Wapiti

De kracht van Vriendschap

Zelf je eigen Dreamcatcher maken
op zaterdag 18 juli 2020

Je eigen creatie toont je ware kracht,

die de liefde voor jezelf ontwikkelt,

waarin jij jezelf vorm geeft,

als bescherming

wat nog geen vorm heeft.

Een Dreamcatcher is een krachtvoorwerp, die onze droomwereld bewaakt door slechte en boze dromen te scheiden van goede en positieve dromen. Zijn functie is om ons te beschermen en om ervoor te zorgen dat onze slaap niet wordt misbruikt door slechte bedoelingen die rondzweven en meeliften op onze dromen. In feite is een Dromenvanger de poort van onderbewustzijn naar bewustzijn, waarin hij doorlaat wat goed en bruikbaar is. Zo kunnen bijvoorbeeld nachtmerries doorgang vinden maar wordt de energieën die de slaper omlaag halen van deze dromen weg gefilterd. Als we slapen is er geen weerstand en geven we ons over aan het onderbewustzijn. Het onderbewustzijn is de plaats waar onze talenten liggen opgeslagen, die zijn omgeven door onverwerkte emoties. Dromen zijn boodschappen die we bij bewustzijn niet willen ontvangen omdat ze pijn doen, angstig maken of ons verontrusten. Daarom is het belangrijk om ons onze dromen bewust te worden en ze de waarde te geven door er aandacht aan te schenken.

Een eigengemaakte Dreamcatcher draagt de energie van liefde door de creativiteit van de maker. Deze energie zal doelgericht en onbaatzuchtig helpen met de verwerking van elke emotie, omdat deze emoties door het vervaardigen zich nestelen in de Dreamcatcher. Hierdoor wordt dit krachtvoorwerp de bondgenoot van zijn schepper en al zijn dierbaren.

Een Dreamcatcher bestaat uit een cirkel met daarbinnen het web van Spin. De ring versieren we met leder, veren en koorden en door het web rijgen we edelstenen. Elke Veer, elke steen en elk voorwerp heeft een symbolische betekenis omdat het een bondgenoot van de Natuurlijke wereld is. Het geheel wordt een Eenheid die gaat helpen bij de verwezenlijking van Heelheid. De Dreamcatcher mag boven het bed hangen of elders in de slaapkamer, maar mag ook eender waar in het huis hangen. Energie is tijdloos en vrij van grenzen waardoor een Dreamcatcher altijd verbonden blijft met hen, die hem in het Hart hebben gesloten.

Als een kind slaapproblemen heeft of nachtmerries, zal een Dreamcatcher hulp bieden. Je kunt daarnaast het indiaans verhaal vertellen over de legende van het ontstaan van de Dreamcatcher:

Lang geleden toen de wereld nog jong was, stond een oude geestelijke leider van de Lakota op een hoge berg en had een visioen. In zijn visioen verscheen Iktomi, de grote misleider en leraar van wijsheid, in de vorm van een spin. Iktomi sprak met hem in een heilige taal die alleen de geestelijke leiders van de Lakota konden begrijpen. Terwijl hij sprak nam Iktomi, de spin, de krans van wilgentakken van de oude man waarin veren, paardenhaar, kralen en offergaven waren gestoken en begon een web te spinnen. Hij sprak tot de oude man over de levenscycli en hoe we onze levens als peuters beginnen, dan de kindertijd bereiken en daarna de volwassenheid. Tenslotte komt de ouderdom, wanneer er voor ons moet worden gezorgd alsof we kleine kinderen zijn en zo wordt de cyclus voltooid. ‘Maar’, zei Iktomi terwijl hij doorging zijn web te spinnen, ‘in elke fase van het leven zijn er vele krachten – sommige goed en sommige slecht. Als je luistert naar de goede krachten, zullen deze je in de juiste richting sturen. Maar als je luistert naar de slechte krachten, zullen ze je kwaad doen en je in de verkeerde richting sturen.’ Hij ging verder, ‘Er zijn veel krachten en verschillende richtingen die de harmonie van de natuur kunnen bevorderen of haar in de weg kunnen staan en dat geldt ook voor de Grote Geest en al zijn schitterende leringen.’ De hele tijd dat de spin aan het woord was ging hij door met het weven van zijn web waarbij hij aan de buitenkant begon en naar het centrum toewerkte. Toen Iktomi klaar was met spreken, gaf hij het web aan de oude wijze van de Lakota en zei… ‘Zie, het web is een volmaakte cirkel. Gebruik het web om jezelf en je mensen te helpen om je doelen te bereiken en maak een goed gebruik van gedachten, dromen en visioenen van je volk. Als je gelooft in het Grote Alomvattende Geheel, zal het web je goede ideeën opvangen en de slechte ideeën door de gaten laten verdwijnen.’ De oude wijze Lakota gaf zijn visioen door aan zijn volk en nu gebruiken de Lakota indianen de droomvanger als het web van hun leven. Het hangt boven hun bed of in hun Tipi om de dromen en visioenen te selecteren. Het goede in hun dromen wordt gevangen in het web van het leven en met hen meegedragen. . . maar het kwade in hun dromen ontsnapt door het web en is niet langer een deel van hen. Ze geloven dat de droomvanger het lot van hun toekomst bewaart.

