Deze verloren delen zijn niet weg en bevinden zich ook niet ergens buiten je of ergens ver weg. elke deel van jouw zelf, dat zich van jouw heelheid, na wat er ook is gebeurd, afsplitst, wordt in liefde gekoesterd en door die liefde in leven gehouden, tot het moment dat jij er klaar voor bent om je met jezelf terug te herenigen. Dat moment staat los van tijd en kan in elk leven plaatsvinden. Het verloren zielsdeel is niet gebonden aan de druk van tijd. 

Als mens is het onvermijdelijk dat je in aanraking komt met ‘trauma’. Een trauma is een ingrijpende gebeurtenis, die door onwetendheid (het onbewuste deel van jouw zelf) zoveel angst kan inboezemen, dat een deel van de ziel zich uit zelfbehoud afsplitst om de pijn niet ten volle te moeten ervaren. Dit fenomeen wordt ‘zielsverlies’ genoemd. Het afgesplitste zielsdeel keert terug naar huis, waar het in liefde wordt gekoesterd, tot het moment daar is, dat jij klaar bent om af te reizen naar dat deel en het terug met jouw Zelf te verbinden.

Zielsverlies is een beschermingsmechanisme, dat maakt dat het bewustzijn niet rechtstreeks aan grote pijn of trauma wordt blootgesteld. Het is eigen aan het mens-zijn en zorgt ervoor dat de gezondheid van de ziel en de psyche zo goed mogelijk bewaard blijft door zich terug te trekken in een andere wereld op de momenten van extreme druk. In veel gevallen zal dit zielsdeel spontaan terugkeren wanneer de omstandigheden weer veilig zijn. Deze spontane Soul Retrieval komt ook vaak voor wanneer mensen innerlijk healingswerk verrichten en zich opnieuw verbinden met hun emoties. Levenskracht en dieper liggende innerlijke motivaties zijn hiervan de vruchten. Het probleem ontstaat echter wanneer dit deel van de psyche of de ziel niet spontaan terugkeert en de toevlucht blijft zoeken in die andere wereld. Je voelt dan dat je niet meer de oude bent, alsof er een stuk van jezelf verloren is gegaan; geen deel meer van je uitmaakt. Deze afsplitsing van de ziel noemt men in de psychologie: ‘dissociatie’. Je kunt het afgesplitste zielsdeel voelen, wanneer je een diep ‘geworteld’ gevoel van binnen hebt, maar dat het je niet lukt om erbij te geraken.

Wat is zielsverlies?

Wanneer je een traumatische gebeurtenis meemaakt, dan kan een vitaal deel van je essentie, van je ziel, zich afscheiden. Je sluit je dan onbewust (automatisch, als een menselijke reactie) af om niet de hele lading van fysieke en emotionele pijn te hoeven voelen. Dat noemen we zielsverlies.

Soms kun je ook zielsverlies ervaren doordat je een deel van je vitale essentie aan iemand anders hebt gegeven. Of toegestaan hebben dat iemand anders het heeft afgenomen (Denk daarbij aan een gelofte aan God tijdens een leven, in dienst van het Christendom). Dit kan gebeuren met de gedachte, dat je jezelf of iemand anders helpt, door macht die op je wordt uitgeoefend of om liefde te verkrijgen. Doorgaan heb je geen herinneringen aan het deel van jouw ware zelf dat verloren ging. Gaandeweg je leven verlies je delen van je ziel – cruciale, essentiële delen van jezelf, die jou van leven en vitaliteit voorzien. Dit ontstaat door een ongeluk, overlijden van geliefden, mishandeling, verbroken relaties, misbruik, en andere ingrijpende ervaringen en trauma’s. Soms geef je zielsdelen vrijwillig weg, of ‘verkoop’ je, bewust of onbewust, je ziel. Je kunt dit herkennen in een situatie, waarin je niet helemaal jezelf was. Je wordt dan als het ware geleefd.