Een Dreamcatcher is een verlengstuk, een instrument van Groot Mysterie, waardoor elke duistere kracht wordt opgelost in het licht van liefde. Dromen zijn boodschappen die verlichting brengen in de duistere gebieden van ons leven en daarom belangrijk in ons leven.

Een Dreamcatcher is een bewaker van schoonheid, die de beangstigende duisternis weghaalt rond ervaringen zodat we de moed hebben om alle soorten van dromen te ontvangen en ze te bewaren. Het is namelijk belangrijk dat we ze onderzoeken om bij hun lessen te komen. De lessen die worden gegeven via dromen zijn zogenaamde wegwijzers op de wegen die we bewandelen. We gaan allemaal op een eigen manier om met angsten en angstige ervaringen. Onbewust zetten we ons over die gevoelens heen om te blijven doen wat we doen. Het proces wat hierdoor onbewust plaatsvindt is, dat we blijven rondlopen met die angsten zonder dat we in de gaten hebben hoezeer ze ons beperken. Dromen zijn wezenlijke geschenken om deze onbewuste processen ons bewust te maken. Deze bewustwording is zwaar en kan levensbedreigend zijn. Een Dreamcatcher neemt de zware en zwarte lading weg van zogenaamde 'slechte' dromen. Het zijn dan de zuivere boodschappen die ons bereiken tijdens onze slaap. Dit neemt niet weg dat dromen ons dan nog angst in                    kunnen boezemen. Dit is nodig omdat we toch  datgene wat we vrezen onder ogen moeten komen om te ervaren dat angsten              hersenspinsels zijn, die voortkomen uit diep verdriet. 

Een Dreamcatcher is een krachtvoorwerp die bestaat uit een cirkel met daarbinnen het web van spin. Origineel bestaat de cirkel uit Wilgentakken. de Wilg is de Boom van Liefde. Aan een Dreamcatcher worden veren, edelstenen, kralen, hout en andere voorwerpen bevestigd om de krachten van deze bondgenoten met die van de Dreamcatcher te bundelen.

Bondgenoten zijn behalve versieringen delen van andere levensvormen zoals de veren van vogels. Een veer bijvoorbeeld herbergt de volledigheid aan krachten van de vogel die hem droeg. Dit is vergelijkbaar met een spiegel die in stukjes breekt. In elke stukje spiegel blijven we onze volledige Zelf zien. Stenen zijn het oudste volk op Aarde die ook een Ziel hebben, waardoor zij ons vele wijsheden te vertellen hebben.

De Indianen beschouwen elk levend wezen als hun gelijke die respect verdient zoals zij zelf gerespecteerd willen worden. Elk Schepselwezen heeft een Ziel en wordt geschapen uit Groot Mysterie, wat ons allemaal tot verwanten maakt. Elke Ziel is gelijk en alleen de verschijningsvormen verschillen. Indianen zien elke andere verschijningsvorm als leermeester, omdat zij ons iets anders en iets nieuws te brengen hebben. De dieren, maar ook de stenen hebben een Ziel wat een energetische verbondenheid aangeeft tussen mens en alle andere levens. Deze verbondenheid maakt ons allemaal tot bondgenoot om elkaar op Aarde naar een ‘Hoger’ plan te tillen.  

De cirkel staat voor de oneindigheid van het leven en het web van een Dreamcatcher staat symbool voor de vele wegen die we bewandelen. Een Dreamcatcher is een weerspiegeling van het Medicijnwiel. De cirkel is ‘The Circle of Life’ waarin elke Ziel een unieke plaats heeft. Elke cirkel omvat ‘alles Wat Is’, wat door Grote Geest is geschapen en wat ons tot broeders en zusters maakt.

Voor ieder Mens is het web van het leven bij de geboorte reeds geweven. Alles is voorbestemd en heeft een doel. We hebben allemaal unieke talenten en gaven, die bedoeld zijn om ze ons bewust te worden. Daarvoor hebben we vele wegen nodig om bij onze krachten te komen en ze te accepteren zodat we ze kunnen ontwikkelen.

PRAKTISCH


De workshop gaat door op: 


zaterdag 18 juli 2020

van 10.00 tot ongeveer 17 uur

in de praktijk van Wapiti:

Daniëlsstraat 8 te 3500 Hasselt.


De kostprijs bedraagt 85 euro.

Inbegrepen is de Dreamcatcher en de betekenis van de gebruikte mineralen en veren.

Alles is aanwezig om je Dreamcatcher te maken, 

maar voorwerpen van jezelf mogen ook gebruikt worden.


Deze workshop biedt plaats aan maximaal 6 deelnemers.


Als lunch is er bio-soep. Breng eventueel zelf ook een lunch mee.


Laat het me weten als je geïnteresseerd bent, zodat je verzekerd bent deelname.