Wanneer je een groot zielsdeel, of meerdere zielsdelen verloren hebt, ben je niet in staat je leven ten volle te leven – volgens de sjamanistische zienswijze leidt zielsverlies uiteindelijk tot ziekte (mentaal of fysiek), en in extreme gevallen tot de dood.

Het terughalen van een zielsdeel

 

Het terugbrengen van een verloren zielsdeel vindt plaats via een trancereis. Onder begeleiding van de drum begeleid ik je naar je ziel, om daar contact te maken met een verloren gegane zielsdeel, wat op dat moment van toepassing is. Jij, als hulpvrager, bent degene die jouw zielsdeel terughaalt, maar het zielsdeel zelf bepaalt of het mee teruggaat. Dit is afhankelijk of jij er klaar voor bent en of het zielsdeel zich veilig voelt.

Belangrijk hierbij is te realiseren dat je als mens niet altijd klaar bent om zomaar alle zielsdelen terug te integreren in je leven. Wanneer zielsdelen worden teruggehaald wordt dit vaak ervaren als zeer heilzaam. Het is alsof je letterlijk meer van jezelf terugkrijgt. De reden hiervan is dat elk verloren zielsdeel een wezenlijk deel is van jouw heelheid. Jij bent dus dat zielsdeel, alleen ben je nu volwassen.

Anderzijds kan het ook zijn dat met het terugkeren van een zielsdeel dat vertrok tijdens momenten van trauma, ook gevoelens van verdriet of onmacht terugkeren, die om verdere Healing vragen. Hier is dan tijd en innerlijke zorg voor nodig om genezing te brengen en dit deel van jezelf te integreren.

Een andere cruciale factor is dat de condities, die maakten dat het zielsdeel vertrok, ondertussen veranderd zijn. Zo kan bijvoorbeeld een zielsdeel dat vertrokken is, omdat het misbruik en geweld ervaarde, niet terugkeren wanneer de leefsituatie nog steeds onveilig is. In dit voorbeeld zal de eerste stap het terugwinnen van kracht zijn, om van daaruit de nodige stappen te zetten om fysieke, emotionele, mentale en spirituele veiligheid op te bouwen.

Het herwinnen van je Heelheid


Soul Retrieval, het terughalen van die essentiële, vitale energie is een oude sjamanistische methode. Het s een proces waarin je deze delen van de ziel weer in je leven leert te integreren. Dit proces heeft veel consequenties voor je leven. Je gaat bewust op onderzoek naar je angsten en emoties, waardoor je hen kunt loslaten. Ook ongezonde bindingen worden losgelaten wat er voor zorgt dat je leven een andere wending zal gaan krijgen.

Wanneer je een diep en intens gevoel ervaart waar je de vinger niet op kunt leggen, is een Soul-Retrieval een mogelijkheid bij uitstek om op onderzoek te gaan in de onbewuste dimensie van jouw ziel. De kern, dat gevoel, is omgeven van emoties ten gevolge van ervaringen die geen herinnering dragen vanwege vele oorzaken. Die kern bevat een persoonlijk talent. Door dat verlies voel je jezelf onvolledig en twijfel je aan jezelf.


Door samen een trancereis te maken gaan we voorbij aan de vele emoties, die je te pas en te onpas overvallen, zonder te weten waar ze vandaan komen. We reizen naar de herinnering, waar jouw zielsdeel wacht op jouw aandacht. Wanneer je je bewust bent van een bepaald zielsdeel, zullen veel puzzelstukjes op zijn plaats vallen en je levenskracht aanwakkeren.

Voor dat we samen op reis gaan wordt de dimensie van de ziel uitvoerig besproken en wat je kunt verwachten. Persoonlijke begeleiding wordt gewaarborgd door de sacrale setting, waar de Soul-Retrieval plaatsvindt, namelijk in de Tipi.

Schroom niet als het Vuur binnen in je is gaan branden en je interesse is gewekt. Heb jezelf lief en neem contact met me op. Een nieuwe wereld zal verrijzen waarin jij de hoofdrol speelt.